Chemoterapeutické léky a vliv doplňků na ně

Docetaxel (Taxotere)
Gemcitabine
Platinové deriváty (cisplatina, carboplatina a oxaliplatina)
Doxorubicin (Adriamycin)
Dacarbazine
Temozolomide (Temodal, Temodar)
Paclitaxel (Taxol)
Cyclophosphamide (Endoxan, Cytoxan aj.)

BEP (bleomycin, etoposide, cisplatina) nebo EP (etoposide, cisplatina) u rakoviny varlat
Ifosfamid
Avastin (bevacizumab)
Erbitux (cetuximab)
FOLFIRINOX, FOLFIRI, FOLFOX (5-FU, irinotecan, oxaliplatina)
Giotrif (afatinib)
Vinorelbin (Navelbine)
Celecoxib (Celebrex)
Thalidomide (Myrin)
Topotecan (Hycamtin)
Everolimus

 

 

 

Pro další látky, které zmírňují vedlejší účinky chemoterapií viz článek od Life Extension.

Obecně lze doporučit pro ochranu a regeneraci jater: ostropestřec, reishi, kyselinu alfa lipoovou, kořen pampelišky. Pro ochranu ledvin: astragalus (kozinec blanitý) společně s angelica sinensis.

 

 

Docetaxel (Taxotere)

Docetaxel je látka získávaná ze stromu tisu červeného. Patří do skupiny tzv. taxanových cystostatik (z latinského názvu pro Tis = taxus). Je blízká Paclitaxelu (viz dále v textu), který je získáván z tisu tichomořského.

Docetaxel je metabolizován enzymem CYP3A4 tímto směrem:

 • inhibitory CYP3A4 způsobí zesílení účinku (více docetaxelu se dostane do krve)
 • induktory CYP3A4 způsobí oslabení účinku (nesmí se např. třezalka).

V tomto případě není vhodný EGCG protokol, neboť velké dávky EGCG po delší dobu mohou výrazně blokovat enzym CYP3A4 a hrozilo by zvýšení toxicity léčby. Možné je ale spojení s nízkými dávkami EGCG + quercetinu, tedy nikoliv 6x denně jako v Halifax protokolu, ale třeba s jednorázovou denní dávkou. Ta nebude mít významný vliv na CYP3A4, ale může napomoci zvýšení citlivost nádorových buněk vůči léčbě (Wang, 2015).

Nicméně, úvaha rizika vs benefit není jasná. Teoreticky by nasazení piperinu mohlo zvýšit účinnost docetaxelu, ale je zde obava, že zvýší i nežádoucí vedlejší účinky Makhov, 2011. V případě nasazení piperinu by bylo zřejmě nutné snížit dávky docetaxelu. Díky piperinu by měla snížená dávka účinek jako plná a současně by piperin synergicky zvýšil protinádorovou účinnost.

Spojení s piperinem u myší funguje velmi přesvědčivě viz níže. Nádory u myší s kombinací byly nejmenší ve velikosti. V krvi bylo docetaxelu více a po delší dobu s piperinem, než bez něho.

V praxi by se měla u pacientů stanovit před začátkem chemoterapie aktivita enzymu CYP3A4 a té by se mělo přizpůsobit dávkování chemoterapie. Toto téma rozvádí např. Hirth, 2000, který zjistil, že u pacientů s nízkou aktivitou CYP3A4 (dáno geneticky), docházelo k mnohem častějším nežádoucím vedlejším toxickým účinkům léčby, naopka u pacientů s vysokou aktivitou CYP3A4 může být standardní dávka docetaxelu nedostatečná. Toto by se v praxi mělo vyhodnocovat, protože bychom uchránili pacienty před zbytečnou toxicitou nebo naopak před absolvováním méně účinné léčby díky špatně stanovené dávce.

Vhodné kombinace k docetaxelu

 • Kurkumin. Velmi vhodný doplněk k docetaxelu. Viz např. klinická studie fáze I Chollet, 2010; klin. studie fáze II Eymard, 2016. Teoretický problém by mohl být pouze s piperinem, který je potřeba pro účinnost kurkuminu a který je inhibitorem CYP3A4. Z tohoto pohledu bude vhodné užívání kurkumin+piperinu časově od docetaxelu oddělit alespoň 10 hodinami. Nebo použít kurkumin, který řeší biodostupnost jiným způsobem např. tento od LIfe Extension. U karcinomu plic Yin, 2011
 • Sulphoraphane (Burnett, 2015; trojitě negativní karcinom prsu)
 • Thymoquinone (rak. prostaty Dirican, 2014); produkt asi tento Life Extension
 • Lykopen (tepelně upravená rajčata) Tang, 2011 rak. prostaty. Lykopen lze přijímat v potravě např. https://alternativnicesta.cz/rajcatove-creme-brulee/
 • Melatonin. Redukuje výskyt neuropatie (Nahleh, 2010)
 • Selen (methylselenocysteine) Azrak, 2006; Riva, 2016; Park, 2015
 • Honokiol Chung, 2007

K průzkumu: vitamín B6 (možná redukce hand-foot syndromu); rybí olej (možné zvýšení účinnosti); beta karoten (možné zvýšení účinnosti); black cohosh (možné zvýšení účinnosti); česnek (možné zvýšení účinnosti)

 

Proti nežádoucím vedlejším účinkům docetaxelu

 • malé dávky vitamínu B6 (sníží výskyt neuropatie a HFS)
 • 2000-5000IU vitamínu D3 denně (Fink, 2010; Young, 2005); ve studiích i zvyšuje citlivost nádorových buněk vůči léčbě
 • z medicinálních hub může být vhodná maitake (Wenner, 2012)

Nevhodné kombinovat s

 • piperinem (možné zvýšení toxicity docetaxelu) Li, 2016
 • třezalkovými extrakty (může snížit účinnost docetaxelu)
 • grapefruitem a extraktem z grapefruitových semínek (může zvýšit toxicitu docetaxelu)
 • alicinem (látka extrahovaná z česneku; ale netýká se česneku jako celku) – možné zvýšení toxicity léčby

Další zdroje informací

 

Gemcitabin (gemcitabine, Gemzar)

Metabolismus není výrazněji ovlivňován CYP enzymy. Je potřeba dávat pozor jen na souběh s antikoagulanty jako Warfarin.

Souběh s kurkuminem je v pořádku (klinická studie fáze I/II Kanai, 2011; studie u rak. slinivky Epelbaum, 2010).

Dále je vhodný thymoquinone (Mu, 2015; Pandita, 2014).

Zajímavý výzkum je u gemcitabinu + vitamínu E (Husain, 2011), jde ale o specifickou formu delta tocotrienol. Je obtížné sehnat právě a jen tuto variantu, většina produktů má mix. Našel jsem třeba tuto možnost je tam 90% delta, 10% gamma. Podrobně k tocotrienolům v tomto článku.
Použití silných antioxidantů během chemoterapie je ale vždy věc dlouhé úvahy. A nedokážu to s jistotou vyhodnotit. Ale specificky delta tocotrienol zdá se má proti rakovinám účinnost a v té studii si docela dobře rozumí s gemcitabinem.

Dalším možným doplňkem ke zvýšení účinnosti gemcitabinu může být genistein (osteosarkom Zhang, 2010; osteosarkom Liang, 2012; rak. slinivky Banerjee, 2005; klinická studie u rakoviny slinivky NCT00376948).

Nízko dávkový EGCG+quercetin (Tang, 2012; rak. plic Lee, 2015)

Potravinové doplňky s resveratrolem a kapsaicinem ve studii Vendrely, 2017 dodaly 1/3 dávky gemcitabinu stejnou účinnost jako má plná dávka u adenokarcinomu slinivky.

Další nadějné doplňky ke gemcitabinu jsou podrobně diskutovány v návrhu pro adenokarcinom slinivky.

Další zdroje informací

 

Platinové deriváty

Do této kategorie patří hlavně cisplatina, carboplatina a oxaliplatina.

Hlavní doporučení během chemoterapie platinovými deriváty je pro Acetyl L Carnitine (během léčby mezi 2-5 gramy denně). Zejména u lidí starších a trpících podváhou (van Dam, 2016). van Dam upozorňuje na to, že některé zdroje ALC nedoporučují pro zmírnění neuropatie, na základě jedné studie, která neukázala žádný rozdíl mezi ALC a placebo po 12 týdnech a po 24 týdnech i mírné zhoršení. Tato studie ale byla u taxanových cytostatik, nikoliv u platinových derivátů (tedy u úplně jiné kategorie léků). U platiny by naopak měla být suplementace prospěšná z více důvodů.

Nefrotoxicita (ledviny; velmi časté) Miller, 2010

Zvýšené riziko nefrotoxicity mají pacienti, kteří pravidelně užívají NSAID (aspirin, ibuprofen aj.)

 • ALA (Kang, 2009; Bae 2009)

 • lykopen (Atessahin, 2005)

 • částečný účinek silymarinu (Karimi, 2005)

 • doplňování hořčíku (Oka, 2014; Kidera, 2014); nedávné studie zjistily, že během podávání cisplatiny dochází k velkým úbytkům hořčíku a že doplňování hořčíku redukuje ledvinovou toxicitu během léčby. Bude dobré konzultovat s lékařem, ve studii se podávaly nitrožilní infuze hořčíku spolu s diurézou manitolem.

 • melatonin (Kilic, 2013; Sener, 2000)

 • ginkgo biloba Song, 2013; Okuyan, 2012

 • quercetin (Sanchez-Gonzalez 2011)

Neuropatie

 • ALA Melli, 2008

 • ginkgo biloba (Marshall, 2004; podávalo se 120mg orálně; malá studie 17 pacientů u kolorektálního karcinomu)

Kardiovaskulární rizika

 • zázvorový extrakt Attyah, 2012 studie na myších, pozitivní vliv na ochranu jater a srdce; zázvorový extrakt by také měl zmírňovat zvracení a může mít ochranný vliv na ledviny

 • resveratrol, l-carnitine, ALA, silymarin (Raja, 2013)

 • thymoquinone (Adali, 2016); musí jít o nízké dávky (viz chemoterapie a synergické doplňky)

Ototoxicita (negativní vliv na sluch)

 • resveratrol POZOR rozporuplné výsledky redukce Erdem, 2012; Tutkun, 2012; Lee, 2015 vs u některých dávkování zvýšení ototoxicity v pokusu na myších Olgun, 2014. Jde zřejmě o vliv velikosti dávek. U nízkých dávek by riziko být nemělo (resveratrol v nízkých dávkách má antioxidantní působení; ve vysokých cytotoxické).

Neurotoxicita (negativní vliv na mozek)

 • vitamín E (Pace, 2010; Savarese, 2003); klinická studie, skupina s cisplatinou + vit. E měla výskyt neurotoxicity 5,9% vs cisplatin skupina 41,7%. Podával se alpha-tocopherol 400 mg/den. Nicméně doporučení je v možném rozporu s působením vitamínu E na nádorové buňky (link)

 • acetyl-L-carnitine. Jako bezpečná alternativa k vit. E Ghirardi, 2005; k chemo paclitaxel+cisplatin Pisano, 2003. Cisplatina způsobuje nedostatek L-karnitinu a ten pak chronickou únavu (Endo, 2015)

Zřejmě se vyhnout quercetinu. Viz Li, 2014, kde quercetin v nízkých dávkách snižuje účinnost cisplatiny. Autoři ale nezkoumali vysoké dávky.

Nevhodné kombinovat s

 • Platinové deriváty se nesmí užívat spolu s echinaceou = snížení účinnosti.
 • vyhnout se souběhu s GSE (Grape Seed Extract) a podobnými látkami (jako resveratrol) podrobnosti v Porcelli, 2017. Vysadit 3 dny před dávkou chemo.

Zvýšení účinnosti platinových derivátů

Carboplatina

 • kurkumin (Kang, 2015)

Cisplatina

 • fisetin (Tripathi, 2011)

 

Oxaliplatina
Informace o doplňcích v De Monaco, 2014
Informace o době užívání užívání chemo článek

Další zdroje informací

 

Doxorubicin (Adriamycin)

Vhodné kombinace k docetaxelu

 • L-Theanine 

je látka obsažená v zeleném čaji. Je glutamátovým analogem, který s glutamátem soupeří o vazbu na glutamátový receptor. Je také inhibitorem glutamátových transportérů a zvyšuje GABA. L-Theanine u rakovin (Liu, 2009). Zvyšuje také účinnost chemoterapie u látek, které se vážou na glutamátové receptory (MSK; např. doxorubicin); nádorová buňce snižují možnost lék vyplivnout ven (efflux). Kromě zvýšení účinnosti ale paradoxně došlo i ke snížení nežádoucích vedlejších účinků doxorubicinu. U nádorové buňky totiž se připojí na glutamát receptor a sníží efflux (článek), u zdravé buňky se ale po připojení na glutamát receptor metabolizuje na glutamát (Sadzuka, 2004). Pokud by tento odlišný mechanismus platil, mohl by být L-Theanin vhodným doplňkem k léčbě u G4. Nejlepší produkt je od Swansonu Ultra Double Potency Suntheanine L-Theanine 200mg / 60 veg. kapslí.UPDATE 22/7 L Theanine je lépe koupit v prášku, vychází to mnohem levněji (viz myprotein.cz). Prášek lze pak buď rozmíchat ve vodě nebo dávat do vlastních prázdných kapslí.

Dávkování: u léčby začněte 3x denně 200mg během chemoterapie. Pokud by nebyly problémy, postupně zvyšujte na 3x 400mg.

Kontraindikace: je třeba opatrně u lidí, kteří berou léky na snížení cholesterolu (Theanin také snižuje). A u lidí s nízkým krevním tlakem (Theanin může snížit krevní tlak). Dále pokud pijete hodně čaje, je třeba celkové dávkování snížit.

V pokusu na myších doxorubicin + theanin měla pokusná skupina menší nádory a menší metastázy na játrech (Sugiyama, 1999). V této studii se zvýšilo množství doxorubicinu kumulovaného v nádorových buňkách až 2,7x po přidání theaninu. A nádorová masa byla o 62% nižší než u kontrolní skupiny.

V jiných výzkumech ochránil před doxo toxicitou na srdce a játra.

Proti kardiotoxicitě doxorubicinu je dále vhodné užívat kombinaci l-carnitine + Q10 a také melatonin (Fic, 2007; Oz, 2006; Govender, 2015).
Proti potlačení funkce kostní dřeně. Ashwaganda a medicinální houby (maitake aj.).

 • Sadzuka, 1996 zvýšil účinnost doxorubicinu 2,1x a 2,9x zvýšil koncentraci doxo v nádorových buňkách
 • blokuje nádorovým buňkám vylučování doxorubicinu (eflux) Sugiyama, 2001
 • theanine spolu s cystinem výrazně snížil vedlejší účinky u pacientů s rakovinami trávícího ústrojí v klinické studii Kayahara, 2016

Dále lze doporučit luteolin viz článek o Nrf2. Luteolin má nejlepší Swanson A prozkoumat je potřeba také úloha kofeinu Takeuchi, 2017

Kurkumin je během chemoterapie doxorubicinem vhodný, ale zejména před začátkem chemoterapie, kdy lze nasadit vysoké dávky kurkuminu, alespoň po dobu 1 týdne před zahájením léčby, kdy by měl kurkumin napomoci zvýšit senzitivitu nádorových buněk vůči chemoterapii (Huang, 2016). Během léčby doporučuji 24 hodinový časový odstup (před a po dávce doxorubicinu).

Podrobně diskutuje výhody kurkuminu u doxorubicinu článek Mohajeri, 2017 

Další zdroje informací

 

Dacarbazine

U dakarbazinu je během podávání chemo třeba zřejmě vysadit quercetin.

Vhodné doplňky by mohly být PARP inhibitory (Somnay, 2016). Mezi dostupné PARP inhibitory (berou nádorovým buňkám jeden ze způsobů jakým si opravují vlastní poškození) patří quercetin, rutin a niacinamid (vitamín B3; Maeda, 2013).

Z těchto 3 bych volil niacinamid (též jako nicotinamid; nebo vit. B3), protože quercetin i rutin by mohly ovlivnit dakarbazin neodhadnutelným způsobem (možná pozitivně, možná negativně, bohužel se nedá dopředu určit).
Produkt např. NowFoods

Dále parthenolide (Koprowska, 2013). Ten se dá pořídit jako extrakt např. NowFoods. Mechanismus účinku u rakovin viz examine.com.

Vhodné je také doplnění o inhibitory HDAC. HDAC inhibitory (Rajendran, 2011) jsou kurkumin, sulphoraphane (nejlepší produkt je asi tento BroccoMax, který obsahuje sulphoraphane a enzym myrosináza, který je nezbytný pro jeho účinek), quercetin, EGCG, I3C, genistein a luteolin (Attoub, 2011). Luteolin nejlépe zřejmě z UK od Swansonu

Složky potravy, které vykazují anti-HDAC aktivitu: seznam potravin v Bassett, 2014. Jde např. o česnek (allicin), zelený čaj (EGCG), skořici a zázvor. Z koření bazalka (jako zdroj kyseliny ursolové, tedy i jablečné slupky). Ze zeleniny hlavně brukvovitá, obzvláště brokolice. Další informace: shrnutí výzkumů HDAC v práci Mottamal, 2015.

A ještě lze spojit užívání, na základě výzkumu s mořskou okurkou (Baharara, 2016), s produktem např. od Swansonu.

Neužívat vysoké dávky česneku (inhibice CYP2E1)

Další zdroje informací

 

Temozolomide (lék Temodal; Temodar)

Následující je psáno pro chemoterapii u glioblastomu. Metabolismus Temodalu není zprostředkován CYP enzymy, tedy je nižší riziko interakcí mezi Temodalem a doplňky. Hlavní problém léčby temozolomidem je, že část rakovin si umí rychle vytvořit rezistenci a byť ze začátku dojde k ústupu, nádor se naučí léku bránit a ten už pak dále nefunguje.

Vhodné kombinovat s přírodními prostředky, které účinkují proti lidskému cytomegaloviru. Teoretický podklad v článku zde.

Jsou to např. kopřiva (Urtica dioica), extrakt z česneku (obstojná kvalita za nízkou cenu je Swanson), Terminalia chebula (obsažena v Triphale), extrakt zázvoru (nejlepší Swanson), extrakt z mořských řas a olej z černuchy seté (Nigella sativa; black cumin seed oil; zajímavý tento s kurkuminem). Olej z černuchy je dostupný i u nás, ale nedokážu poradit, který je kvalitní a který ne. V kapslích ho má Swanson.

Vhodné doplňky při užívání Temodaru. Tady by měly být vhodné PARP inhibitory:
Vitamín D3 (Swanson; studie vitamín D3 + temozolomide Bak, 2016) a pak quercetin, rutin a niacinamid (vitamín b3; Now Foods).

S doktorem lze konzultovat přidání (experimentální) velmi nízkých dávek Tamoxifenu během chemoterapie Lopes, 2015.
Pak ještě by mohl prospět kurkumin Yin, 2014, kyselina alfa lipoová Fahrer, 2015 a sulphoraphane Lan, 2015.

Pro snížení rizika, že si nádor vytvoří rezistenci:
Rios, 2016 niacinamid (Caciagli, 1997) a CXCR4 inhibitory (přírodní alternativy jsou zmíněný v Zhao, 2015; jde např. o extrakt boswellových kyselin AKBA). A STAT3 + PI3K/Akt inhibitory (link). Zde lze použít vysoké dávky kurkuminu.

Další zdroje informací

 

Paclitaxel (Taxol)

Paclitaxel je získáván z tisu tichomořského. Je podobný docetaxelu. Je metabolizován enzymy CYP3A4, CYP2C8 a p-glykoproteinem.

Vhodné kombinace k paclitaxelu

 • Nobiletin – může zvýšit účinnost chemoterapie. Uesato, 2014 synergie paclitaxelu + carboplatiny + nobiletinu. Produkty Sytrinol. Nobiletin potřeba ověřit, nemám nastudovaný.
 • KurkuminAnto, 2011 kurkumin + paclitaxel zvyšuje účinnost paclitaxelu. Produkt Life Extension.
 • Kar, 2016 kurkumin + paclitaxel stejně účinný jako paclitaxel + carboplatina. Nejlépe fungovala kombinace všech tří.
 • EGCG + sulphoraphane Chen, 2013  účinkovaly u nádorové linie, která si vyvinula rezistenci na paclitaxel. Možná vhodné v malých dávkách doplnit během chemo paclitaxelem, aby se nádorovým buňkám částečně blokovaly únikové cesty.
 • Melatonin. Redukuje výskyt neuropatie (Nahleh, 2010)
 • Ashwagandha – ve studii výrazně zredukovala výskyt neutropenie a oxidačního poškození zdravých buněk, přičemž současně zvýšila protinádorovou účinnost paclitaxelu.

Nejasné je spojení paclitaxelu s quercetinem. Ramezani, 2017 zjistil výrazné snížení potřebné dávky paclitaxelu pro usmrcení nádorových buněk pokud byl podán společně s quercetinem a vitamínem C. Samuel, 2010 ale zase zjistil, že quercetin krátkodobě narušuje fungování paclitaxelu.
Je známé, že quercetin je inhibitorem CYP2C8 enzymu. Blokace tohoto enzymu způsobí, že se více paclitaxelu dostane do krve. Tím pádem má stejná dávka vyšší sílu (Choi, 2004). Pokud by se toho využívalo v praxi, stačilo by před chemoterapií paclitaxelem nasadit vysoké dávky quercetinu a pak během léčby užívat nižší dávky paclitaxelu, které by teoreticky měly mít stejný účinek jako vysoké. Výhodou by byla mnohem nižší toxicita takové léčby. V praxi se ale tyto mechanismy nevyužívají a ani nejsou u lidí v klinických studiích zkoušeny. A sám na sobě je člověk může zkoušet také velmi obtížně, protože pokud se paclitaxelu podá stejná dávka jako vždy, pak je užití quercetinu rizikové, neboť více paclitaxelu v krvi ze standardní dávky znamená i více nežádoucích účinků. Vzhledem k nejasnostem jak quercetin použít správně ho u paclitaxelu nedoporučuji.

Další zdroje informací

 

Cyclophosphamide (cyklofosfamid)

Bifidobakterie. V článku o probioticích je zmíněn výzkum na myších, kde bifidobakterie pomáhaly účinnosti léčby cyclophosphamidem. Tip na produkt Life Extension.

Proti toxicitě cyclophosphamidu viz greenmed. Zejména bych volil extrakt z borůvek a granátových jablek (Life Extension; lze mega dávkovat). Viz Liu, 2015 kardiotoxicita; Liu, 2014 plicní toxicita; Turrini, 2015. Také carvacrol (oregánový olej; produkt Now Foods s oregánovým, zázvorovým a fenyklovým olejem) Gunes, 2017 proti ledvinové toxicitě. Thymoquinone (černuchá setá) Alenzi, 2010; Nagi, 2011. A určitě také užívat melatonin (10mg denně během léčby) viz studie.

Neužívat jmelí a quercetin (Aydin, 2011). Kurkumin užívejte pouze s 1 denním odstupem. 

Další zdroje informací

 

BEP (bleomycin, etoposide, cisplatina) nebo EP (etoposide, cisplatina) u rakoviny varlat

Cisplatina je diskutována samostatně výše v textu. Zde doporučuji kyselinu alfa lipoovou, gingko bilobu a l-carnitine. Vše se užívá během chemoterapie.

K etoposidu je kurkumin nevhodný v případě, pokud by se užívaly obě látky současně. Pokud jsou ale užity s větším časovým odstupem (kurkumin před etoposide), je užití naopak velmi vhodné. Kurkumin bude mít chemosenzitivizující účinek na nádorové buňky (ty budou předpřipraveny a budou lépe odpovídat na léčbu etoposidem).

Nejvhodnější je tedy užívat kurkumin ve vysokých dávkách mezi chemo cykly a vysadit 1 den před začátkem nového cyklu. Takto to bude mít chemosenzitivizující účinek, ale nebude to narušovat působení etoposidu během chemoterapie. Stejně tak se nesmí kombinovat (užívat současně) kurkumin s bleomycinem (Cort, 2012). Navíc kurkumin je často prodáván spolu s piperinem. Piperin by ovlivňoval množství etoposidu, které se dostane do krve (vliv na CYP3A4 enzym). Proto ani piperin není vhodné brát během chemoterapie.

Současně je dobré přidat resveratrol (Amiri, 2013). Doporučuji pterostilben kvůli biodostupnosti. Resveratrol je vhodný i k bleomycinu (Sener, 2007). Problém resveratrolu je, že je často párován s quercetinem nebo piperinem. Piperin se nesmí k etoposidu, a quercetin zase k cisplatině. Pokud chcete užívat během chemo, je potřeba zvolit pterostilben. V pauze mezi cykly však lze nasadit intenzivní resveratrol protokol, jak je popsán v Halifax protokolu. Vždy ukončit 1 den před zahájením nového chemo cyklu.

Vložte během chemo večerní melatonin (Lissoni, 1999) a mnoho jiných studií. Na webu má melatonin samostatný článek.

U bleomycinu by mohl být dobrý vitamín K3 (menadion).

Asi bude dobrá aloe (Lissoni, 2009). Nekupujte předražený LR, ale dobrou kvalitu za dobrou cenu od Naturgreen.

ALA vykazuje ochrannou funkci i při bleomycinu (Liu, 2007). Stejně tak gingko a carnitine (Erdogan, 2006; Daba, 2002).

 

Ifosfamid

Ifosfamid základní informace v článku. Jde o lék, u kterého je potřeba dávat velký pozor na toxicitu a to zejména pro močové ústrojí, mozek a ledviny. V následujícím textu navrhnu doplňky, které ochrání naše orgány před nežádoucí toxicitou (aniž by měly vliv na funkčnost léku) a také doplňky, které pravděpodobně zvýší protinádorovou účinnost léku. Připojím i odkazy na produkty (v momentě kdy článek píšu, jsou za dobré ceny a vybral jsem je z široké nabídky, za pár měsícu ale může být situace jiná).

Melatonin (produkt). Melatonin ochrání mozek i další orgány (Sener, 2004) a také zvyšuje protinádorovou účinnost ifosfamidu (Rodriguez, 2010).

Thiamin (Imtiaz, 2010). Thiamin je vitamín B1 a je velmi důležitý pro předcházení mozkové toxicitě ifosfamidu. Doporučoval bych co nejrychleji začít užívat už před začátkem chemoterapie. Produkt např. Doctor Best. Užívat 2 týdny před chemo a během chemo 1 kapsli denně. Vhodné doplnit jednou za pár dní doplňkem s komplexem vitamínů B (např. Swanson; dejme tomu jednou za týden).

N-acetylcysteine. K ochraně ledvin (produkt). Viz např. Moussa, 2013. Také napomáhá protinádorové účinnosti (Hanly, 2012).

A také kyselina alpha lipoová (viz článek o Metablocu). Nejlepší produkt.

L-carnitine (odkaz).. Chrání před toxicitou ifosfamidu a současně doxorubicinu, s nímž je často kombinován. Produkt.

Lékaři navíc podávají lék Mesna kvůli omezení toxicity na močové ústrojí.

Ke zvýšení protinádorového působení léku bych použil jako hlavní látku kurkumin. Studie na toto téma. A prozkoumat je potřeba také úloha kofeinu Takeuchi, 2017

Bude třeba objednat kurkumin bez piperinu (jelikož ifosfamid je metabolizován enzymem CYP3A4). Např. produkt z iHerbu (USA), ale ten přesahuje 22 USD pro osvobození od DPH, takže bude zásilka procházet celním řízením. V takovém případě je výhodnější možná objednat v této zásilce více věcí najednou.
V UK je to samé za 47 liber produkt. Ale je tam poštovné zdarma a dovoz v EU jde mimo celní úřad. Nakonec to tedy, byť je libra v horším kurzu, bude levnější vzít z UK, protože poplatek za clení je min. 200 Kč vyměřené plus DPH a poštovné, kdežto healthmonthly.co.uk má poštovné zdarma.

Jak brát kurkumin viz článek. Doporučil bych přidání malé dávky quercetinu, nikoliv však silibinin v tomto případě (nejasný vliv na účinnosti ifosfamidu).

Dále doplnit pitím zeleného a zázvorového čaje. A přidat i resveratrol produkt. Objednejte samostatně, kvůli možným problémům na celnici (někdy jim vadí položka Polygonum cuspidatum pokud si jí náhodou všimnou).
Před začátkem chemoterapie by bylo vhodné na 1 měsíc nasadit EGCG protokol (kombinace EGCG, quercetinu a kayenského pepře). Tento protokol však neužívat během chemoterapii, kvůli možné kumulativní kontraindikaci s ifosfamidem.

 

Avastin (bevacizumab)

Bevacizumab (Avastin). Inhibitor angiogeneze na bázi VEGF. Spolu s kurkuminem (Gao, 2015). Jde o nejlepší kombinaci, která se také testuje v klinické studii. Komplementární by mohlo být ještě i EGCG, které také down-reguluje VEGF (Romo-Garcia, 2010). Další přírodní inhibitory VEGF viz tabulka.

Velmi dlouhý half-life (20 dní). Je třeba dávat pozor na zvýšení krevního tlaku a také způsobuje zhoršenou hojivost ran. Podrobně zde.
Interakce s jinými léky zde. U souběhu s thalidomidem je zvýšené riziko krevních sraženin (odkaz).

U Avastinu je častějším nežádoucím účinkem zvýšení krevního tlaku. Pozitivní vliv na snížení krevnímu tlaku by měla mít suplementace česneku (allicin; nejlépe ve formě aged-garlic).

Yue, 2016 ilustruje výrazný benefit spojení Avastinu a kurkuminu u nádoru tlustého střeva u myší. T400 je ethanolový extrakt kurkumy. C75 je kurkuminový extrakt (byl podáván v dávce 75mg na kilo váhy). Výsledky u C75 i T400 jsou navíc negativně poznamenány tím, že autoři nepoužili ke kurkuminu látky, které zvyšují jeho biodostupnost (např. piperin). Myslím si, že i tak dobré výsledky by mohly být ještě daleko lepší, neboť piperin zvyšuje biodostupnost zhruba 20x. V podrobných výsledcích se dá dohledat i výsledek Avastinu samostatně na růst nádoru, který ale paradoxně nebyl statisticky signifikantní oproti kontrolní skupině bez léčby, narozdíl od kombinace Avastinu a obou kurkuminových variant. FOLFOX je hlavním léčebných programem u kolorektálního karcinomu (oxaliplatina, 5-fu a leucovorin).

 

Erbitux (cetuximab)

Shrnutí účinků. Synergie zejména s irinotekanem. Časté kožní vyrážky, ale korelují s léčebnou odezvou (u pacientů u kterých lék zabírá jsou vyrážky silnější). Lze zmírnit nasazením doxycyklinu, tetracyklinu nebo minocyklinu (Melosky, 2009). Z těchto by šlo doporučit hlavně nízkodávkový doxycyklin, který je nasazen preventivně na začátku, nikoliv až při objevení se vyrážek (link), který má nejlepší bezpečnostní profil. Vhodné je tako používání hydrocortizon krému. Další doporučení v článku na MedScape. Graficky aktuální preventivní doporučení zde. Doporučení při výskytu.

Při léčbě je potřeba doplňovat hořčík (Petrelli, 2012).

Synergie s EGCG (Puiq, 2016).

Další synergie je s genisteinem (Park, 2010; Gruca, 2014).

Cetuximab interakce s jinými léky viz drugs.com. Cetuximab je zřejmě substrát CYP3A4 a induktor CYP3A4.

Velmi zajímavá informace (Xu, 2014) je, že pacienti s kolorektálním karcinomem mají zvýšenou sekreci CYP3A4 a že to koreluje s léčebnou odezvou na cetuximab. Čím vyšší hladiny CYP3A4, tím nižší léčebná odpověď. Nabízí se tedy úvaha, že užití inhibitorů CYP3A4 by mělo výrazně zvýšit léčebný účinek léku.

Vhodnými doplňky k EGFR inhibitorům jsou také: osmaricine, látka izolovaná z rozmarýnu, dále šišák bajkalský, kurkumin a ashwagandha.

FOLFIRINOX, FOLFIRI, FOLFOX

Kombinace chemo léků, které se používají např. u adenokarcinomu slinivky nebo kolorektálního karcinomu.

 • FOL – folinic acid (leucovorin), druh vitamínu B, který je používán ke zvýšení účinnosti fluorouracilu a také chrání před vedlejšími účinky
 • F – fluorouracil (5-FU) – chemoterapeutický lék
 • IRIN – irinotecan (prodává se pod názvem Camptosar)
 • OX – oxaliplatin (Eloxatin)

Vhodné doplňky k FOLFOX (kolorektální karcinom) jsou tomto článku. Jde zejména o fucoidan.

 • Fucoidan. Nadějný výsledek v klinické studii u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Pacienti s léčbou + fucoidanem měli DCR 92,8%. Pacienti pouze s léčbou 69,2%. Do skupiny DCR se zahrnují pacienti, u kterých dojde k celkovému ústupu nemoci, částečnému ústupu nebo alespoň zastavení postupu nemoci. Stav byl zhruba po 1 roce sledování. Pacienti procházeli léčbu FOLFIRI+bevacizumab.
 • kurkumin (proti vzniku chemorezistence na FOLFOX Patel, 2010)
 • astragalus (kozinec blanitý). Výtažek je vhodný přidat k oxaliplatině (Manelli, 2017)

5-FU (fluorouracil)

 • DIM (Mirunalini, 2017)
 • L-arginine (Amin, 2017) možný ochranný účinek u ledvin. Arginine + rybí olej (článek). Yea, 2009 zpomalení růstu nádorů u myší, které měly arginine ve stravě. Ma, 1999 nižší výskyt, menší velikost u krys. Ma, 2007. Role arginine je nejasná, u některých rakovin může být pozitivní (kolorektální karcinom) u jiných (nádory prsu) negativní. Zřejmě bude záležet i na dávkování. Arginine ale má pozitivní vliv na aktivitu protinádorové imunity (Okamoto, 2009; Lamas, 2012). U argininu se testuje ale i vliv deprivace (omezení dostupnosti) u rakovin (Feun, 2015). Teoreticky nadějné se zdají obě cesty, buď zablokování argininu (Patil, 2016), nebo naopak krátkodobé předávkování argininem před chemoterapií. Z dostupných dat se ale nedá s jistotou říct, co předávkování argininem způsobí, zda-li dojde k pro-nádorovému nebo proti-nádorovému účinku. Nezbývá než vyčkat na výsledky dalších studií.
 • chlorella Konishi, 1996 u myší pozitivní ochranný vliv před toxicitou, bez vlivu na protinádorovou účinnost
 • šalvěj červenokořenná – ochranný vliv proti mukositidě Kim, 2017 Dá se pořídit sušená směs na čajový odvar. Vhodné střídat s heřmánkovým čajem (Al-Refai, 2014)
 • taurin – teoreticky ochranný vliv na ledviny, srdce (Yousef, 2017)
 • DHA/EPA (rybí olej) Seba, 2016 proti úbytku váhy, protizánětlivá, ochranný účinek proti toxicitě léčby. Dále také Sarhan, 2013
 • extrakt z artyčoku (Najim, 2016)
 • N-Acetyl-Cystein (Muna, 2014)
 • honokiol Ji, 2016 synergie v protinádorovém účinku
 • apigenin (Banerjee, 2014) synergie v protinádorovém účinku. K apigeninu také Lombó, 2017
 • resveratrol (přehled studií) výrazný chemosenzitivizující účinek
 • melatonin (Espino, 2017; Lu, 2016

Zásadním doporučením jsou vysoké dávky kurkuminu před začátkem léčby (během léčby se nepodává). Dle studií by mohl kurkumin výrazně zvýšit citlivost nádorových buněk vůči 5-FU a tím snížit riziko, že si nádorové buňky vytvoří odolnost (Zhang, 2017).

Irinotecan

 • organický selen (Cao, 2012)
 • pozitivní vliv krátkého půstu před chemoterapií (Huisman, 2015)
 • propolis (Orsolic, 2009)
 • L-plantarum (Sepahi, 2016) Produkt Jarrow. Bude vhodné užívat probiotika viz také Lin, 2012
 • šišák bajkalský (Cui, 2017)
 • EGCG (Wessner, 2007)
 • extrakt z shiitake (Shigama, 2009)
 • doplňovat hořčík; také může dojít k poklesu zásob taurinu a acetyl-l-carnitinu
 • melatonin – proti genotoxicitě (Kontek, 2013)
 • houba coriolus
 • l-theanine (Attia, 2012)

10ti letá studie u pacientů, kteří používali některé ze zde zmíněných doplňků během onkologické léčby (McCulloch, 2011). Studie došla k závěru, že pacienti kteří kombinovali standardní léčbu s doplňkovým protokolem, dosahovali delší doby přežití nezávisle na stádiu nemoci (benefit se ukázal ve všech 4 stádiích). Doplňkový protokol k léčbě sestával z těchto látek.

Oxaliplatina

Je zpracována v odstavci “Platinové deriváty” zde.

 

Giotrif (afatinib)

Nějaké informace se dají dohledat v tomto článku.

Vinorelbin (Navelbine)

Kurkumin, chemo senzitivizující účinek (Sen, 2005).

Celecoxib (Celebrex)

Informace viz článek.

 • kurkumin (až 10x vyšší účinnost celecoxibu) Arber, 2008
 • Shirode, 2010 našli synergii mezi celecoxibem a nízkými dávkami gamma tocotrienolu. Nejsilnější protirakovinový účinek má ale delta-tocotrienol. Zde by stálo za úvahu nasazení nízkých dávek k celecoxibu.

Thalidomide (Myrin)

 • kurkumin (Sung, 2010)

TopoteEcan (Hycamtin)

Topotecan je mechanismem účinku podobný irinotecanu. Oba léky jsou extrakty ze stromu Camptotheca acuminata, který roste v Číně a jde o látky odvozené z účinné látky camptothecin.

Potenciálně vhodné kombinace

 • s vitamínem C Sinha, 2017
 • s thymoquinonen (Nigella Sativa) Khalife, 2016
 • s genisteinem Hormann, 2012
 • quercetin jako potenciální senzitivizér před chemoterapií (Simon, 1996)

Nevhodné kombinace

 • nekombinovat se silnými inhibitory p-glykoproteinu (riziko zvýšení toxicity)

Další informace

 

Everolimus

Vyhněte se kombinaci s kurkuminem a jinými doplňky, které ovlivňují CYP3A4 (článek; Mir, 2017). Obecně, inhibitor CYP3A4 by měl zvýšit koncentrace everolimusu, induktor naopak snížit (v příbalovém letáku se doporučuje zvýšení dávek léku). Kurkumin je inhibitorem CYP3A4, ale přesto ve zmíněných studiích snižuje hladiny everolimusu. Tedy je ve hře ještě nějaký jiný mechanismus, nezávislý na ovlivnění CYP3A4.

 

Přehled vhodných látek pro zmírnění vedlejších účinků od Life Extension:

 

Table 2. Integrative Therapies to Lessen Chemotherapy Side Effects

Chemotherapy Side Effect Integrative Therapy Evidence
Únava Ashwagandha (Withania somnifera) Positive findings in a preliminary trial (Biswal 2013)
Guarana (Paullinia cupana) Positive findings in two preliminary trials (del Giglio 2013; de Oliveira Campos 2011); negative findings in one RCT (Martins 2016)
American ginseng (Panax quinquefolius) Positive findings from a large RCT (Barton 2013)
Melatonin Positive findings from multiple RCTs and confirmed in a meta-analysis (Wang 2012)
L-Carnitine Positive findings from two preliminary trials in patients with carnitine depletion (Graziano 2002; Cruciani 2006); negative findings from one large RCT (Cruciani 2012)
IV Vitamin C Positive findings from a preliminary trial (Hoffer 2015)
Turkey tail mushroom (Coriolus versicolor) polysaccharide peptide (PSP) Positive findings from multiple RCTs (Piotrowski 2015; Fritz 2015)
Reishi (Ganoderma lucidum) Positive findings from one small RCT (Zhao 2012)
Fermented soybean extract Positive findings from one preliminary trial (Chi 2014)
Imunisuprese, neutropenie Eicosapentaenoic acid (EPA) from fish oil Positive findings from a preliminary trial (Takagi 2001)
Fermented wheat germ extract (FWGE) Positive findings from a preliminary trial in children (Garami 2004)
Probiotic Supportive animal research (Salva 2014; Von Bultzingslowen 2003)
Zinc Supportive animal research (Zhang 1992)
Quercetin Supportive animal research (Merzoug 2014)
Ashwagandha (Withania somnifera) Supportive animal research (Senthilnathan 2006; Gupta 2001)
Zvracení Ginger Positive findings from one preliminary (Panahi 2012) and one RCT (Yekta 2012)
Taurine Positive findings from one RCT (Islambulchilar 2014)
Periferní neuropatie IV Calcium and Magnesium Positive findings from multiple RCTs and confirmed in a meta-analysis (Xu 2013)
Vitamin E Positive findings from multiple RCTs and confirmed in a meta-analysis (Eum 2013)
Glutathione Positive findings from a RCT (Cascinu 1995)
N-Acetyl Cysteine Positive findings from a preliminary trial (Lin 2006)
Omega-3 Fatty Acids Positive findings from one RCT (Ghoreishi 2012)
Acetyl-L-Carnitine Positive findings from two preliminary trials (Bianchi 2005; Maestri 2005) and one RCT (Campone 2013)
Glutamine Positive findings from several preliminary trials (Vahdat 2001; Wang 2007; Huang 2015)
Alpha-Lipoic Acid Positive findings from one preliminary trial (Gedlicka 2003)
Srdeční toxicita Coenzyme Q10 Positive findings from several preliminary trials (Conklin 2005)
Green Tea Extract/EGCG Supportive animal research (Patil 2011; Khan 2014; Li, Nie 2010)
Grape Seed Extract Supportive animal research (Ray 2000; Boghdady 2013)
Rhodiola Positive findings from one preliminary trial (Shen 2010)
Vitamin E Supportive animal research (Sonneveld 1978)
Cranberry, Bilberry, Hawthorne, Boswellia, Ginger, Onion, Panax notoginseng, Propolis, Glutamine Supportive animal research; see text for references
L-Carnitine Positive findings in RCT and preliminary trials (De Leonardis 1987; Lissoni 1993)
Ledvinová toxicita IV Magnesium Positive findings from preliminary trials (Hirai 2013; Yoshida 2014) and RCTs (Bodnar 2008; Muraki 2012)
N-Acetyl Cysteine Positive case reports (Sheikh-Hamad 1997; Nisar 2002) and supportive animal research (Chen 2008)
IV Glutathione Positive findings from one RCT (Smyth 1997)
Milk Thistle Supportive animal research (Shahbazi 2012)
Ginkgo Supportive animal research (Song 2013; Gulec 2006; Fukaya 1999)
L-Carnitine (in various forms, see text) Supportive animal research (Sayed-Ahmed 2004; Yurekli 2011; Sayed-Ahmed 2012)
Selenium Positive findings from preliminary trials (Ghorbani, Omidvar 2013; Naziroglu 2004) and two RCTs (Hu 1997; Hemati 2012)
Lycopene, Melatonin, Carnosic Acid, Ellagic Acid, Fisetin, Alpha-Lipoic Acid, Taurine, Sulforaphane, EGCG, Capsaicin, Berberine Supportive animal research; see text for references
Chemosensory Dysfunction Zinc A positive case report in a patient with low serum zinc (Nishijima 2011)
Synsepalum dulcificum (Miracle Fruit) Positive findings in a preliminary trial (Wilken 2012)
Hand-Foot Syndrome Vitamin E Positive findings from preliminary trials (Bozkurt Duman 2011; Yamamoto 2010)
Vitamin B6 Positive preliminary findings (Chen, Zhang 2013)
Gastrointestinal Disturbances Probiotics for Diarrhea Positive findings from RCT and confirmed in a meta-analysis (Wang, Yao 2016)
Glutamine for Diarrhea RCT and a meta-analysis show reduced duration, but not severity, of diarrhea in patients taking glutamine (Sun 2012)
Omega-3 Fatty Acids Supportive animal research (Xue 2011)
Senna Extract for Constipation Preliminary support (Tao 2012)
Podvýživa Glutamine Positive findings from preliminary trials (Kuhn 2010)
Omega-3 Fatty Acids Positive findings from preliminary trials (Murphy 2012)
L-Carnitine Positive findings from preliminary trials (Isenring 2013) and one RCT (Kraft 2012)
Oral Mucositis Honey Positive findings from RCT and confirmed in a meta-analysis (Xu 2016)
N-Acetyl Cysteine Positive findings from one RCT (Moslehi 2014)
Selenium Positive findings from one RCT (Jahangard-Rafsanjani 2013)
Glutamine Positive findings from one RCT (Tsujimoto 2015)
Topical Vitamin E Preliminary evidence (El-Housseiny 2007)

Vliv CYP enzymů

Seznam léků, které jsou metabolizovány enzymem CYP3A4 viz link. Jsou zde uvedeny i látky v lécích, které blokují CYP3A4 a látky, které ho naopak stimulují. Z chemoterapeutických léků jsou to např. doxorubicin, docetaxel, paclitaxel, vinblastine aj.

Vliv rostlinných extraktů na CYP3A4 (Basheer, 2015).
Podrobné rozbory v Kaniklidis, 2016 ohledně Tamoxifenu, inhibitorů aromatázy, kurkuminu, EGCG, melatoninu aj.
Přehled P450 substrátů.

CYP a chemo

Quercetin

Nekombinovat s taxany, dacarbazinem, tamoxifenem, anastrozolem, exemestanem, letrozolem a erlotinibem.

Fisetin

Inhibiční vliv na CYP2C8 (paclitaxel), CYP2C9 a a CYP2D6 (ovlivňuje Tamoxifen).  CYP2C19 a CYP1A2. Fisetin je inhibitorem CDK6.

Další zajímavé zdroje:

Herb, Nutrient, and Drug Interactions: Clinical Implications and Therapeutic Strategies z roku 2008. Její určité části jsou volně dostupné přes Google Books. Klikněte na link a na stránce pak “Prohlédnout si tuto knihu”. Vše je v angličtině.

Autor: Patrik Schoupal
Publikováno: 2/12/2016
Poslední aktualizace: 19.12.2017