vitamín D3

Toto je pouze pracovní verze článku

Vitamín D3 a kolorektální karcinom

U vitamínu D3 se zdá, že má u kolorektálního karcinomu velkou preventivní roli proti vzniku této rakoviny, což je zvláště důležitá informace pro Česko, které má jeden z nejvyšších výskytů této rakoviny na světě. Užívání 2000 IU D3 denně by dle odhadu mohlo snížit výskyt této rakoviny až o 2/3 (Gorham, 2007; link).

Kromě preventivní úlohy může mít vitamín D3 u této rakoviny vliv i na zvýšenou šanci na přežití u pacientů (Gorham, 2015; link).
Studie Wesa, 2015 zjistila u pacientů s kolorektálním karcinomem, že více než 80% z nich má velký deficit vitamínu D3 (30 ng/mL a méně s mediánem 21).

X Baron a kol., 2015; klinická studie dvojitě slepá, randomizovaná; 2259 účastníků; nebyl nalezen statisticky významný rozdíl v počtu nových polypů u pacientů, kteří užívali 1000IU vitamínu D3 denně oproti pacientům, kteří D3 neužívali.
Když to srovnáme s výsledky v Gorhamově studii, tak Gorham hovoří o výsledcích, které platily pro skupinu s hodnotou D3 v krvi vyšší než 33 ng/mL.
Zdá se, že suplementace 1000IU denně není dostatečná a že u mnoha pacientů nedokáže vrátit hodnoty v krvi ani na normální úroveň.
Ve studii Baron a kol. měli pacienti v D3 skupině jen v průměru o 7,83 ng/mL vyšší hodnoty než pacienti bez suplementace, což znamená, že velká většina z nich měla i po suplementaci hodnoty pořád pod 30 ng/mL. Optimální se tedy jeví užívání 2000 až cca. 10000 IU denně.
Nižší úmrtnost u pacientů s kolorektálním karcinomem a rakovinou prsu našla i studie Maalmi, 2014 a to také u skupiny, která měla hodnoty vyšší než 30 ng/mL.

V klinické studii NCT01516216 (report průběžných výsledků link) s FOLFOX + bevacizumab se podávaly buď malé dávky (400IU) nebo vysoké dávky (2×4000 IU po 2 týdny a následně 1x4000IU). Skupina s vysokými dávkami D3 měla o 8 měsíců delší mediánové přežití a také pomalejší postup nemoci. Zdravý člověk by měl mít hladinu vit. D3 v krvi mezi 50 ng/mL až 100 ng/mL, u pacientů s kolorektálním karcinonem má mnoho pod 20. I přes vysokou suplementaci (4000 IU) se v průměru pacienti dostali jen na 27.5 ng/mL (tedy na hodnoty, které jsou pořád pod normou). Skupina u které se doplňovalo pouze 400IU měla průměr pouze 8 (tj. výrazně pod normální hodnotu). To naznačuje, že dávky vitamínu d3 by mohly být podávány ještě vyšší než ve studii.

  • minimální hladina vitamínu d3 v krvi pacientů by měla být přes 30 ng/mL, optimálně mezi 50-100 (link). Onkologičtí pacienti mívají často nedostatek a hodnoty pod 30. Suplementace dávkou 5000IU denně by měla dostat hodnoty do normálu. Je vhodné si nechat udělat během užívání krevní rozbor na hladinu vitamínu D3 a dávkování pak přizpůsobit výsledku. Hodnoty by se neměly dostat přes 100.

Rakovina prsu

Mohr, 2014 zkoumali v metaanalýze 5 studií hladiny vitamínu D u pacientek v momentě diagnózy a vliv na úmrtnost. Pacientky s nejvyššími hladinami měli o polovinu nižší úmrtnost než pacienty ve skupině s nejnižšími hladinami.

V běhu NCT01988090 Niravath, 2014

Rakovina močového měchýře

U rizika vzniku vyšší hladiny = nižší riziko (článek).

Pozor při objednávání z USA. Z nějakého podivného důvodu můžete stejný produkt koupit v českém eshopu, ale dovoz z USA vám zablokují. Je potřeba vitamín D3 posílat pouze v balíčcích do hodnoty 22 euro (ekvivalent v USD), které je propuštěn do oběhu bez clení. Přes celnici projde jen s množstvím v kapsli do 1000 nebo 2000IU.