Halifax protokol

Halifax protokol

Protokoly jsou sestaveny na základě výsledků Halifax studie a mého vlastního podrobného bádání. Nejedná se o konečnou verzi. Text budu dále doplňovat, opravovat a vylepšovat. Dávkování v protokolech je orientační. Užívání protokolů zkonzultujte s vaším lékařem, kvůli možným kontraindikacím s léky, které užíváte nebo specifickými zdravotními problémy, které máte. Snažím se v části o kontraindikacích uvést některé možné scénáře, kdy není nasazení protokolu možné/doporučené, ale nelze pokrýt všechny možné situace. Zvláště EGCG protokol je velmi náročný a u specifických situací/pacientů může být rizikový. Pokud užíváte onkologické léky, konzultujte složení protokolu s onkologem. Pročtěte si rovněž obecná doporučení na začátku tohoto článku, kde je podrobněji vysvětlena problematika ovlivňování účinku léků CYP enzymy. Nebo tady.

Hlavní protokoly

 1. EGCG protokol
 2. Kurkumin protokol
 3. Resveratrol protokol
 4. Genistein protokol
 5. Alternativní cesta protokol

Revize 12/2/2020 v současnosti považuji univerzální protokol či Halifax protokoly za nedostatečné. Jednotlivé Halifax protokoly jsou vhodné jako doplnění, ale zejména pro lidi, kteří jsou aktuálně v remisi. Jdou správným směrem, ale nemyslím si, že jsou dostatečné jak v dávkování, tak v počtu doplňků.

Za dobu, co téma studuji, nyní  považuji za nejnadějnější metabolickou blokádu, tak jak ji prezentuje COC protokol (doporučuji knihu a FB skupinu Jane McLelland). Zatím jsem vytvořil jen základní nástřel celého protokolu, jehož základ tvoří právě COC. Více viz článek.

Nejaktuálnější podoba článku je zatím dostupná pouze v angličtině na www.alternativnicesta.cz/anticancer a průběžně článek aktualizuji.
Do češtiny vše přeložím někdy v budoucnosti.

Doplňkové protokoly

Příklad návrhu kombinace protokolů (kombinace lze zvolit i jinak, některé protokoly vynechat apod.)

 1. měsíc EGCG protokol + Kurkumin protokol
 2. měsíc EGCG protokol + Resveratrol protokol / METABLOC
 3. měsíc EGCG protokol + Alternativní cesta protokol / METABLOC
 4. měsíc Kurkumin protokol + Resveratrol protokol
 5. měsíc Genistein protokol + Alternativní cesta protokol

Při střídání protokolů možno vkládat 72 hodinový půst  (3 dny o vodě, bez jakýchkoliv doplňků a jídla; pro pacienty s podváhou platí jen vysazení doplňků, ale zůstává běžná strava). Lépe je ale nejprve zkusit půst 24 hodin a až později 72 hodin. A také dobře nastudovat návrat ke stravě, který je velmi důležitý a musí být pozvolný. 3 denní půst bych vkládal jednou za 2 měsíce. Déledobý půst (více než 3 dny) nedoporučuji! Ve většině případů vám dlouhé hladovky u onkologických onemocnění zkrátí život.

Výjimka je EGCG protokol, který je třeba po dobu 3 měsíců nepřerušovat (postní den by zůstalo užívání EGCG+quercetin+kapsaicin). Ale záleží jak to budete zvládat, ta kombinace může být u někoho pro prázdný žaludek dost agresivní.
Vkládání půstů neplatí pro lidí s podváhou, která je u onkopacientů velmi špatným znamením. Měli bychom se co nejvíce snažit uvést váhu do normálu a držet ji tam.

Doporučení na dlouhodobé hladovky (žádný příjem stravy po dobu týdnů) je pro pacienty nebezpečný nesmysl. Dle výzkumů z poslední doby se ukazuje, že největší benefit (s nejmenšími riziky) má právě 72 hodinový půst. Delší bude mít stejné benefity, ale narůstající rizika/negativa. Bohužel jednou za 1000 pokusů se objeví z různých důvodů zázrak a takový člověk pak někdy vydá knihu a radí svůj postup všem ostatním. V důsledku tak ale většině čtenářů zkrátí život.

Kromě krátkodobých půstů doporučuji zájemcům pro inspiraci prostudovat “calorie restriction diet” a “fasting mimicking diet”. Jde o alternativu k půstu, kdy tělo reaguje, jako by člověk držel půst, ale přitom je zabezpečen přísun základních živin.

3 denní půst je vhodný také před chemoterapií/imuniterapií. Měl by zvýšit citlivost nádorových buněk vůči léčbě a naopak vést k přepnutí zdravých buněk do přeživšího režimu, kde budou lépe odolávat toxicitě léčby.

Alternativní cesta protokol – některé položky můžete zařadit i během všech ostatních protokolů např. střídavé pití tam doporučených čajů či užívání vitamínu D3.

METABLOC, pokud by byl užíván spolu s dalšími protokoly, by měl snížené dávkování ALA 1200mg, HCA 1200mg denně. Podrobnosti v článku. Užíval by se bez Naltrexonu, který v ČR nelze sehnat. Ale lze přidat nově diclofenac.

Univerzální doporučení vs doporučení na míru

Vhodnost protokolů je potřeba citlivě vyhodnotit u každého pacienta zvlášť. A vybrat mu je “na míru”. Protokoly nejsou univerzální, aby mohly být nasazeny u každého pacienta, za každé situace. Některé z protokolů nepůjde nasadit kvůli kontraindikacím s užívanými léky, jiné kvůli zdravotnímu stavu pacienta. Některé protokoly nejsou vhodné u některých druhů rakovin. Některé jsou vhodnější než jiné pro pacienta po léčbě, který je v remisi (vyléčen, bez známek přítomnosti nemoci) a naopak něco bude vhodnější při relapsu (návratu rakoviny po vyléčení). Možných scénářů a faktorů je tolik, že je nelze všechny sepsat a mít pro všechny k dispozici hotový návod. V optimálním případě člověk prozkoumá detailně lékařské zprávy, sepíše seznam léků, které pacient užívá, zjistí jak fungují a na tomto podkladě navrhne nejoptimálnější doporučení doplňků, které je “na míru” jak pacientovi, tak jeho rakovině.

Souběh s onkologickou léčbou

Nedá se zodpovědět dopředu. Jsou zde 3 samostatné fáze:

 1. Před chemoterapií/radioterapií. Nasazení je velmi vhodné. Zvláště látky, které mají potenciál zvýšit citlivost nádorových buněk vůči léčbě a látky, které blokují procesy, kterými si nádorové buňky tvoří na chemo léky rezistenci. Konkrétní látky půjde co nejpřesněji vybrat až budeme znát druhy léků, které se použijí během chemoterapie. Zde je vhodnější sestavit individuální návrh na základě detailního průzkumu studií ke konkrétním lékům, které budou použity (např. se dohledají optimální a bezpečné doplňky k chemoterapii cisplatinou). Protokol je třeba vysadit alespoň 3 dny před začátkem onko léčby.
 2. Během chemoterapie. Zde záleží jaké druhy léků se budou během chemoterapie podávat (používá se více než 100 různých). Co je možno užívat souběžně a co ne se dá určit jen hloubkovým rozborem a až v momentě, kdy budeme vědět konkrétní názvy léků. Existuje mnoho látek, které nebude možno užívat souběžně a naopak některé jejichž přidání bude vhodné, zvláště takové, které ochrání před toxicitou léčby (ale nesníží její účinnost) a takové, u kterých se prokázalo, že působí s chemo lékem synergicky (zvýší jeho protinádorovou aktivitu, ale aniž by došlo ke zvýšení toxicity). Bez hloubkového nastudování je ale souběh užívání potenciálně nebezpečný.
 3. Po chemoterapii. Zde bude možná vhodné nasadit nejprve speciální regenerační protokol, který by cílil např. na obnovu bílých krvinek, které často během některých druhů chemoterapie hodně poklesnou. Jednalo by se např. o vilcacoru, betaglukany, astaxanthin, withanii somniferu aj. Návrh protokolu viz dále.

Užívání před operací

Je velmi důležité vysadit užívání všech doplňků alespoň 5 dní před plánovanou operací. Mnoho z látek ovlivňuje např. srážlivost krve a je zde teoretické riziko, že užívání vysokých dávek doplňků by mohlo negativně ovlivnit průběh operace (či ovlivnit účinky použitých anestetik). Při náhlé, neplánované operaci je potřeba o všem co užíváte informovat anesteziologa.

1. EGCG protokol

Protokol je vhodný zejména krátkodobě (cca. do 1 měsíce) před začátkem onkologické léčby a nebo jako dlouhodobý 3 měsíční po ukončení onkologické léčby (s tím, že se ponechá prostor pro regeneraci zhruba 2 týdny až měsíc). Při nasazení před začátkem léčby je cílem zvýšit potenciální účinnost hlavní léčby. Při nasazení po ukončení klasické léčby je cílem snížit riziko metastáz / návratu nemoci a pomoci tělu se vyrovnat se zbylými nádorovými buňkami v těle a tumor cirkulujícími buňkami v krvi.

EGCG protokol bych doporučil nasadit zejména po ukončení klasické léčby, tedy po operativním odstranění nádoru nebo po ukončení chemoterapie či radioterapie. Jeho podstatou je snaha o redukci tumor cirkulujících buněk (nádorové buňky v krvi). Tímto by se mělo snížit riziko návratu nemoci.

egcg

 • 6x denně co 4 hodiny 150-200mg čistého EGCG po dobu 3 měsíců (Morré, 2014) *pozor, kapsle bývají např. 400mg a z toho je EGCG jen polovina; optimální je EGCG se sníženým obsahem kofeinu
 • orientačně 150mg pro dospělého s váhou do 70 kilo; a 200mg pro dospělého s váhou nad 70 kilo.

Nutno kombinovat s

 • 100 mg kayenského pepře (přisypávat do kapsle; 100mg na každých 200mg EGCG) až 100x zvýšení protinádorové aktivity EGCG Morré, 2003, Morré, 2014 Pro příklad vezmu třeba kapsli 450mg s obsahem 0,25% kapsaicinu s pálivostí 40000 HU (link) ze které bychom odsypávali. Dávku kayenu snižte v případě gastro problémů.
  UPDATE 15/1/2018 Morré používal extrakt z papriček guajillo, které mají pálivost pouze 2500-8000 Scoville jednotek. Tedy alternativou je koupit si přímo tyto papričku a přidávat do jídla nebo do nápoje (viz Google). Tímto se vyhneme problémům, které některým lidem kayenský pepř způsobuje.
 • 5 mg piperinu (přisypávat do kapsle; platí pouze pro první dvě denní dávky) Mereles, 2011; výrazně zvýší biodostupnost
 • 200 mg vitamínu C zvýšení biodostupnosti a kompenzační účinek proti blokačnímu účinku EGCG na příjem železa; ke každé dávce
 • 100 mg quercetinu (u dlouhodobého protokolu) zvyšuje 2-4x biodostupnost EGCG; 4-10x vyšší koncentrace EGCG v nádorových buňkách (Wang, 2012) a synergické zvýšení protinádorového účinku (Prawan, 2014; Srivastava, 2010). Nejoptimálnější poměr je 2:1 EGCG ku quercetinu (tj. na každých 200mg EGCG 100 mg quercetinu) Wang, 2015. Při nákupu volte formu quercetin dihydrate, která má nejlepší biodostupnost. Quercetin se, narozdíl od EGCG, bude užívat vždy po jídle, kdy má vyšší vstřebatelnost (jde o látku rozpustnou v tucích). V krvi zůstává relativně dlouho a nejvyšší koncentrace se objevují v krvi zhruba 1-4 hodiny po užití. Dávkování quercetinu je orientační. Kapsle se těžko rozdělují, proto bude optimální vložit např. 3 dávky během dne (ráno, oběd, večer) a použít např. Now Foods. 100mg ke každé dávce je zřejmě málo.
 • vysoké dávky EGCG po delší dobu jsou náročné pro játra. Během protokolu tak bude vhodné obden užívat malé dávky látek, které mají ochranný a regenerační účinek na játra. Může to být cca. 300-600mg kyseliny alfa lipoové obden, ostropestřec a malé dávky reishi. Lze vložit také pití pampeliškového čaje. Náročnost pro játra se ale v realitě neukazuje, naopak jaterní hodnoty pacientů se během užívání zlepšovaly.
 • kromě jater je potřeba sledovat i ledviny. Zde lze užívat malé dávky astragalusu (např. ve formě čaje). Pozitivně působí i kyselina alfa lipoová. Příznaky onemocnění ledvin viz článek nebo tady. Pokud se objeví problémy, přerušte protokol a nechte si udělat testy. Zatím se ale problémy v praxi neukázaly a lidé, kteří protokol užívají, mají hodnoty ledvin i jater naopak lepší než na začátku.

Z výše uvedených látek je nutností zejména quercetin a piperin, aby se dostatek EGCG dostal do krve. Pro zvýšení protinádorového účinku je pak nejdůležitější kayenský pepř.

Největší problém u protokolu mají lidé s kayenským pepřem, který je velmi silný, a může způsobovat bolesti břicha, pokud se užije nalačno. To se snažím vyřešit buď užíváním nižší dávky před jídlem (je třeba mít prázdné kapsle a z kapsle kayenu udělat třeba 3 = a užívat tak třetinu dávky) nebo užít kapsli kayenu až po jídle.

 • Morré používal extrakt z papriček guajillo, které mají pálivost pouze 2500-8000 Scoville jednotek. Tedy alternativou je koupit si přímo tyto papričku a přidávat do jídla nebo do nápoje (viz Google). Pálivost je mnohem nižší než u extraktů z kayenského pepře z iHerbu (ty mají 40000 až 100000 Scoville jednotek).

Volitelné kombinace

 • kurkumin protokol zvýrazní se protinádorová aktivita u obou látek. Pokud budete kombinovat EGCG a kurkumin protokol, pak se vyřadí užívání piperinu z EGCG protokolu, neboť piperin již je v kurkuminové kapsli. Kurkumin se užívá tak jak je popsáno v Kurkumin protokolu
 • vhodným doplňkem k EGCG protokolu je i 3 měsíční METABLOC protokol
 • u rakoviny plic nasadit spolu s melatoninem (večerní dávka 10mg) a lykopenem

K průzkumu: s luteolinem Amin, 2010

Strava během užívání protokolu

Během EGCG protokolu přidávejte do stravy položky s vysokým obsahem luteolinu. Luteolin synergicky zvyšuje protinádorovou aktivitu EGCG (Gray, 2014; Amin, 2010; Wu, 2014).

Luteolin (nezaměňte s luteinem) najdeme (tučně nejvyšší obsahy) v celerupetrželi, zelené paprice, brokolici, mrkvi, artyčoku, rozmarýnu, tymiánu (čerstvý), mátě, šalvěji, oregánu (jako sušené koření) a heřmánku. Dá se pít také čaj rooibos, kde je luteolin i quercetin.

Příklad kombinovaného EGCG + kurkumin protokolu

Látka Množství Dávkování Před/po jídle        
EGCG 150-200 mg 6 x za den (každé 4 hod.) před      
Příklad rozložení během 24 hodin: v 7 hodin ráno před snídaní, v 11 hodin před obědem, ve 3 odpoledne , v 7 večer před večeří; v 11 v noci a ve 3 ráno.              
Kayenský pepř 100 mg ke každé dávce EGCG        
Vitamín C 200 mg ke každé dávce EGCG          
Quercetin 200 mg 3 x za den po jídle po po snídani, po oběde a po večeři
Quercetin 100 mg 3 x k EGCG před k dávce v 15:00, 23:00 a 03:00
Kyselina alpha lipoová 600mg 1x obden před        
               
Kurkumin+piperin 700 mg 3 x za den po        
Quercetin N/A N/A N/A již zahrnut v EGCG (3 denní dávky po jídle)      
Sylimarin 150 mg 3 x za den spolu s kurkuminem po        

Ještě přichází v úvahu kombinace s genisteinem, která zvýší schopnost inhibovat COX-2 (examine.com) a 2-5x zvýší koncentrace EGCG v nádorových buňkách (Lambert, 2008), nicméně v tomto výzkumu na myších došlo i k neočekávanému většímu růstu polypů u kombinace 0,01% EGCG a 0,2% genisteinu ve stravě. Autoři nemají pro neočekávaný výsledek vysvětlení. Na základě mnoha dalších výzkumů, které prokázaly synergii mezi EGCG a genisteinem se ale lze domnívat, že je spojení obou látek bezpečné a že zvyšuje protinádorovu aktivitu. Pro jistotu bude dobré do kombinace nasadit jen malou dávku genisteinu (opak studie, kde byla obrovská v porovnání s dávkou EGCG). I klinická studie u rakoviny močového měchýře naznačila, že genistein je účinný právě v malých dávkách (Messing, 2012). Optimální je tedy dávka cca. 50mg denně. Ještě budu téma dále zkoumat a prozatím doporučím genistein do protokolu NEPŘIDÁVAT, protože by byla škoda mít byť jen teoretickou stopu stínu na jinak mohutném protirakovinovém protokolu. V kombinacích bude Genistein protokol prozatím vždy bez souběhu s EGCG protokolem.

Jak užívat

 • nutno užívat nalačno s časovým odstupem od jídla (alespoň půl hodiny před jídlem a 3 hodiny po jídle); až 3,5x vyšší max hladiny v krvi (Naumovski, 2015). Ráno tedy první dávku užít alespoň půl hodiny před snídaní; další dávku půl hodiny před obědem a třetí 3 hodiny po obědě atd. Důvod nutnosti užívat nalačno je dobře patrný z grafu.absorpce EGCG
 • zapíjet vodou, ne zeleným čajem (kvůli snížení denního příjmu kofeinu, který už v malých dávkách obsahují kapsle s EGCG)
 • během užívání EGCG protokolu nepít kávu a kofeinové nápoje, abychom se vyhnuli příliš vysoké denní dávce kofeinu
 • neužívat společně s vápníkem a hořčíkem

Kontraindikace (rizikové skupiny, s čím nekombinovat apod.)

 • protokol nelze užívat v těhotenství
 • může dočasně snížit mužskou plodnost (po ukončení se vrací do normálu), neboť inhibuje androgen receptory (androgen je mužský pohlavní hormon). U muže nemocného rakovinou je to výhoda např. u rakoviny prostaty, kde se v léčbě snažíme hladiny androgenu snižovat
 • při déledobém užívání může mít vliv na účinek léků, které jsou metabolizovány enzymem CYP3A4 (kumulativní inhibiční účinek na aktivitu enzymu). EGCG je za běžných okolností pouze slabým inhibitorem CYP3A4, ale pokud se užívá mnoho měsíců pravidelně, může být vliv výraznější. Informujte o této skutečnosti lékaře, pokud užíváte nebo začínáte užívat nějaké léky. Enzym CYP3A4 se v těle podílí na metabolismu více než poloviny všech léků. U tři měsíce trvajícího intenzivního protokolu je toto nutné vzít v potaz a souběžné užívání sebou nese riziko.
 • nelze užívat během léčby bortezomibem (Golden, 2009)
 • je třeba pečlivě zvážit užívání spolu s tamoxifenem, irinotecanem, verapamilem a acetaminophenem. EGCG může zvýšit množství těchto léků, které se dostanou do krve. Naopak u Nadololu snižuje.
 • nutno konzultovat s lékařem při souběžném užívání léků proti srážlivosti krve (Warfarin)
 • nelze užívat u pacientů s onemocněním jater (např. hepatitida) – pouze pokud by byl pacient pod lékařským dohledem a monitorovány hodnoty jeho jaterních enzymů
 • u pacientů s onemocněním ledvin lze protokol nasadit pouze s vědomím a souhlasem lékaře a s průběžným monitoringem během užívání
 • kvůli další zátěží na játra a ledviny nekonzumujte během protokolu alkohol
 • u pacientů s anémií nutno kombinovat s ranním doplňováním železa spolu s vitamínem C
 • protokol by se neměl nasazovat ihned po dokončení chemoterapie, pacient by si měl dát nejprve čas na regeneraci, optimálně alespoň 1 měsíc a během toho si nechat udělat jaterní a ledvinové testy. Pokud budou výsledky v pořádku, je možno nasadit protokol.

Účinky protokolu

 • jedním z cílů je úplná eliminace ENOX-2 z krve. Z tohoto důvodu je potřeba užívat EGCG (dosti neprakticky) co 4 hodiny, což je dáno farmakokinetikou EGCG (tím, jak se EGCG chová v těle a jak dlouho tam vydrží). A dostatečně vysoké hladiny jsou jen do 4-5 hodin od užití a pak už klesají na koncentrace, které by nemusely stačit k udržení účinku. Zjistilo se, že stačí 8 hodin bez EGCG v krvi a ENOXy se vracejí. Pokud zablokujeme pro-růstovou funkci ENOX-2 rakovinám po dobu alespoň 72 hodin, začínají nádorové buňky více umírat. Autoři studie stanovili délku protokolu, která by měla stačit na trvalé potlačení ENOX-2, na dobu 3 měsíců. Kromě EGCG hraje důležitou úlohu u ENOX-2 i přídavný kajenský pepř (kapsaicin) (Wang, 2008)
 • blokace Wnt signalizace – může mít vliv na nádorové kmenové buňky
 • inhibice COX-2, MIF, AKT signální dráhy, proteazomu
 • blokuje nádoru glutaminolýzu, potlačuje aktivitu enzymu telomeráza
 • blokace Hsp70 a Hsp90
 • inhibitor IGF-1R; snižuje expresi Bcl-2
 • aktivace tumor supresoru Rb1
 • protinádorové účinky kapsaicinu (Clark, 2016)
 • stimulace Occludinu (Stillman, 2016; Li, 2012)
 • vliv na blokaci angiogeneze

Podrobné informace v článku Examine.com. Testy kombinací chemo léků + EGCG ve zkumavce a na zvířecím modelu Fujiki, 2015.
Náměty přidat inhibitor HO-1 Kweon, 2006

Upozornění k protokolu: užívané dávky EGCG jsou vysoké. Jsou zvoleny tak, aby byl protokol účinný, ale tím pádem jsou již na hranici možné toxicity u člověka, který nemá v pořádku játra a ledviny. Navíc je protokol dlouhodobý (3 měsíce). Může docházet k zátěži ledvin a jater. To bude zvláště aktuální u pacientů po náročné chemoterapii, kde bych doporučil nejprve měsíční regenerační protokol. Pokud budete pozorovat nějaké problémy s těmito orgány, protokol dočasně vysaďte a konzultujte svůj zdravotní stav s lékařem. Bude vhodné nechat si udělat jaterní testy a testy ledvin (rozbor moči) a dále v protokolu pokračovat dle zjištěných výsledků např. snížením dávky EGCG z 200 na 100mg.

U někoho se mohou vyskytnout bolesti břicha a podbřišku. Toto je způsobeno nejspíše kayenským pepřem užívaným nalačno. Nezbývá pak než přesunout tuto látku po jídle.

2. Kurkumin protokol

 • curcuma3x denně 700mg (tj. 2,1 gramu denně, 95% extrakt) po snídani, obědě a večeři
 • alternativně lze zvolit intenzivní měsíční protokol  3x denně po 1400mg (tj. 4,2 gramy za den)
 • Upozornění: u dávkování je myšlen běžný kurkumin s piperinem. Na trhu už jsou formy, které mohou mít lepší biodostupnost než při spojení s kurkuminem. U těch je třeba porovnat a upravit dávky. Např. 1 gram BCM-95 může být ekvivalentem i pro zhruba 4 gramy běžného kurkuminu s piperinem.
 • Poznámka 7/10/2018. Dávky kurkuminu do 4 gramů budou zřejmě nedostatečné, vzhledem k jeho špatné biodostupnosti. Těžko vyhodnotit nakolik tomu pomůže quercetin a piperin. Pro nadějný pokus u doplnění léčby bude zřejmě třeba užívat dávky vyšší, nicméně, vyšší dávky sebou nesou vyšší rizika a proto není vhodné, aby si je pacienti nasazovali bez lékařského dohledu. Problém je, že žádný lékař nebude aktivně na podobném protokolu spolupracovat. Tedy se např. o pravidelné krevní testy musí postarat pacient sám. Je tak bohužel nemožné zodpovědně doporučit vysoké dávky, protože většina pacientů není schopna jejich užívání kontrolovat/koordinovat sama. Je to spíše námět pro budoucí klinické studie, kde by se zkusilo mezi 10-15 gramy kurkuminu spolu s piperinem, silymarinem a quercetinem současně. Aktuální klinické studie se dostaly nejdále na 10 gramů, ale bez synergentů. 10 gramů kurkuminu podaného bez piperinu je ale srovnatelných s 1 gramem kurkuminu s piperinem. Tedy takto provedená studie nemá hodnotu.

Nutno kombinovat s

 • 5mg piperinu na každých cca. 700mg kurkuminu zvýší 20x biodostupnost. Při nákupu kurkuminu pořiďte produkt, který už má v kapsli i piperin
 • 200mg quercetinu (quercetin dihydrate) malé množství quercetinu lze pokaždé přidat do kurkuminové kapsle, zvýší se biodostupnost (Moorthi, 2013; Lund, 2014) a protinádorová účinnost (Giardiello, 2006; Zhang, 2015). Užívat spolu s kurkuminem, vždy po jídle.
 • 150mg silymarin/silybinin (80% extrakt silymarinu) zvyšuje biodostupnost kurkuminu 3,5x (Grill, 2014; Grill, 2012) a protinádorovou aktivitu (Nasiri, 2013). Užívat 3x denně 150mg kapsli ve stejný čas jako kurkumin, tedy po jídle (silymarin má, stejně jako kurkumin, špatnou rozpustnost ve vodě, k absorpci vyžaduje tuky)

Volitelné kombinace

 • honokiol (látka v magnólii) je aktivátorem PTEN; zjistilo se, že protinádorová aktivita kurkuminu je lepší když je PTEN aktivní a horší když je neaktivní (Srivastava, 2007). U pacientů s mutací PTENu by mohlo dodání honokiolu pomoci fungování kurkuminu. Vzorový produkt Favea a z USA od Swansonu. Swanson má 90% honokiolu v kapsli (200mg). Favea píše “extrakt z kůry magnolie 6 % (Magnolia officinalis) – 134 mg” což nevím co znamená. Pravděpodobně jen 6% z 134mg (tedy nelze doporučit).
 • resveratrol aktivace PTENu (Dhar, 2015)
 • zázvor je možno během dne jednou vložit zapití zázvorovým čajem. Kombinace zesiluje protinádorový účinek obojího. Alternativně možno též zázvor v kapsli. 1 kapsli (250mg min.5% standard. gingerolů; vzor Now Foods) během obědové dávky kurkuminu. Extrakt ze zázvoru v kapsli (viz předchozí link) může nalačno způsobovat bolest břicha a podbřišku. V takovém případě buď vysaďte, nebo přesuňte po jídle.
 • EGCG protokol. EGCG působí s kurkuminem synergicky, zejména zesiluje jeho protinádorové působení tak, že na stejný účinek stačí až 3x méně kurkuminu

Jak užívat a kdy

 • vždy po jídle. První dávka ráno po snídani, druhá po obědě a poslední dávka po večeři.
 • zlepšit biodostupnost lze zapitím čerstvou šťávou z grapefruitu (pouze pokud je k dispozici vlastnoručně vyrobená, nikoliv krabicový džus) nebo ještě lépe před užitím sníst grapefruit

Kontraindikace (rizikové skupiny, s čím nekombinovat apod.)

 • lidé, kteří mají žlučové kameny
 • nutno konzultovat s lékařem při souběžném užívání léků proti srážlivosti krve (Warfarin, heparin, clopidogrel, aspirin aj.)
 • lidé s žaludečními vředy, kteří berou antacida (léky proti překyselení žaludku; léčivé látky: cimetidine, famotidine, ranitidine, esomeprazole, omeprazole a lansoprazole)
 • nejasnost ohledně souběhu s doxorubicinem  (Orlowski, 2002; byť autoři zkoumali pouze po dobu 3 dnů). U souběhu je nejasnost, proto doporučím 24 hodinový odstup. Nicméně velmi vhodné je protokol nasadit po dobu 2 týdnů před začátkem chemoterapie doxorubicinem.
 • užívat s časovým odstupem 48 hodin od cyclophosphamidu
 • nutno konzultovat s lékařem při užívání léků u diabetesu; kurkumin může zesílit účinek léků = riziko hypoglykémie
 • neužívat během těhotenství
 • vysoké dávky kurkuminu po delší dobu mohou způsobit nedostatek železa. Pokud máte nízké hladiny železa, tak během protokolu konzumujte stravu bohatou na železo

Účinky protokolu

 • blokace Wnt signální dráhy, blokace NF-kB, STAT3 (Yang, 2012), PI3K/Akt, mTOR,  IGF-1R
 • redukování Bcl-2, COX-2
 • aktivace p53, TNF alfa, interferon gamma
 • může mít výraznou synergii s chemoterapií oxaliplatinou (Howells, 2011)
 • nepřímá inhibice TREG
 • soupeření o služby GLUT4 (silymarin); část jich bude přenášet silymarin = méně převozníků pro glukózu
 • redukuje měď v těle (Zhang, 2016)
 • NF-kB inhibitor
 • inhibice angiogeneze (Bimonte, 2013 rak. slinivky; trojitě negativní karc. prsu 2015; Perry, 2010 glioblastom)
 • downregulace PGDF, VEGF a FGF (Fu, 2015; Kumar, 2016)
 • bude dále doplněno…

Aktualizace 29/1/2018 Nejsem si jist zda-li není dávkování kurkuminu u tohoto protokolu nízké. V základní variantě je pouze 2,1 gramů. Spíše bych se klonil k celkové denní dávce 3-4 gramy. Nejsem si jist, zda-li bude mít 2,1 gramů dostatečný účinek, vzhledem k nízké biodostupnosti kurkuminu. U pacientů, kteří aktuálně nepodstupují léčbu, lze zkusit i krátkodobý protokol (po dobu 1 týdne) s dávkováním kolem 9 gramů denně celkem. Nicméně, toto už je dávka na vrchní hranici klinických studií a je na místě opatrnost. Optimálně užívat pod dohledem lékaře, který by měl i vyhodnotit možné kontraindikace (se zdravotním stavem pacienta, s jinými nemocemi, které má nebo léky, které užívá).

3. Resveratrol protokol

 • resveratrol zdrojeranní dávka 600mg (resveratrol má ráno lepší biodostupnost)
 • večerní dávka 300mg
 • forma trans-resveratrol (vzorový produkt Doctor´s Best 200mg nebo HealthyOrigins 300mg v kapsli)

Resveratrol má, pokud je užíván samostatně, jen velmi nízkou biodostupnost (málo se ho dostane do krve v aktivní podobě). Užívání resveratrolu samotného tak nepřináší žádné výsledky a bylo by jen vyhazováním peněz. Je proto zcela nezbytné k resveratrolu užívat bio boostery (= látky, které zvyšují biodostupnost) a to níže zmíněné; zejména piperin, ale napomáhá i quercetin a GSE.

Nutno kombinovat s

 • cca. 200mg quercetinu (quercetin dihydrate), užít před ranní i večerní dávkou. Quercetin se užívá po jídle. Arias, 2016
 • 10mg melatoninu přidat k večerní dávce před spaním
 • 10mg genisteinu užít k ranní i večerní dávce (neužívat u estrogen pozitivních rakovin)
 • 250mg GSE (grape seed extract) vzorový produkt 21st Century Health nebo dražší, ale lepší složení Now Foods. Užít k ranní i večerní dávce.
 • 10mg piperinu Johnson, 2011 zablokuje glukoronidaci resveratrolu v játrech. Ve studii se u spojení resv. + piperin zvýšily max. hladiny v krevním séru až o 1544%. Další informace Wightman, 2014; Smoliga, 2014; Soldati, 2014; Kaleb, 2014; Tak, 2011; Xu, 2016. Užít nejlépe půl hodiny před užitím resveratrolu.

Volitelné kombinace

 • malá dávka kurkuminu (kurkumin zvyšuje biodostupnost RSV Ge, 2015)
 • indole-3-carbinol
 • betaglukany
 • večerní dávku doplnit melatoninem

Jak užívat a kdy

 • užívat ráno (větší dávka) a večer s melatoninem (menší dávka)
 • užívejte po jídle, nejlépe tučném jídle, resveratrol má špatnou rozpustnost ve vodě
 • Quercetin by se měl užívat před resveratrolem, ale resveratrol je lépe užívat na lačno a quercetin po jídle. Jak to vyřešit viz níže.

Příklad kombinovaného užívání

Po snídani se užije quercetin a dávka resveratrolu mezi 300-600mg spolu s 10mg genisteinu a 100mg GSE.
Druhá fáze je večer. Po večeři se užije quercetin a hodinu až dvě poté se vezme mezi 150-300mg resveratrolu s 10mg genisteinu, 100mg GSE a 3mg melatoninu.

Kontraindikace (rizikové skupiny, s čím nekombinovat apod.)

 • léky s účinnou látkou carbamazepine
 • hormonálně citlivé druhy rakovin (estrogen, androgen, testosteron) – u estrogenu nejasná role, u androgenu blokuje androgenové receptory, u testosteronu, pravděpobně mírně stimulační vliv
 • neužívat před operací
 • konzultovat s lékařem v případě užívání léků proti srážlivosti krve z kategorií antiagregancia (aspirin, clopidogrel aj.) a antikoagulanty (Warfarin, heparin aj.)
 • informace pro cukrovkáře; resveratrol může významněji snížit hladiny inzulínu (článek)

Účinky protokolu

 • inhibice beta cateninMMP-2MMP-9, COX-1,  IGF-1R
 • ochrana před DNA poškozením
 • blokace NF-κBStat3, hTERT
 • inhibice COX-2, MIF, TNF-α, iNOS, AKT, CXC
 • vliv na imunitu
 • vliv na blokaci angiogeneze
 • aktivita proti Helicobacter pylori (Zulueta, 2015)
 • bude dále doplněno…

4. Genistein protokol (zatím pouze pracovní verze)

soy-foods (1)Genistein a daidzein se nacházejí v potravinách vždy pospolu. Obsahuje je hlavně:

 • sója (mouka, lusky, maso apod.)
 • produkty ze sóji jako např. tofu, miso, natto, tempeh.
 • různé druhy fazolí.

Doporučené dávkování

 • 3x denně 60mg (vzorový produkt Now Foods má v 1 kapsli 60mg směsi genisteinu, daidzeinu a glyciteinu). Volte vždy produkt,
  který obsahuje mix genisteinu a daidzeinu.

Dávkování v klinických studiích viz link např.:
klinická studie NCT01985763 60mg/den 7 dní co 2 týdny
klinická studie NCT01982578 60mg/den po dobu 180 dní
klinická studie fáze II 30mg/den po 3-6 týdnů
klinická studie fáze II 150 mg genisteinu a 75 mg daidzeinu/den
klinická studie NCT01538316 100 mg/d genistein (+ vitamin C + kys. listová + vitamín B3), testováno spolu s quercetinem

Doporučené kombinace

 • 5000IU vitamínu D3 (pozitivní vliv na kosti Lappe, 2013; zde vhodno přidat ještě i zinek Ma, 2000); genistein napomáhá účinku vit. D3 (Rao, 2004)
 • 100-200mg quercetinu (quercetin dihydrate) Shen, 1997 zvýšený protinádorový účinek
 • 200mg I3C nebo DIM (Nakamura, 2009; Parajuli, 2013; Fan, 2006) ke každé dávce genisteinu (vzorový produkt Now Foods). Může být vhodnější užívat ve formě DIM (vzorový produkt Source Naturals)
 • 50mg resveratrolu ke každé dávce

Volitelné kombinace

 • k vitamínu D3 je vhodný vitamín K2 a hořčík (potraviny s obsahem K2 viz článek nebo tady). Jsou to např. vaječný žloutek, máslo, natto (sýr ze sójových bobů).

Jak užívat a kdy

 • užívá se během/po jídle

Příklad kombinovaného užívání

Po snídani 60mg genisteinu + 100mg quercetinu, 200mg DIM a 50mg resveratrolu. Po obědě 60mg genisteinu + 100mg quercetinu, 200mg DIM, 50mg resveratrolu a 5000 IU vitamínu D3 + zinek. Po večeři 60mg genisteinu + 100mg quercetinu, 200mg DIM a 50mg resveratrolu.

Kontraindikace (rizikové skupiny, s čím nekombinovat apod.)

 • rakovina prsu ER+ (není ještě zcela jasno v působení genisteinu na estrogen)
 • nemusí být vhodné u pokročilé rakoviny prostaty s aktivní EGFR, která je již nezávislá na androgenu  (Nakamura, 2011) a u jiných rakovin, které jsou závislé na estrogenu
 • během těhotenství lze užívat jen nižší dávky vitamínu D3 (pod 4000 IU)
 • vysoké dávky vitamínu D3 způsobují zvýšení absorpce vápníku, s čímž mohou mít problém lidé s vysokými hladinami vápníku v krvi a lidé s poruchami funkce ledvin a aterosklerózou. Možné problémy mohou vysoké hladiny vápníku způsobit i u tuberkulózy a sarkoidózy.

Účinky protokolu

 • inhibice NF-kB,  IGF-1R
 • snížení hladiny cholesterolu
 • zřejmě vhodná kombinace k cytarabinu (Shen, 2007) při léčbě leukémií
 • stimulace nádor potlačujících proteinů BRCA1 a BRCA2 (Fan, 2006)
 • snížení produkce Bcl-2
 • genistein vykazuje i protiparazitické působení (Kar, 2004 aj.)
 • inhibitor tyrosinkinázy
 • bude dále doplněno…

Další náměty k průzkumu:

 • doxorubicin a směs fermentované sóje (Volko, 2015)
 • Russo, 2016 Understanding genistein in cancer: The “good” and the “bad” effects: A review

5. Alternativní cesta protokol

SLOŽENÍ PROTOKOLU V PŘÍPRAVĚ

Délka protokolu 1 měsíc.

 • apigenin optimálně ve formě každodenního pití heřmánkového čaje
 • reishi intenzivní 14 denní kůra; 1-6 gramy denně, na lačno (u produktů s vyšším obsahem triterpenů 3%+ po jídle)
 • 5000 IU vitamínu D3 1x denně po obědě. Více informací viz článek.
 • withania somnifera 250mg po snídani a 250mg po večeři (vzorový produkt)
 • sulphoraphane (brokolicové klíčky); doporučuji pěstovat doma a pravidelně konzumovat. Lze i v kapslích (vzor Jarrow 30mg v kapsli), ale domácí pěstování je mnohonásobně levnější.
 • šišák bajkalský jako tinktura od Naděje (nicméně je z pupenů, ve kterých je málo protinádorově účinných látek (baicalin, wogonin aj.), lépe je tinktura z kořenů rostliny v ethanolovém výluhu, v ČR se ideálu blíží tento produkt) a čaj z šišáku vousatého (S. barbata) buď SalviaParadise nebo AZ Zdraví Další informace v článku o šišáku od prof. Patočky.
 • střídat pití čajů: ze šalvěje s čajem rooibos a lapacho. Dále Earl Grey (musí obsahovat bergamot, ne jen aroma) a pít kombinaci čaje Sencha s čajem Dračí perla s jasmínem.
 • probiotika + prebiotika + do stravy zařadit sezamová a lněná semínka pro tvorbu enterolaktonu
 • melatonin + berberin
 • tocotrienoly – velmi nadějná možnost, podrobnější informace v článku. Optimální je užívat alespoň 2 měsíce, v dostatečných dávkách a nutno, kvůli účinnosti, zkombinovat se sesaminem.

Doporučené kombinace

 • co nejvíce procházek venku a dýchat

Volitelné kombinace

Jak užívat a kdy

Kontraindikace (rizikové skupiny, s čím nekombinovat apod.)

Účinky protokolu

 • apigenin inhibice HIF-1, VEGF a GLUT1
 • melatonin + berberin blokace hTERT (Deng, 2016)
 • snížení aktivity MIF proteinů (sulphoraphane)
 • bude dále doplněno…

6. Regenerační protokol po chemoterapii

Mnoho z používaných chemoterapeutických léků vede u pacientů k výraznému snížení koncentrací bílých krvinek. Po ukončení cyklů chemoterapie bude vhodné imunitní jednotky obnovit a pokusit se stimulovat hlavně ty, které působí výrazně protirakovinově např. NK buňky, CD8+ T-lymfocyty aj.

Teorie např. Verma, 2016. U rakoviny prsu po chemoterapii jsou snížené hladiny lymfocytů 3-6 měsíců po ukončení léčby, u B-lymfocytů a CD4 trvá špatný stav i více než 9 měsíců. Stav ještě výrazně zhoršuje, když je pacientka kuřačkou.

Regenerační protokol by měl trvání 14 dní a jeho základem by byla obnova střevní mikroflóry probiotiky a prebiotiky a regenerace imunity vysokými dávkami betaglukanů.

SLOŽENÍ PROTOKOLU V PŘÍPRAVĚ

 • vilcacora (?)
 • betaglukany (vzorový produkt BIOcell); betaglukany se užívají po kratší dobu (14 dní), ale v intenzivních vysokých dávkách) mají výrazný stimulační a regenerační vliv na imunitu
 • astaxanthin
 • withania somnifera
 • probiotika + prebiotika + do stravy zařadit sezamová a lněná semínka pro tvorbu enterolaktonu. Pokud máte po chemoterapii snížené hodnoty bílých krvinek, nasaďte nejprve betaglukany a ostatní položky viz výše a teprve po normalizování hladin začněte užívat probiotika.

Další informace

Přehled synergií mezi chemoterapeutickými léky a potravinovými doplňky Lewandowska, 2014 (genistein, kurkumin, EGCG, resveratrol, quercetin aj.)

Halifax protokol – kde koupit doplňky

Pokud znáte kvalitní produkt za dobrou cenu, který tady není uveden, pošlete mi prosím tip (sedmfialek zavináč centrum.cz). Před nakupováním v cizině si pročtěte tipy, ať vás nepřekvapí DPH, clo či poplatek dopravci za celní zastupování.

EGCG

Now Foods 180 kapslí, max 4mg kofeinu v kapsli. 17,83 USD (iHerb)
400mg Green Tea Extract (Camellia sinensis) (Leaf) (Standardized Extract) [min. 80% Total Catechins and 50% EGCg (Epigallocatechin Gallate) (200 mg)] (up to 4 mg of naturally occurring caffeine)

Source Naturals 120 tablet. Green Tea Extract, 500 mg (175mg EGCG8,63 (iHerb). Není ale standardizováno a není uvedeno množství kofeinu.

Life Extension 100 kapslí. Green Tea (Camellia sinensis) Decaffeinated Extract (leaf) [std. to 98% polyphenols by UV (710.5 mg), 45% EGCG by HPLC (326.25 mg)]  22,50 (iHerb) Max 3,6mg kofeinu. Pro lidi, kteří nepijí kávu, je dekafeinovaný extrakt nejlepší volba.

U nás se dá EGCG koupit v prášku na www.namaximum.cz ale nemám s touto firmou žádnou zkušenost. 400 gramů prášku (min. 45% EGCG) vyjde na 499 korun, což vychází levněji než kapslované produkty uvedené výše. UPDATE 30/6/2017 Nedoporučuji. Zkoušel jsem jejich guaranu, ale je to nekvalitní. Sice levné, ale hrozí že bude nefunkční. Více o práškových extraktech v článku o kapslování.

Naturgreen má 120 kapslí za 399 korun.  V kapsli je 200mg extraktu ze zeleného čaje (z toho 50% EGCG). Navíc je v kapsli zázvor, HCA, ostropestřec a acerola s šípkovým extraktem. Ve 3 kapslích je zhruba 18mg kofeinu.

Kurkumin

Doctor’s Best, Best Curcumin C3 Complex, 500 mg (min. 95%), 120 kapslí. 3mg piperinu v kapsli. 30,24 (iHerb)

Doctor’s Best, Best Curcumin C3 Complex with BioPerine, 1000 mg (min. 95%), 120 tablet. 5mg piperinu v kapsli. 53,57 (iHerb). Cena je výhodnější než u 500mg balení a kapsle má více piperinu.

Swanson Superior Herbs Curcumin Complex.  700 mg (min. 95%), 60 vegetariánských kapslí. 5mg piperinu v kapsli. 15 liber (healthmonthly.co.uk)

Porovnání: Dr. Best 120 gramů kurkuminu za cca. 1300 korun; Swanson 42 gramů za cca. 500 korun. Dr. Best je tedy o něco výhodnější, ale Swanson healthmonthly.co.uk je v rámci EU, tedy nebudeme platit 21% DPH a poplatek za celní zastoupení (cca. 300-500 navíc).

Ještě za zajímavou cenu má kurkumin Vitacost. Ale je třeba připočíst dopravu a celni řízení.

Alternativně v ČR Curcumin Extra 2016 od Naturgreen. V kapsli Kurkumin extrakt 297,8mg, Demetoxykurkumin 44,6mg; Acerola (Malpighia) extrakt 45mg; Quercetin 31,1mg; Rajče jedlé (Solanum lycopersicum) 22,5 mg; Bisdemetoxykurkumin 4,5mg; Piperin extrakt 4,5mg.
120 kapslí za 599 korun. Swanson vyjde o něco levněji, ale Naturgreen má navíc další prospěšné látky v kapsli a oproti Swansonu kapsli bez pojiv, éček a protispékavých látek.

Kurkumin sypaný na váhu (bez kapslí) 200 gramů 1360 korun Pro-Zdraví-AZ. Na purebulk.com je 250 gramů za cca. 1400, ale nejlevnější poštovné je 18 dolarů (cca. 430) a zboží je odesíláno z USA, kde je třeba počítat s vyměřením 21% DPH na celnici a poplatkem za celní zastoupení (cca. 300-500 korun). Proto je cenově výhodnější nakoupit kurkumin na váhu v ČR. Je ale vhodné mít doma vlastní kapslovačku + prázdné kapsle. Nejlevnější prázdné “00” kapsle jsou na iHerbu od NowFoods.

Kayenský pepř

100 gramů 55 korun zdravi.az.cz

Nature’s Way, Cayenne, 450 mg, 180 Capsules 8,81 (iHerb)

Resveratrol

U resveratrolu může být problémem jeho objednání ze zahraničí. Jde o resveratrol, který je získán extrakcí z křídlatky japonské. Ta je totiž uvedena na seznamu látek, které jsou zakázány používat při výrobě potravin. Celníci tak mohou resveratrol vracet. Paradoxně v českém kocourkově je 8 z 10 produktů s resveratrolem, které se prodávají v ČR, vyrobeno z křídlatky a to zdá se nikomu nevadí.

Forma trans-resveratrol. Vzorový produkt Doctor´s Best 200mg / 60 kapslí nebo HealthyOrigins 300mg / 60 kapslí.

Ještě zjišťuji situaci. Pokud by nešlo objednat resveratrol z ciziny, zjistím, kde se dá nejvýhodněji koupit u nás. Když se ale podívám namátkou např. na českého partnera Swansonu, tak prodává 30 kapslí po 50mg za 162 korun (to vychází 9,25mg za 1 korunu). Kdežto Doctor Best má 26,6mg za 1 korunu. Epigemic má 60 kapslí po 98mg resveratrolu za 490; 12mg/korunu. Evelor 7,3mg/korunu. Vitage 7,8mg/korunu. Vieste resveratrol 5mg/korunu. A 1 Resveratrol 800 RX 7,5mg/korunu.
Nejlépe zatím u nás nejspíše vychází Celius 98% Resveratrol. Za 1 korunu dostaneme 30mg. A zajímavě vypadá RAW Resveratrol Garden of Life. 21mg/korunu navíc s obsahem směsi z ekologicky pěstovaného ovoce a zeleniny.

UPDATE 16/04/16
Z USA (resp. mimo EU) je resveratrol z křídlatky zabavován. Mám zprávu, že z UK (healthmonthly.co.uk) resveratrol došel do ČR bez problému. Taktéž by měl jít objednat ze zemí EU, ve kterých je tato forma povolena. V takovém případě má evropské právo na volný obchod přednost před českým. Jde o stejnou situaci jako s melatoninem; na Slovensku je výroba i prodej povolena, tedy to co je vyrobeno na Slovensku a dovozeno k prodeji k nám, lze prodávat. Pokud by ale melatonin byl vyroben u nás, prodáván být nesmí. Absurdní, ale v ČR realita.

Quercetin

Mělo by jít o formu quercetine dihydrate (či anhydrous). Quercetin je v protokolu hlavně jako zesilovač (booster) působení jiných látek, díky práci, kterou pro ostatní účinné látky odvádí v játrech. Tím pádem ani nenavrhuji metody zvýšení biodostupnosti pro samotný quercetin. Pokud by měl být quercetin užit jako hlavní účinná látka, pak by zřejmě pomohlo rozpuštění obsahu kapsle v malém množství vína či rozpuštění v horké vodě (zalít jako čaj), ale toto nevím jistě. A navíc, pokud by se více quercetinu dostalo do krve, tak ho méně plní svou roli v játrech, kvůli které je do protokolu dosazen.

Vzorový produkt 240 kapslí od Now Foods 27,73 USD  400mg quercetinu a 82,5 bromelainu. Cena ale přesahuje hranici pro DPH a bude vyměřen poplatek za celní zastoupení. Můžete ale využít různé slevy (za předchozí objednávky, nebo 5 dolarů pro první objednávku) a tam byste se pak vešli do limitu 22 euro. Alternativně jsou na iHerbu produkty s méně kapslemi za cenu kolem 21 dolarů, které se vejdou do limitu.

Alternativa by mohl být Swanson Ultra Maximum Strength Quercetin (anhydrous) 800mg, 30 kapslí 9,99 liber. Nebo High Potency Quercetin (dihydrate)
475mg, 60 kapslí za 11,99 liber. První možnost má 24 gramů, druhá 28,5 gramu quercetinu celkem. První volba je tak o něco výhodnější ve srovnání množství quercetinu za investovanou 1 korunu. Ale nevím jaká bude situace s UK po vystoupení z EU.

Piperin

1 gram za 12 korun Pro-Zdraví-AZ

Withania somnifera

Swanson Ultra Ultimate Ashwagandha KSM-66 250mg, 60 kapslí, standardizováno na minimum 5% withanolidů, 6,99 liber (obchod v rámci EU). Nebo mnohem levněji v prášku z purebulk.com nebo bulksupplements.com

Genistein

Základní verze Now Foods 120 kapslí, 22,93 dolarů. Soy Isoflavone Extract (providing min. 40% total Isoflavones (60 mg) including Genistein, Daidzein and Glycitein). Deluxe verze Life Extension 60 kapslí 21 dolarů. Novasoy Soy isoflavone concentrate (Non-GMO) 135 mg (standardized to 40% isoflavones 54 mg). Genistein 28 mg, Daidzein 22 mg, Glycitein 4 mg. Soynatto Fermented Soyfood (Non-GMO) 435 mg.

Čistě jen genistein má Swanson, ale preferuju mix genisteinu a daidzeinu.

Betaglukany

Jako vzorový produkt porovnávejte s Beta glucan 500+ od slovenské firmy Natures. 30 kapslí po 500mg (92% čistota; upraveno mikronizací) za 29,54 euro. Jde o docela drahý produkt, otázkou je nakolik pomáhá vstřebatelnosti betaglukanů mikronizace. Produkty bez této technologické úpravy jsou levnější např. Beta Glukan Forte 250mg 60 kapslí za 303 korun.
Nejlepší poměr cena/množství látky má zřejmě u nás BetaGlukan BIOcell od MycoMedicy.  Za 290 korun máme 90 kapslí. V 1 kapsli je 320mg betaglukanů (čistota min. 70%) a 40mg aceroly.

Reishi

Přehled produktů na trhu v článku.
Autor: Patrik Schoupal
Publikováno: 26/03/2016
Datum poslední úpravy: 10.6.2018