Vitamín K

Vitamíny K1 a K2 zdá se významně zlepšují kardiovaskulární zdraví a výrazně snižují riziko úmrtnosti v rizikových skupinách (viz např. Bulló, 2014; link).

Vitamín K se dělí na:

 • K1 phylloquinone, přítomný hlavně v rostlinné stravě
 • K2 menaquinonemenatetrenone; přítomny v živočišných a fermentovaných produktech; vzniká až jako produkt bakterií střevní mikroflóry
 • K3 menadion je uměle vyrobený provitamín, který se až v těle mění na K2

S čím je vhodné kombinovat:

 • vitamín C – zvyšuje protirakovinový účinek
 • vitamín D3 – zlepšuje stav kostí a kardiovaskulární zdraví

Na co dát pozor:

 • je nutná opatrnost a konzultace s lékařem bere-li pacient Warfarin

Jak užívat:

 • vitamín K je rozpustný v tucích, nutno tedy užívat po jídle obsahujícím tuky

U jakých rakovin?

 • pozitivní výsledky jsou hlavně u hepatocelulárního karcinomu. tj. rakovina jater

Vitamín K1 (Phylloquinone)

Vitamín K1 se nachází hlavně v ovoci a zelenině. Vysoký obsah mají rajčata sušená na slunci, mrkev, kapusta, celer, kešu oříšky, borůvky, černý rybíz, ostružiny, fíky, hrušky. Bohatým zdrojem je také bazalka, hlávkový salát, chřest, okurka, sója, olivový olej aj.

Orlando, 2015 (link) přináší pozitivní výsledky u tří nádorových linií rakoviny tlustého střeva v pokusu ve zkumavce.

Vitamín K2 (menaquinone)

Varianta K2 menaquinone (MK-7)

MK-7 menaquinone je obsažen v potravinách z fermentované sóje a také ve fermentovaných mléčných výrobcích.
Sakagami, 2000 (link) dochází k synergii menaquinonu s vitamínem C v pokusech ve zkumavce na nádorových buňkách různých rakovin.

Varianta K2 menaquinone (MK-4)

Menaquinone MK-4 bývá často uváděn i pod názvem menatetrenone MK-4. Jde o stejnou látku.

Mizuta, 2006 (link). Studie přinesla velmi zajímavé výsledky u hepatocelulárního karcinomu (rak. jater) co se týče nižšího procenta návratu nemoci po vyléčení a prodloužení doby přežití.

Hayashi, 2014 (link) uvádějí kazuistiku 88 letého pacienta s hepatocelulárním karcinomem s četnými metastázemi na plicích. Pacient byl léčen již jen paliativně a byl mu podáván vitamín K2 menatetrenone. Během 5 měsíců se metastáze na plicích postupně zmenšovaly, až zmizely všechny, kromě jedné léze. Ta byla následně odstraněna pomocí radioterapie.

Vitamín K vykazuje synergii s lékem sorafenib u rakoviny jater (Yong Ha, 2015; link). V klinické studii u pacientů zlepšil účinek sorafenibu a objevily se i pozitivní výsledky při podání samostatně (Jung, 2015; link). Navíc se u kombinace nevyskytly žádné další nežádoucí vedlejší účinky, než které byly už u sorafenibu samostatně.

Kde koupit? Jako referenční produkty jsem vybral: Life Extension produkt, který obsahuje vitamín K1 dohromady s K2 var. M4 a var. M7 90 kapslí za 22,50 dolaru (link). Cenově lépe vychází produkt od Vitacostu (link) také 90 kapslí, ale jen za 12,59 dolarů. Vitamínu K1 mají stejně (1000mcg); K2 M4 má Vitacost více (1300mcg; LE jenom 1000mcg); K2 M7 má Vitacost méně (100mcg vs 200mcg u LE). Ostatní produkty na trhu jsou obsahem hodně pozadu.
Samostatný menatetrenone (= menaquinone MK-4 viz např. Carlson Labs Vitamin K2 (link). 60 kapslí po 5mg (5000mcg) za 16 dolarů.

Update 30/9/2017
Aktuálně nejzajímavější produkt na trhu je Menatetrenone (Vitamin K2 [MK-4]) od Advanced Orthomolecular Research AOR. 90 kapslí za 35 dolarů. V každé je 15mg MK-4.

 

Vitamín K3 (menadion)

Vitamín K3 není vitamínem v pravém slova smyslu. Jde o uměle vyrobenou látku, která se v přírodě nevyskytuje ani v potravě, ani si ji přesně v této formě nedokážou živé organismy vyrobit. Dá se spíše označit jako “provitamín”, protože v těle se K3 mění na vitamín K2.

 • zvyšuje protinádorovou aktivitu vitamínu C; a vitamín C naopak zvyšuje protinádorovu aktivitu vitamínu K3

Vitamín K3 menadion je zdá se výborným doplňkem k vitamínu C. Ve studii (Zhang, 2001; link) se zkoušel v poměru 1:100 (K3 ku C). Problém je, že K3 není v ČR povoleno v produktech pro lidi. Na Slovensku ano, ale v přípravcích je jen ve velmi malém množství (link). Výzkumy in vitro ale objevily mezi oběma vitamíny velkou synergii účinku a silnější protinádorové působení při mnohem nižších dávkách (např. link a link). Doporučuji toto důležité téma konzultovat s lékařem hlavně pokud si pacient platí intravenózní injekce vitamínu C. Je zde potenciál ke zvýšení účinnosti intravenózní terapie vitamínem C. Menadion se zkoušel i v klinické studii fáze I., ale bohužel bez vitamínu C a proto zřejmě bez výsledku (Lim, 2005, link). Stanovisko American Cancer Society k vitamínu K3 (link). Pozor, narozdíl od velmi bezpečných vitamínů K1 a K2 vykazuje K3 ve větších dávkách toxicitu. Je potřeba pečlivě nastudovat dávkování.

 • zvyšuje účinnost chemoterapie

Examine.com uvádí odkazy na studie kde menadion zvyšuje účinnost látek užívaných v chemoterapii, konkrétně jde o látky 5-Fluorouracil, bleomycin, cisplatinu, doxorubicin, vinblastin, a dacarbazin.

Tareen, 2008 (link) provedli klinickou studii nezaslepenou u pacientů s rakovinou prostaty, kteří nereagovali na standardní léčbu. Byl použit přípravek Apatone (link), který kombinuje vitamín C a vitamín K3. U 13 ze 17 pacientů se snížil onkomarker (PSA). Z 15 pacientů, kteří absolvovali 12 týdenní léčbu Apatonem bylo po 14 měsících naživu ještě 14, což se dá označit jako výborný výsledek. Dávkování bylo 5 gramů vitamínu C a 50mg vitamínu K3.
Apatone u rakoviny vaječníků Gilloteaux, 2015.

Na iHerbu jsem našel jen jediný přípravek s menadionem (link), který obsahuje i vitamín C.

Informace k vitamínu K

 • Přehledný souhrný článek o stavu výzkumu protinádorové aktivity u vitamínu K v článku Felixe DiFara viz link.
 • Velké shrnutí všech výzkumů ohledně využití vitamínů skupiny K viz článek na examine.com (link)
 • článek na Linus Pauling institutu link
 • shrnutí výzkumů kolem vitamínů K Lamson, 2003 (link)

Publikováno: 5.6.2015
Datum poslední aktualizace: 30.9.2017
Autor: Patrik Schoupal