Pracovní poznámky

Pracovní poznámky pro konkrétní doporučení pro jednotlivé druhy rakovin. Článek bude průběžně doplňován. Užívání doplňků konzultujte s ošetřujícím lékařem.

Radioterapie

2 nejúčinnější látky, které lze nasadit ve vysokých dávkách před ozařováním (nejlépe asi 2 týdny před) jsou kurkumin a quercetin. Optimální je přidat i 10mg melatoninu denně. Během ozařování se vše užívá také, ale sníží se dávky.

 • kurkumin  zvyšuje účinnost ozařování
 • melatonin – zvyšuje účinnost ozařování a chrání před nežádoucími účinky
 • quercetin zvyšuje citlivost nádorových buněk vůči ozařování napříč rakovinami (např. Lin, 2012).
 • medicinální houby – snižují chronickou únavu
 • artesunate – zvyšuje účinnost ozařování
 • extrakt z černuchy seté thymoquinone vykázal v mnoha výzkumech ve zkumavce a na zvířatech ochranný vliv před radiací, resp. poškozením zdravých buněk a orgánů (hlavně jater) oxidačním stresem (link; link; link a další). Otázkou ale zůstává, zda-li nemůže tento ochranný účinek snížit účinnost radioterapie na nádorové buňky. Zdá se, že nejspíše ne a že naopak thymoquinone zvyšuje citlivost nádorových buněk na ozáření (např. Kumar, 2011, link). Může také snížit riziko metastazování (Rajput, 2015; Khan, 2015).
 • vitamín B3 (nikotinamid). Probíhá klinické testování podávání nikotinamidu před a během ozařování (Kaanders, 2002, link). Vitamín B3 by měl redukovat nádorovou hypoxii (slabě okysličené oblasti kolem nádoru) a tím zvýšit účinnost ozařování. Metoda je ale, pokud je použita jen izolovaně, málo účinná, nutno kombinovat více způsobů a hledat synergie (Peters, 2012, link).

Role quercetinu a kurkuminu je unikátní a věřím, že tyto látky dokáží výrazně zvýšit účinnost ozařování, ale současně také výrazně snížit riziko poškození okolních zdravých buněk. Viz také nejnovější výzkum ohledně Cathepsin B inhibitorů (quercetin; kurkumin).

Přesné dávkování před ozařováním

Kurkumin. 1-4  gramy 1-2 hodiny před ozařováním (aby byl kurkumin v době ozařování na vrcholu aktivity v krvi).
Quercetin (Brito, 2015; Lin, 2012). 2-3 hodiny před ozařováním 2 kapsle (2x250mg dihydroquercetinu). Quercetin zvyšuje citlivost nádorových buněk na ozařování.
Melatonin (Najafi, 2017). Podávat 1 hodinu před ozařováním; 10mg. Do hodiny má nejvyšší účinné hladiny. To je důležité dodržet. Max hladiny jsou v krvi po 30-100 minutách. Po 3 hodinách dál už hodně klesají. A také každý den před spaním. Působení melatoninu viz článek.

Další možné látky zvyšující citlivost nádorových buněk vůči ozáření:

Látky, které chrání před vedlejšími účinky:

 • thymoquinone (černucha setá) Badr, 2016
 • seznam dalších látek

K dalšímu průzkumu:

 • možná pozitivní role kofeinu, jak u ochrany před toxicitou, tak zvýšení účinnosti Takeuchi, 2007; Wang, 2010
 • Hall, 2016 “caffeine, has been shown to have potential protective effects against radiation toxicity [72–74]. A cohort study in patients receiving radiation therapy for cervical cancer found an inverse correlation between the level of caffeine consumption at the time of the radiation therapy and the incidence of severe late radiation toxicity [73]. In vivo studies have evaluated the effectiveness of caffeine dosing on the survival of mice after exposure to lethal doses of -irradiation [72]. Caffeine afforded no protective benefits when dosed at the same time as irradiation; however, when dosed at high concentrations (80 mg/kg or 100 mg/kg) 30 or 60 min prior to irradiation, 50% and up to 70% survival at 25 days was observed, respectively [72]. Furthermore, caffeine
  was shown to decreased the severity of radiation-induced skin toxicities associated with radiation therapy [74]. Caffeine has been shown to possess anti-inflammatory and antioxidant properties [75]. These effects may contribute to the protective effects of caffeine in radiation-induced toxicity.”

Porovnejte také s tipy od Life Extension viz článek.

Během chemoterapie

UPOZORNĚNÍ: Při užívání doplňků stravy současně s chemoterapií by se mělo pečlivě prostudovat jaký enzym daný chemoterapeutický lék metabolizuje. Níže je uveden např. paclitaxel, který je metabolizován enzymem CYP2C8. Některé látky mohou být silnými inhibitory (blokátory) tohoto enzymu. Pokud v těle jeho aktivitu potlačí, mnohem více paclitaxelu se dostane do krve.
Dávkování chemoterapií je ale stanoveno na přesně odměřené dávky, na základě dlouhodobé zkušenosti a testování a neočekávatelné zvýšení koncentrace látky v krvi může vést ke zvýšení toxicity a nežádoucích vedlejších následků.
Informace o farmakokinetice jednotlivých cytostatik jsou dostupné např. zde a zde. Během cyklů chemoterapie proto konzultujte s onkologem braní veškerých dalších léků a potravinových doplňků. A trvejte na tom, aby vám onkolog dal zpětnou vazbu. Jinak potenciálně riskujete své zdraví a možná i život!
Dalším příkladem jsou chemoterapeutika, která jsou metabolizována enzymem CYP3A4. Souběžné podávání takového druhu chemoterapie a užívání velkých dávek látek, které jsou silnými inhibitory či stimulanty CYP3A4 (např. grapefruit, vilcacora, pampeliška, piperin, glabridin – látka v lékořici aj.) může být velmi nebezpečné. V chemoterapii jsou tímto enzymem metabolizovány např. docetaxel (Taxotere), paclitaxel (Taxol), etoposide (VePesid, Etopophos, Toposar), irinotecan (Camptosar), ifosfamide (IFEX), imatinib (Glivec), vinorelbine (Navelbine), vinblastine (Velban) a vincristine (Oncovin), ale může se to týkat i některých dalších. Je potřeba to vždy zkontrolovat.
Obecně doporučuji u všech doplňků léčby dodržet 48 hodinový odstup před a po dávce chemoterapie. Jakákoliv výjimka by měla být pečlivě prostudována. Toto se týká i všech dalších léků užívaných současně s chemoterapií. Nesprávné kombinace léků, či léků a potravinových doplňků (obzvláště silných extraktů) mohou v těle vytvořit toxické koktejly.

 • cisplatina a její deriváty – doplňovat l-karnitin. Cisplatina způsobuje jeho nedostatek a ten pak chronickou únavu (Endo, 2015; link) L-karnitin je vhodné doplňovat u chemoterapie těmito léky: doxorubicin, cisplatin, carboplatin, oxaliplatin, cyclophosphamide a ifosfamide.
 • doxorubicin může být vhodné kombinovat s betaninem (červená řepa) a s thymoquinonem (extrakt z černuchy seté; Schobert, 2011, link). Riziko poškození srdce se sníží užíváním koenzymu Q10 (link)
 • capecitabin (Xeloda) může být vhodné doplnit o graviolu a kyselinu ursolovou (jablečné slupky aj.).
 • docetaxel. Přehled studií a doporučení přírodních doplňků k chemoterapii docetaxelem viz link.

Podrobné informace o souběhu chemoterapie s bylinnými přípravky jsou v tomto článku.

 • zázvor – pomáhá tlumit zvracení
 • vilcacora – PO CHEMOTERAPII; podporuje a chrání bílé krvinky a stimuluje opravu poškození DNA (viz článek o protinádorové imunitě link)
 • melatonin – snižuje nežádoucí vedlejší následky léčby; zvyšuje délku dožití a kvalitu života.
 • guarana – pomáhá tlumit s chemoterapií spojenou únavu (Campos, 2011; článek LE)

Nesmí se

 • během chemoterapie taxolem a paclitaxelem se nesmí užívat quercetin. Quercetin je blokátorem CYP2C8 enzymu, který metabolizuje taxol a paclitaxel. Tím pádem by se ho dostalo mnohem více do krve, což může neodhadnutelně zvýšit toxické vedlejší účinky léčby.
 • během terapie Xelodou (capecitabin) se nesmí užívat (link) velké dávky vitamínu B9 (kyselina listová); kyselina listová obecně není u pacientů vhodná ve vyšších dávkách, zvláště u rakoviny prostaty a zřejmě i u rakoviny prsu.
 • u chemoterapie docetaxelem pozor na užívání silných inhibitorů CYP3A4, hrozí několikanásobně zvýšené riziko febrilní neutropenie (link)

U chemoterapie se používají různé léky a v různých kombinacích. Vhodnost nebo nevhodnost některého doplňku je nutno vyhodnotit individuálně, až když jsou léky známy. A výsledek se často liší u u stejných léků, ale jiného typu rakoviny. Ovlivní ho i užívání dalších léků. Proto nelze žádné z látek doporučit univerzálně.

U vedlejších nežádoucích účinků

Na zmírnění průjmu:

 • potraviny bohaté na draslík, ten se při průjmech ztrácí
 • probiotika
 • BRAT dieta (banány, rýže, jablka, toast)
 • heřmánkový čaj s mátou, čaj ze sušených borůvek a také čaj z maliníku
 • proskurník lékařský (link)
 • psyllium
  pískavice řecké seno
 • zázvor

Při zvracení:

 • zázvor
 • marihuana

Při nechutenství:

 • marihuana

Po dobrání antibiotik a po chemoterapii:

 • prebiotika a probiotika k regeneraci střevní mikroflóry. Např. inulin. Více viz článek.

Rakovina prsu

K dispozici podrobný analytický graf potravinových doplňků s komentářem viz link (na konci jsou podrobně rozebrány vhodné a nevhodné kombinace k léčbě Tamoxifenem).
Pro inspiraci přidávám odkaz na doporučení doplňků podle Life Extension. A jejich článek o epigenetice.

 • při HER-2 pozitivním typu a léčbě Trastuzumabem možno doplnit o chlorochin (Kufí, 2013; link). Chlorochin pomáhá v případech, kdy nádor na léčbu reaguje špatně.
 • melatonin. Zpomaluje růst nádoru, potlačuje metastáze, zvyšuje účinnost radioterapie a snižuje vedlejší nežádoucí toxicitu chemoterapie, zvyšuje kvalitu života během chemoterapie a dobu přežití. Silný inhibitor aromatázy. Dávkování 3-10mg denně.
 • u postmenopauzální rakoviny prsu se osvědčilo použití inhibitorů aromatázy (Lancet, 2015, link a link). Oproti tamoxifenu snížily riziko návratu nemoci až o třetinu. A riziko úmrtí v 5 letech po operaci se snížilo až o 40% v porovnání s pacienty bez doplňkové léčby. Aromatázu blokuje i mnoho rostlin a hub. Podrobně jsou jednotlivé přírodní látky rozebrány v Balunas, 2008 (link). Jde např. o žampiony (Agaricus bisporus; link) či výše uvedený melatonin.
 • extrakt ze zeleného čaje EGCG (jako nadějný inhibitor produkce mastných kyselin link); pozor, užívání EGCG musí být vždy doplněno o quercetin
 • doplňování selenu (Shubrica, 2012; Yazdi, 2012; Cham, 2009; Berqkvist, 2012; Spallholz, 2014). Pozor, musí jít o organickou formu selenomethionine jak vysvětluje studie Chen, 2013, nikoliv o levnější anorganický selenit (selenan aj.) sodný! Spolu se selenem je vhodné doplňovat i jód (link)
 • vitamín D3. Dávkování lze zkusit první 2 týdny 2x5000IU denně a pak pokračovat 1x5000IU denně. Při měření hladiny D3 z krve je potřeba dosáhnout hodnoty alespoň 30 ng/mL a více (normální hladina je cca. 30-70; u léčby bude vhodné něco mezi 50-100; toxická hladina je až při 150+).
 • u agresivního trojitě negativního karcinomu lze uvažovat o disulfiramu (Robinson, 2013), který vykazuje synergii zejména s doxorubicinem. Trojitě negativní karcinom vykazuje velkou poptávku po mědi a měď je hlavním terapeutickým terčem pro disulfiram.
 • malé dávky aspirinu (100mg) užívat před chemoterapií (Saha, 2016)

Nesmí se

 • u ER+ typu by se neměly konzumovat potraviny s obsahem genisteinu (např. sója aj.)
 • je vhodné omezit příjem cukrů a fruktózy (link), které podporují růst a riziko metastáz do plic
 • u trojitě negativního karcinomu omezit v potravě zdroje mědi

Od letošního roku (2015) zavedli v Protonovém centru v Praze i radioterapii pro rakovinu prsu. Zatím ale s některými omezeními např. pouze na levé prso, věk pod 45 let apod. (link). Jde o mnohem šetrnější metodu než klasická radioterapie.

Příběhy žen s rakovinou prsu a průvodce cestou léčení viz http://www.rakovinaprsu.cz/

Rakovina prostaty

Pokud je karcinom prostaty objeven včas, je optimální neexperimentovat a zvolit klasickou onkologickou léčbu, která bude zahrnovat chirurgický zákrok a případné ozařování. 15ti leté přežití je v takovém případě přes 95%. Z doplňkové léčby volit jen velmi citlivě např. lze před a během radioterapie užívat látky s protizánětlivým účinkem (kurkumin, zázvor, kyselinu boswellovou). U pokročilého stádia s metastázemi je situace mnohem složitější a doplňky je nutno přizpůsobit zvolené léčbě.

 • melatonin. Pozitivní preventivní vliv, snižuje riziko výskytu (link). Intervenuje s mechanismy transportu glukózy a nepřímo tak zpomaluje růst nádoru, protože zhoršuje nádoru přístup k jednomu ze zdrojů energie pro růst (Hevia, 2015; link)
 • vitamín D3 (článek)
 • vitamín K3 menadion + vitamín C
 • metabolická terapie METABLOC
 • u CRPC typu a léčbě docetaxelem je vhodné doplnit o užívání EGCG a quercetinu, které zvyšují citlivost nádorových buněk k chemoterapii (Wang, 2014, link). Další možné zvýšení účinnosti docetaxelu může přinést kombinace s thymoquinonem (Dirican, 2015, link)
 • pro snížení hladiny PSA je vhodná kombinace kurkuminu (kurkumy), EGCG (+ quercetin), brokolice, sójových izoflavonů a extraktu z granátového jablka. Více v článku o kurkuminu.
 • Tiziani, 2016 testovali 140 různých látek na myších. Nejlepších výsledků dosáhli s kombinací kurkumin + kyselina ursolová.
 • u kastračně rezistentní formy lze zkusit lék proti roupům Pyrvinium (Jones, 2013) a také urolithin (Das, 2015), který blokuje androgen receptor (nachází se v granátovém jablku a vlašských ořeších)
 • granátová jablka (džus, extrakty)
 • honokiol, látka z magnólie (Liu, 2008) stimuluje aktivitu PTENu, který má u většiny nemocných nízkou aktivitu
 • ohňovec brázditý (článek). Doplňek k doxorubicinu (Collins, 2006). Výrazný účinek u myší (Tsui, 2010)
 • lék, účinná látka abiraterone (u nás dostupný jako lék Zytiga) jako doplněk k léčbě viz článek; v klinické studii zlepšit délku přežití o 40%

Nesmí se

 • objevují se studie, které nacházejí vyšší riziko rakoviny prostaty spojené s vyšší konzumací mléka a mléčných výrobků. Mléčný protein casein také podporuje růst nádorových buněk některých linií rakoviny prostaty (Park, 2014, link). Na tomto podkladě doporučuji u této rakoviny vynechat ze stravy mléko a mléčné výrobky.
 • neměly by se užívat doplňky stravy s obsahem selenu (Kristal, 2013; link a link).
 • neměly by se užívat potravinové doplňky s vitamíny skupiny B, obzvláště vitamín B9 (kyselina listová) viz Wien, 2012 a Bistulfi, 2011. Toto se ale nejspíše netýká stravy. Zdá se, že má odlišný vliv “folic acid”, což je umělá forma v potravinových doplňcích (tabletách, kapslích) a forma “folate”, která je přirozeně obsažena v potravinách. U folátu z potravy se objevují i benefity viz Moreira, 2013.
 • neměl by se konzumovat rozmarýn, může blokovat aktivitu nádor potlačujícího proteinu PTEN
 • nemusí být vhodný genistein (Nakamura, 2011)

Další informace: role vitamínu E u rizika vzniku rakoviny prostaty, komentář k výsledkům studie SELECT

Podrobně se věnuje doporučení doplňků i stravy článek / článek od Life Extension.

Life Extension doporučuje tento léčebný protokol:

Life Extension

Z výše uvedeného bych nedoporučoval selen (byť by bylo třeba prozkoumat, jak moc záleží na jeho formě) a vitamín E ve formě tocopherolů (doporučuji vitamín E ve formě tocotrienolů). A také nedoporučuji sojové isoflavony (genistein aj.).

Další zajímavé možnosti zmiňuje jiný článek od Life Extension.

Další inspiraci lze najít v tomto článku. Autor doporučuje 11 látek a podrobněji rozvádí proč.

Nadějné výsledky přinesla klinická studie fáze II (link) se speciální genovou terapií sebevražedného genu (link). 5-leté přežití bylo 94% a 97% (dvě skupiny, každá 33 pacientů). Negativní výsledek biopsie (bez rakoviny) po 2 letech mělo 83% pacientů z první skupiny a 79% pacientů z druhé skupiny. V běhu je studie fáze III.

Rakovina jater

 • vitamín K2 menetetrenone samostatně a také je vhodný v kombinaci s léčbou sorafenibem

Rakovina slinivky

Jako doplněk k léčbě lze zkusit:

 • extrakt z kořene pampelišky
 • vysoké dávky kurkuminu
 • Antabus (disulfiram) jako experimentální léčbu
 • AKBA extrakt; jedna ze složek boswellia serrata
 • metabolickou terapii METABLOC (Zong, 2015, link)
 • vysoké dávky gamma/delta tocotrienolů (LE článek)
 • ke gemcitabinu resveratrol a kapsaicin. Potravinové doplňky s resveratrolem a kapsaicinem ve studii Vendrely, 2017 dodaly 1/3 dávky gemcitabinu stejnou účinnost jako má plná dávka u adenokarcinomu slinivky.

Lze se pokusit zapojit do klinické studie nadějného léku siG12D-LODER. Výsledky studie fáze I viz link. Fáze II viz NCT01676259.

Podrobně rozebírám možnosti doplňkového protokolu léčby v tomto článku.

Vhodné je redukovat na minimum příjem fruktózy (link a link a Port, 2012, link).

Kolorektální karcinom (nádory tlustého střeva a konečníku)

Přehledný souhrn a doporučení v článku Life Extension.

 • artemisinin, artesunate. Regulují až blokují u nádorových buněk vylučování interleukinu 10 a TGF beta 1 proteinu. Nádorové buňky vylučují IL-10, aby oslabily imunitní reakci vůči nim a aby přeply imunitní reakci z typu Th1 na typ Th2. Artemisinin jim částečně znemožňuje tuhle lest na imunitu používat.
 • vitamín D3 vykazuje silný preventivní účinek před vznikem této rakoviny a je přínosný i během léčby. Např. v klinické studii NCT01516216 (report průběžných výsledků link) s FOLFOX + bevacizumab se podávaly buď malé dávky (400IU) nebo vysoké dávky (2×4000 IU po 2 týdny a následně 1x4000IU). Skupina s vysokými dávkami D3 měla o 8 měsíců delší mediánové přežití a také pomalejší postup nemoci. Zdravý člověk by měl mít hladinu vit. D3 v krvi mezi 20 ng/mL až 30 ng/mL, u pacientů s kolorektálním karcinonem má mnoho pod 20. I přes vysokou suplementaci se v průměru pacienti dostali jen na 27.5 ng/mL (tedy pouze na normální hodnoty), kdežto skupina u které se doplňovalo jen 400IU měla průměr pouze 8 (tj. výrazně pod normální hodnotu). To naznačuje, že dávky vit. d3 by mohly být podávány ještě větší než ve studii. I tak ale pacienti dosáhli podáváním 4000IU D3 značného benefitu. I jiné studie naznačují, že benefit pro pacienta mají hladiny nad 30 (optimální budou hladiny mezi 50-90; toxické jsou hladiny nad 150).
 • inhibitory COX-2 enzymu. Z přírodních látek jsou inhibitory COX-2 enzymu např. kurkumin, Tripterygium wilfordii, EGCG, resveratrol, quercetin, salicin z vrby bílé (Salix alba) a také carnosol (látka v šalvěji, rozmarýnu aj. link; link). Také nízko dávkový aspirin (Wang, 2017)
 • u chemo protokolů s oxaliplatinou (např. FOLFOX) je vhodné užívat Acetyl L carnitin. Má ochranný vliv před neurotoxicitou, kterou může oxaliplatina způsobovat (link; link)
 • k FOLFOXu je vhodné užívat Astragalus, který má pozitivní vliv na ledviny, které jsou pod zvýšenou zátěží při odbourávání oxaliplatiny. Astragalus také stimuluje tvorbu bílých krvinek, což může částečně kompenzovat jejich úbytek, který je nežádoucím vedlejším účinkem FOLFOX chemoterapie.
 • během FOLFOX chemoterapie je vhodné ve větším množství doplňovat železo jako prevenci před hrozbou vzniku anémie jako nežádoucího následku léčby.
 • melatonin + rybí olej vykazují pozitivní vliv proti úbytku váhy (Persson, 2005)
 • kurkumin. Může zabránit nádoru vytvořit si rezistenci vůči chemoterapii (Patel, 2010; oxaliplatina link; 5-FU Shakibaei, 2013, 2014; Zhang, 2017). V běhu je klinická studie FOLFOX + kurkumin. Kurkumin může být také prospěšný v kombinaci s chemoterapií (Vasfi, 2017) a to v kombinaci s léky Paclitaxel, Methotrexate a Vincristine. U 5-FU se kurkumin podává ve vysokých dávkách před začátkem chemoterapie, nikoliv během.
 • kurkumin + silymarin studie Montgomery, 2016 doporučuje tuto specifickou kombinaci
 • VEGF inhibitory (Xia, 2016)
 • Reishi (Vodicka, 2017)
 • Fisetin (Youns, 2017)
 • genistein (Teng, 2015; Huang, 2014) je vhodný; i jako doplněk k léčbě EGFR inhibitory. Klinická studie.
 • Berberine (jako doplnění k melatoninu a kurkuminu); vytváření silnou vzájemnou synergii
 • inositol + IP-6 (Inositol Hexaphosphate) (Fu, 2016; Fu, 2015; klinická studie; článek; Yu, 2017)
 • fucoidan. Nadějný výsledek v klinické studii u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Pacienti s léčbou + fucoidanem měli DCR 92,8%. Pacienti pouze s léčbou 69,2%. Do skupiny DCR se zahrnují pacienti, u kterých dojde k celkovému ústupu nemoci, částečnému ústupu nebo alespoň zastavení postupu nemoci. Stav byl zhruba po 1 roce sledování. Pacienti procházeli léčbu FOLFIRI+bevacizumab.
 • kapsaicin + DIM Clark, 2015 vliv na úmrtnost nádorových buněk kolorekt. karcinomu ve zkumavce

V klinické studii (Lim, 2017) u pacientů, kteří procházeli FOLFOX chemoterapií měli pacienti, kteří užívali korejský červený ženšen, výrazné zlepšení co se únavy týče. Optimální se zdá tento mix různých ženšenů.

Doporučení podle Life Extension např. (zejména doporučuji selen a vitamín A)

 

 • Cimetidine, 800 mg each night for 12 continuous months (over the counter or by prescription).
 • Curcumin, 900 mg, 4 capsules 3 times a day.
 • Lightly caffeinated green tea extract, 350 mg, 5 capsules, 3 times daily with meals. If caffeine interferes with sleep, take decaffeinated capsules in the evening. Each capsule should contain at least 100 mg of epigallocatechin gallate (EGCG).
 • Se-methylselenocysteine, 200-400 mcg daily in divided doses.
 • CoQ10, 100-300 mg daily.
 • Fish oil, 8 capsules of a supplement called Mega EPA supply 3200 mg of EPA and 2400 mg of DHA.
 • Vitamin D3, 4000-6000 IU, taken daily on an empty stomach with monthly blood testing to monitor for toxicity.  Reduce dosage at 6 months.
 • Water-soluble vitamin A, 100,000-300,000 IU daily, with monthly blood testing to monitor for toxicity. Reduce dosage at 6 months (článek HOXA5 aktivátor a článek)
 • Vitamin E succinate, 800-1200 IU daily.
 • Gamma E Tocopherol/Tocotrienols, 200 mg daily.
 • Modified citrus pectin, 15 grams daily in 3 divided doses.
 • Vitamin C, 4000-12,000 mg throughout the day.
 • Whey protein concentrate-isolate, 30-60 grams daily.

Vychází z článku: http://www.lifeextensionvitamins.com/cocapa5su.html#sthash.WjT7gyM2.dpuf

Ve studii zkoumající složení stravy v Jordánsku se ukázaly jako vhodné fíky a datle. Ty vycházely nejlépe. Kromě nich vycházely dobře ještě i hroznové víno s peckami a kiwi.

Datle jsou bohatý zdroj betaglukanů, které jsou u této rakoviny vhodným doplňkem. Použití fíků (s olivovým olejem) je popsáno v patentu viz link. Naopak špatně vycházel květák a hlávkové zelí. Výsledky ale mohou být ovlivněny geografickými rozdíly. Např. že trávící trakt Jordánců není na květák zvyklý. Opačně ale doporučení fíků a datlí pro Čechy je zřejmě v pořádku, byť do fíků bývá přidáván i cukr navíc.

Leukémie

Jako doplněk k léčbě doporučuji látky z těchto 4 kategorií:

 • FLT3 inhibitory
 • DNA methyltransferase inhibitory (DNA MTase)
 • Histone deacetylase inhibitory (HDAC)
 • Farnesyl-transferase inhibitory (FTI)

FLT3 inhibitory

U pacientů s leukémií se často objevují mutace některých konkrétních genů. Jedním takovým je mutantní gen FLT-3. Například u akutní myeloidní leukémie má tuto mutaci až 30% pacientů (Kuchenbauer, 2005). Gen FLT-3 řídí vylučování enzymu CD135. Pokud je gen poškozen, dochází v těle k vyššímu vylučování CD135. U leukémie se zjistilo, že čím více je enzym CD135 vylučován, tím horší je prognóza pacienta (Sharawat, 2012). To vede k úvaze zkoušet u leukémií látky, které by v těle blokovaly přílišnou aktivitu FLT-3.

V onkologickém výzkumu probíhá klinické testování několika látek s velmi dobrými výsledky. Testují se látky:

 • Quizartinib (AC-220) – dobré výsledky ve studii fáze II Cortes, 2013
 • Midostaurin (PKC412) – Novartis dokončil studii fáze III. Pacienti se standardní léčbou, kterým byl přidán midostaurin měli o 23% lepší výsledky v celkové době přežití. Průměrná doba přežití (medián) v midostaurin skupině byla 74,7 měsíců oproti skupině bez léčby (placebo skupina), kde byla doba přežití jen 25,6 měsíců.
 • Lestaurtinib (CEP-701) – byl neúspěšný v klinické studii u akutní myeloidní leukémie. Doba přežití pacientů nebyla vyšší než u skupiny, která byla léčena pouze chemoterapií (Levis, 2011).

Výše uvedené látky teprve procházejí klinickým výzkumem, nejsou tedy ještě dostupné pro léčbu. Z výsledků je ale patrné, že blokování aktivity FLT-3 pomáhá v léčbě leukémií.

Přírodní látky, které potlačují aktivitu FLT-3:

 • kurkumin (Tima, 2014)
 • apigenin (Gupta, 2016). Zdroje apigeninu v potravě: např. petržel, celer, heřmánek, rozmarýn, oregáno, tymián, artyčoky a pepermint. Důležitá synergie účinků vyšla u kombinace kurkumin + apigenin (Choudhury, 2013)
 • luteolin (Chin, 2013). Zdroje luteolinu v potravě: např. tymián, petržel, pepermint, chilli, rozmarýn, bazalka, celer, artyčoky, citrón a citrusové ovoce. Výrazný obsah mají také květy pampelišek (výluh v alkoholu)
 • quercetin (Dubois, 2010). Zdroje quercetinu v potravě: např. kapary, šťovík, kakao, cibule, listy libečku, paprika.

Za zajímavou možnost se považuje spojení FLT-3 inhibitorů s mTOR inhibitory (v běhu je studie NCT00819546). mTOR aktivitu z látek zde zmíněných blokuje kurkumin, apigenin a quercetin. Další možnosti jsou EGCG, kofein, resveratrol a fisetin.

Další informace o FLT-3 inhibitorech:

 • rozhovor s Jeffrey Lancetem
 • Podrobněji o látkách v samostatných článcích na Alternativní cestě: kurkuminapigenin

DNA methyltransferase inhibitory (DNA MTase)

Poruchy DNA metylace vedou k potlačení aktivity některých důležitých genů, které v těle mají schopnost potlačit nádorové bujení už na samotném začátku a které slouží jako jakási kontrolní stanoviště, která zachycují procesy, které se vymykají normálu. Příliš aktivní proces DNA metylace má tlumivý účinek na aktivitu těchto důležitých vznik nádoru potlačujících genů.
U leukémie má negativní vliv na dobu přežití a šance pacienta na uzdravení např. mutace DNMT3A (Renneville, 2012).

V onkologickém výzkumu se užívají léky:

 • decitabine – působí jako tlumič metylace. Jde o lék s obchodní názvem Dacogen, který se již užívá v léčbě. Více informací Malik, 2014 a Ossenkoppele, 2015
 • azacitidine – lék s obchodním názvem Vidaza. Látka byla objevena v polovině 60. let v Československu.

Přírodní látky, které působí jako inhibitor DNA MTase:

 • kurkumin (Peng, 2013; Reuter, 2011)
 • EGCG (Mai, 2016; )- extrakt ze zeleného čaje. Ten je při užívání nutné kombinovat s quercetinem, kvůli zlepšení jeho vstřebatelnosti.

Další informace:

 • Klinická studie Lubbert, 2014 zkoumala spojení inhibitoru DNA MTase a inhibitoru HDAC. Nezjistila benefit u délky přežití. V práci jsou diskutovány možné důvody.

Histone deacetylase inhibitory (HDAC)

Léky z této kategorie jsou u rakovin mohutně zkoumány. Např. lék Zolinza (vorinostat) a Istodax (romidepsin) jsou schváleny pro užití u t-buněčného lymfomu. Mnozí autoři vyjadřují názor, že látky s HDAC aktivitou mají velké teoretické opodstatnění při užití u leukémií, obzvláště jako doplňující léčba a to např. u B-ALL varianty leukémie v kombinaci s mTOR inhibitory (Beagle, 2014). Látky:

 • u rakoviny prsu tlumí estrogen a zvyšují citlivost nádoru vůči léčbě Tamoxifenem (Raha, 2015)
 • u leukémie se zkouší kyselina valproová (Fredly, 2013)
 • teoretické pojednání (Bots, 2014) o účinku Panobinostatu (LBH589) u akutní myeloidní leukémie. Panobinostat je již schváleným lékem u různých jiných druhů rakovin pod obchodním názvem Farydak.

Složky potravy, které vykazují HDAC aktivitu

Podrobný seznam potravin v Bassett, 2014. Jde např. o česnek (allicin), zelený čaj (EGCG), skořici a zázvor. Z již zmíněných látek to jsou apigenin, kurkumin a quercetin. Z koření bazalka. Ze zeleniny hlavně brukvovitá, obzvláště brokolice. Účinným inhibitorem je i sulphoraphane (Tortorella, 2015), který najdeme v brokolicových klíčcích (viz článek na webu).

Další informace:
⦁ shrnutí výzkumů HDAC v práci Mottamal, 2015

Farnesyl-transferase inhibitory (FTI)

Látky z kategorie FTI tlumí aktivitu enzymu farnesyltransferáza, který je u mnoha rakovin hyperaktivní. Kromě potenciálního protinádorového účinku mají tyto látky účinek i na některé parazity. Např. u schistosom (krevničky, druh motolice) by mohly tyto látky být alternativou k praziquantelu. Jejich účinek nevoní ale ani plasmodiím (způsobují malárii) a trypanozomám (spavá nemoc).

U leukémií mají léky založené na FTI zatím smíšené výsledky. Nějaký benefit je, ale není přesvědčivý. Např. lék Zarnestra (tipifarnib) ještě stále bojuje o schválení již od roku 2005, kdy byla podána první žádost, ale ani nové výsledky z běžících klinických studií nejsou přesvědčivé (Stieglitz, 2014). Vše nasvědčuje tomu, že tyto látky jako lék podaný samostatně nejsou schopny rakovinu porazit, a že jejich místo v léčbě je být jedním z pomocníků, který bude oslabovat rakovinu na jednom z jejích citlivých míst, zatímco jiné látky budou útočit na dalších místech.

Z přírodních FTI inhibitorů je věnována pozornost např. kyselině clavarové, která se nachází v některých houbách (Patočka, 2015). Jde např. o třepenitku cihlovou (tradičně využívánou v japonské lidové medicíně) a kyj citronový. Schopnost inhibovat FT mají dále některé složky ve skořici a zřejmě i v zázvoru.

Další možností je látka limonene (více info), která se nachází nejvíce v citrónech, ale je i v jiných citrusových plodech. Dá se pořídit jako d-limonene extrakt, např. na iherbu od Jarrow. Pokud se rozhodnete připravovat si citronovou limonádu, pak by měla být vždy s dužinou (džus pak má vyšší obsah limonenu). Štávu lze kombinovat např. se zázvorem a grapefruitem či limetkou.

 

 • u Ph+ ALL formy může pozitivně ovlivnit účinnost léčby imatinibem kurkumin (link)

Rakovina kůže / melanom

 • v ČR dostupná imunoterapeutická léčba ipilimumabem na kterou lze navázat podáním léku Keytruda (pembrolizumab; link)
 • v případě doplňkové léčby radioterapií před zákrokem užívat alespoň týden velké dávky kurkuminu a také melatonin. Obojí zvýší citlivost nádorových buněk vůči ozařování.
 • v případě chemoterapie dakarbazinem lze zkusit současně užívat EGCG (viz níže)
 • podrobné doporučení doplňků pro léčbu Tafinlarem + Mekinistem v článku
 • velmi důležitá možnost využití přírodních inhibitorů LDH-A viz článek výše.
 • vysoké dávky vitamínu C (snížení LDH-A a navázání na GLUT1 receptory) u KRAS a BRAF mutace melanomu (Kaiser, 2015)

Jako podpůrnou léčbu doporučuji užívat kombinaci EGCG, quercetinu (na zvýšení biodostupnosti EGCG v těle), kurkuminu a vitamínu C. EGCG je látka, která se nachází nejvíce v zeleném čaji a také v polozelených čajích (oolongy). Vysoký obsah má např. čaj Matcha (link).
Nejvyšší konzumaci zeleného čaje na obyvatele mají Čína a Japonsko. Tyto dvě země patří i k zemím s nejnižším výskytem rakoviny kůže na světě (link a link). Pití zeleného čaje zdá se má preventivní vliv proti vzniku rakoviny kůže (link), ale může současně i pomáhat v léčbě viz např. pokus na myších ve spojení s dakarbazinem, což je chemo látka, která se používá při chemoterapii u melanomu (link). Výsledky v pokusech ve zkumavce jsou velmi nadějné, u člověka je ale potřeba se vypořádat s horší dostupností EGCG v těle po užití. Server examine.com proto doporučuje (link) právě užití quercetinu (buď kapsle, nebo potraviny s obsahem quercetinu) a také užívat kapsle s EGCG současně se zeleným čajem. Terapeuticky účinná dávka začíná od 6 šálků zeleného čaje za den a více. Výhodou kapslí je, že obsahují jen čistý extrakt EGCG, s velmi malým množstvím kofeinu. Pro další informace viz link. Velmi podrobně je na stránkách rozebíráno užíváni EGCG zde.

Další informace: podrobný článek od Life Extension link LE zmiňuje například: nicotinamid, probiotika (zejména kmeny bifidobakterie breve, Lactobacillus rhamnosus a Lactobacillus johnsonii), EGCG, látky z červeného pomeranče, grape seed extrakt, silymarin, melatonin, vitamín D, resveratrol (a pterostilben), kurkumin, quercetin, koenzym Q10, carnosol (látka z rozmarýnu), honokiol extrakt (látka z magnólie), modifikovaný citrusový pektin, doplněk stravy Avemar.

Rakovina plic

Vhodné doplňky se budou lišit s ohledem na typu plicního nádoru. Tedy malobuněčný a nemalobuněčný a pak také budou rozhodující výsledky testů na přítomnost mutací (EGFR, ALK).

Shrnutí možností léčby podrobněji rozepsáno v článku pro pacientu s nemalobuněčným karcinomem s EGFR mutací.

 • extrakt z černuchy seté zpomalil růst nádorů u myší (Jafri, 2014, link)
 • doplňování vitamínu C (Zhang, 2014). Metaanalýza ukázala, že riziko vzniku rakoviny plic se snižuje o 7% každým 100mg vitamínu C denně navíc. Kuřáci by měli doplňovat vitamín C pravidelně. Je vhodný jako prevence, u léčby je účinek nejasný. Vysoké dávky by potenciálně mohly být škodlivé.
 • velmi důležitým spojením je melatonin + berberin (Deng, 2016). Kromě jiného tato kombinace nepřímo snižuje aktivitu enzymu telomeráza, který je zodpovědný za nekonečné dělení nádorových buněk a jejich cestu k nesmrtelnosti. Každá buňka má něco jako svíčku života, které se říká telomera a ta se každým buněčným dělením zkrátí a když už je jí jen kousek, spustí se proces buněčné smrti. Nádorové buňky se ale naučily toto stárnutí oblafnout a pomocí enzymu telomeráza si telomery prodlužují. Kombinace melatonin + berberin má blokující účinek.
 • HDAC inhibitory, vhodné též jako doplněk k léčbě TKI
 • zaměřit se na stimulaci aktivity tumor supresoru p53
 • během chemoterapie carboplatinou a vinorelbinem/gemcitabinem je vhodné užívat rybí olej (Murphy, 2011). Pacienti ve skupině chemo + rybí olej dosahovali mnohem lepších výsledků.
 • u skvamózního karcinomu hraje velkou úlohu GLUT1. Tento druh karcinomu plic je výrazně závislý na cukrech (odkaz). Tedy může být vhodná restrikce sacharidů a užívání přírodních GLUT1 inhibitorů.
 • vitamín B6, zejména u chemoterapie cisplatinou (a jinými platinovými deriváty) Galuzzi, 2012
 • Pyrvinium (Pyrcon) užít jednorázově. Lze objednat z Německa (Huang, 2016; Lamb, 2015)

A ještě doporučení od Life Extension.

Nesmí se:

 • vitamín E (link)
 • N-acetylcystein (Bergo, 2014; diskuze k tématu link)
 • existují indície, že dlouhodobé užívání beta-karotenu jako doplňku stravy silnými kuřáky může zvýšit riziko vzniku rakoviny plic (Goralczyk, 2009). U nekuřáků zvýšené riziko nebylo zjištěno. Zřejmě jde o vzájemné působení karcinogenů z tabáku v plicích a beta karotenu. Výsledek se týká pouze užívání beta-karotenu samostatně. Pokud byl užíván spolu s vitamínem E a vitamínem C, tak byl negativní vliv eliminován (Yong, 1997).
 • obecně látky s antioxidantním účinkem mohou mít u plicních nádorů pro-rakovinové účinky. Je třeba opatrnosti v jejich nasazení.

Glioblastom

Glioblastom (zhoubný nádor mozku) je v klasické medicíně léčen paliativně (link). Prognóza je velmi špatná, délka přežití s léčbou se ve většině případů počítá pouze na měsíce. Z klasické medicíny se lze pokusit zapojit do klinických studií nových imunoterapeutických léků (link) a metodu NovoTTF. Velmi dobře je téma zpracováno v článku od Life Extension, který obsahuje podrobná doporučení doplňků stravy. Prostudujte také možný vliv cytomegaloviru (Falloon, 2013).

 • Valganciclovir, mebendazole a perillyl alcohol jsou podrobně rozebrány v samostatném článku
 • léčba a vhodné doplňky k temozolomidu jsou rozebrány zde
 • elektroterapie NovoTTF
 • vysoké dávky kurkuminu (např. Chiu, 2010; klinická studie link; Sordillo, 2015)
 • Antabus (klinická studie link)
 • CUSP9 protokol (Kast, 2014)
 • nízkosacharidová dieta / ketogenní dieta (Champ, 2014, linklink) + inhibitory transportu glukózy např. EGCG a quercetin. Zjistilo se, že vysoká hladina glukózy koreluje u glioblastomu s kratší dobou přežití (Derr, 2009; link) a naopak nižší hladiny glukózy mají zřejmě pozitivní vliv na délku přežití (viz Champ, 2014). Ketogenní dieta ale není léčbou, maximum čeho může dosáhnout je zpomalení postupu nemoci (Rieger, 2014; link; běžící klinická studie Renda, 2015; link). Je ale otevřenou otázkou jak bude fungovat spojení ketogenní diety s dalšími léčebnými postupy, zda-li zde může být určitá synergie.
 • k výše uvedenému je důležité dodat, že glioblastom při omezení glukózy zdá se přepíná svůj metabolismus na glutamin (Tanaka, 2015; link). Tedy případný léčebný zákrok by měl být veden oběma směry, tedy inhibicí transportu glukózy i podáváním inhibitorů metabolismu glutaminu (podrobněji viz Čím se živí rakoviny)
 • vysoké dávky vitamínu D3 (Magrassi, 1995)
 • melatonin (link)
 • před ozařováním selen (Schueller, 2004, link; musí se jednat o organickou formu) a zřejmě i vitamín E (Borek, 2004, link). UPDATE tady bych ale určitě volil tocotrienoly, NIKOLIV tocopheroly.
 • za průzkum stojí bylina Angelica sinensis/dahurica (link), která vykazuje schopnosti blokovat SHP2, což je jeden z nejnadějnějších potenciálních cílů v onko výzkumu v současnosti (link). U blokace SHP2 byly u glioblastomu dosaženy výborné výsledky u myší (link).
 • při výskytu mozkového otoku gingko biloba (produkt), AKBA (produkt), kurkumin (produkt)
 • při epileptických záchvatech konzultovat s lékařem nasazení léku Levetiracetam, který má proti-epileptické účinky, ale současně i pozitivně ovlivňuje léčbu svými protinádorovými účinky.
 • niacinamid (Caciagli, 1997; výzkum ale nebyl později reprodukován se stejnými výsledky Simon, 2003; jde ale zřejmě o důležitý doplněk, který sám o sobě nezmůže moc, ale ve vhodných kombinacích může být výrazněji prospěšný Rios, 2016)
 • chlorogenic acid. Xue, 2017. Chloregenní kyselina se nachází např. v extraktu ze zelené kávy.
 • Pyrvinium (lék Pyrcon) Singh, 2015; článek

K prozkoumání:

 • úloha NF-kB inhibitorů např. naringenin, kurkumin, apigenin a disulfiram)
 • chloroquine (Sotelo, 2006); ale nejasné působení na NF-kB v mozku (link)
 • Ayurvéda (tradiční indická medicína) doporučuje u nádorů mozku Bacopa monnieri (examine.com)

Meduloblastom

 • Valganciclovir, mebendazole a perillyl alcohol jsou podrobně rozebrány v samostatném článku
 • podrobný návrh doplňkové léčby meduloblastomu v článku
 • Pyrvinium (Pyrcon)

Rakovina vaječníků

V léčbě se často používá paclitaxel (Taxol) a carboplatina (CBDCA). Pro doplňky vhodné k těmto dvěma lékům viz článek.

 • inhibitory STAT3 a glutaminolýzy (odkaz); STAT3 růst a metastázy (Saini, 2016)
 • inhibitory NF-kB1 a c-Rel (Wang, 2016)
 • Nobiletin – může zvýšit účinnost chemoterapie. Uesato, 2014 synergie paclitaxelu + carboplatiny + nobiletinu. Produkty Sytrinol.
 • kurkumin. Anto, 2011 kurkumin + paclitaxel zvyšuje účinnost paclitaxelu. Produkt Life ExtensionKar, 2016 kurkumin + paclitaxel stejně účinný jako paclitaxel + carboplatina. Nejlepé fungovala kombinace všech tří.
 • Šišák bajkalský wogonin Wang, 2013
 • Scutellaria barbatae Powell, 2003 jako jediná z 15 testovaných bylin účinkovala u všech 11 buněčných linií karcinomu vaječníků. Jednalo se ale pouze o pokus ve zkumavce.
 • Gingko biloba Ye, 2007 u epiteliálního serosního typu, ale bez účinku u mucinosního typu.
 • Chen, 2013 EGCG + sulphoraphane účinkovaly u nádorové linie, která si vyvinula rezistenci na paclitaxel.
 • Li, 2016 zmiňuje ještě thymoquinone. Ale Wilson, 2015 poukázal na možná rizika.
 • Quercetin Ren, 2015; Surowiak, 2013. Během chemoterapie velmi problematické. Viz Li, 2014, kde quercetin v nízkých dávkách snižuje účinnost cisplatiny. Autoři ale nezkoumali vysoké dávky.

Rakovina děložního čípku

 • role antioxidantů (Perluigi, 2012)
 • Moga, 2016 přehledová studie o roli polyfenolů v léčbě
 • konopné čípky!

 

Rakovina močového měchýře

Nové metody diagnostiky z moči hledají enzym telomeráza, kterého tato rakovina
produkuje velká množství. V úvahu tedy přicházejí doplňky, které blokují aktivitu
tohoto enzymu:
melatonin + berberine (healthmonthly)

egcg+quercetin viz Halifax protokol
brukvovitá zelenina a extrakty genistein+daidzein
kurkumin

V cílené terapii léky proti angiogenezi a inhibitory tyrosin kinázy (lapatinib, erlotinib).

Synergii s TKI vykazuje např. genistein a sulphoraphane

Zajímavý výzkum Lamm, 1994. Megadávky vitamínů vs normální dávky s a bez BCG. U normálních dávek se rakovina vrátila u 80% pacientů, ve skupině s mega dávkami jen u 40%. Dávaly se mega dávky vitamínu A (40000 jednotek), B6 (100mg), C (2 gramy) a E (400 IU) a z minerálů zinek (90mg).
Pacienti je užívali 10 měsíců.

Doporučil bych:
vitamín A 
1 kapsle denně 25000 IU
Vitamín B6 měla by stačit 1 kapsle co 4 dny
Vitamín C koupit sypaný na profi koření a konzumovat spolu s rajčaty viz Hromadův elixír
Vitamín E určitě tocotrienoly, ne tocopheroly; 4 kapsle denně

Kromě zinku bych ještě přidával selen
Musí být forma l-selenomethionin  Goossens, 2012

Jiná studie zjistila nižší návrat onemocnění při užívání laktobacilů casei Aso, 1995 a také Naito, 2008
Vybrat http://www.iherb.com/search?kw=lactobacillus+casei&sug=lactobacillus+acidophilus

Kyselina flufenamová (lék proti nachlazení; inhibitor AKR1C1)

 

 

Autor: Patrik Schoupal
Publikováno: 3. 6. 2015
Datum poslední aktualizace: 3.10. 2017