Melatonin

Jeden z nejlepších doplňků k onkologické léčbě v poměru cena/množství benefitů. Vhodné doplňovat během léčby obzvláště u rakovin trávící soustavy (Xin, 2015; link), rakoviny prsu (Hill, 2015; link) a rakoviny prostaty. Melatonin

  • snižuje nežádoucí účinky chemoterapie např. může mít ochranný účinek před kardiotoxicitou adriamycinu (Aydemir, 2010; link); ochránit ledviny (Hrenak, 2015; link) či ochránit před poškozením sluchu, které se někdy vyskytuje u léčby cisplatinou (de Araujo, 2014; link). Tento ochranný účinek je zřejmě obecně platný a může se týkat i dalších orgánů.
  • zvyšuje kvalitu života během chemoterapie a dobu přežití
  • vykazuje protimetastázový účinek (Hill, 2015; link; Borin, 2015; link)
  • může zpomalit růst nádoru (Paroni, 2014; link; pokus na myších; už v malých dávkách melatonin snižoval růst nových zásobovacích cév k nádorům a tím zabrzdil jejich růst; a Zuccari, 2015; link)
  • je vhodným doplňkem před radioterapií, zvyšuje její účinnost oslabením nádorových buněk, které činí citlivějším na záření (Mihandoost, 2014; link a Alonso-Gonzáles, 2015; link)
  • potlačuje Warburgův efekt (Hevia, 2015; link), tzn. omezuje nádorovým buňkám možnost využívat glukózu jako zdroj energie.
  • Wang, 2012 (link) provedli metaanalýzu výsledků randomizovaných studií s melatoninem jako doplňkovým prostředkem k chemoterapii a radioterapii. Skupiny s melatoninem vykazovaly vyšší remisi nádorů, lepší výsledky 1 letého přežití a méně nežádoucích vedlejších účinků. Ke stejným výsledkům došel i Seely, 2012 (link).

Melatonin je silný antioxidant a vykazuje protizánětlivé působení (Esposito, 2010; link). I tímto je výborným doplňkem léčby rakovin, neboť v sobě spojuje pozitivní vliv na imunitu (mj. na CD4+ Th1 lymfocyty a na produkci interleukinu 2), protinádorové působení i protizánětlivé působení. Dalším významným přínosem melatoninu je pozitivní vliv na kvalitu spánku (např. Chen, 2014; link) a pomoc s nespavostí. Snižuje také sklony k depresi (pozor ovšem na riziko spojené s masivním předávkováním od 50mg a více, u kterého se objevují sebevražedné sklony; běžná dávka by měla být mezi 3 a 10mg; u klinických studií se používalo i 10-50mg, ale pacienti jsou zde pod stálým dohledem).

Klinické studie a informační zdroje

Podrobné informace o melatoninu viz článek Memorial Sloan Kettering link kde jsou odkazy na studie pro tvrzení zde uváděná a v článku examine.com (link). Přehledné shrnutí výsledků klinických studíí je ve starším článku viz link (popsán je ale jen stav do roku 2004). Podrobný popis využití melatoninu u rakovin trávicího traktu je ve studii Xin, 2015 (link). Článek o využití melatoninu v onkologii Di Bella, 2013.

Lissoni, 2003 (link) zkoumali v randomizované studii u 100 pacientů s nemalobuněčným karcinonem plic vliv podávání melatoninu na 5-leté přežití. První skupině byla podávána pouze chemoterapie, druhé skupině chemo + melatonin. V melatonin skupině bylo naměřeno výrazně delší 5-leté přežití i větší procento ústupu nádoru. Nikdo z pacientů v chemo skupině už po 2 letech nebyl naživu, kdežto celých 5 let přežili 3 z 49 pacientů ve skupině chemo+melatonin. Pacienti s melatoninem také lépe zvládali chemoterapii (méně nežádoucích účinků).

Meta-analýza studií Lang, 2012.

Nejnovější studie tzv. umbrella review viz Car, 2018

S čím je vhodné kombinovat?

Vhodným doplňkem k melatoninu jsou resveratrol, vitamín C, vitamín D (poběží klinická studie u žen s rakovinou prsu s vit. D a melatoninem 20mg/den; viz link) a kyselina alfa lipoová. Možný benefit může mít i spojení s aloe vera (Lissoni, 1998). Pro zlepšení spánku je možné kombinovat s withania somnifera.

Velmi důležitým spojením zejména pro doplňkovou léčbu rakoviny plic je melatonin + berberin (Deng, 2016). Kromě jiného tato kombinace nepřímo snižuje aktivitu enzymu telomeráza, který je zodpovědný za nekonečné dělení nádorových buněk a jejich cestu k nesmrtelnosti. Každá buňka má něco jako svíčku života, které se říká telomera a ta se každým buněčným dělením zkrátí a když už je jí jen kousek, spustí se proces buněčné smrti. Nádorové buňky se ale naučily toto stárnutí oblafnout a pomocí enzymu telomeráza si telomery prodlužují. Kombinace melatonin + berberin má blokující účinek.

Proč se o tomto hormonu skoro nikde nepíše, byť existují četné výzkumy s výbornými výsledky? Bohužel, kde není finanční motivace, tam je ticho po pěšině. A platí to i pro alternativní weby, které sice o alter metodách píšou, ale často (či skoro vždy?) jen o těch, ke kterým pak mohou přidat i odkaz na svůj nebo spřátelený eshop. A melatonin je tak levný, že se na něm asi nedá trhnout moc zisku.
Za tip na melatonin děkuji knize The Definite Guide to Cancer (link) do které lze nahlédnout (do některých částí) zdarma online přes Google Books. Měl jsem knihu v záložkách připravenou na prostudování a konečně jsem se k ní dostal a objevil mnoho zajímavých informací. Autorky odvedly výbornou práci.

Další informace:
– článek profesorky Anny Strunecké “Melatonin – hormon tmy a spánku” viz link
– ne všechny antioxidanty mohou být vhodné jako doplněk k radioterapii a některým druhům chemoterapie, protože potenciálně mohou chránit ne jen zdravé buňky před oxidací, ale i nádorové; názory se ale velmi různí; názor proti užívání viz link Lawenda, 2008

Kdy užívat?

Vždy večer, zhruba půl hodiny před tím, než jdete spát. Dávkování: začínat nejprve na 3mg a zvyšovat, postupně na 10mg. Výjimka je užívání při ozařování, které je popsáno zde.
Update 15/12/2019 optimální dávka během léčby by měla být zhruba 20mg, ale existují i krátkodobé protokoly, kde se užívá mnohem více.

Melatonin (Najafi, 2017). Podávat 1 hodinu před ozařováním; 10mg. Do hodiny má nejvyšší účinné hladiny. To je důležité dodržet. Max hladiny jsou v krvi po 30-100 minutách. Po 3 hodinách dál už hodně klesají. A také každý den před spaním.

Pozor, pokud užíváte melatonin i během chemoterapie, pak i zde bude postup stejný jako u ozařování. Je třeba užít zhruba zhruba 30-60 minut před začátkem podávání chemoterapie. Podávání melatoninu s velkým časovým odstupem se ukázalo neúčinné v Cavalli, 1999. Proto je třeba tato změna, oproti režimu mimo chemoterapii/ozařování.

 

Kontraindikace

  • konzultujte s lékařem pokud užíváte léky na ředění krve (např. Warfarin) a kortikosteroidy nebo pokud máte autoimunitní onemocnění. Melatonin také může snížit účinek některých antidepresiv a některých léků na tlak. Obecně se jedná o léky, které jsou metabolizovány v játrech enzymem CYP1A2 a CYP2C19. Podrobně viz link.
  •  nevhodné u lidí s autoimunitním onemocněním, zejména revmatoidní artritidou (odkaz) a u systémový lupus erythematodes

Kde koupit?

UPOZORNĚNÍ 

Celníci mají nařízeno k nám ze zemí mimo EU melatonin nepouštět. Pokud tedy objednáváte z USA (iHerb, Vitacost, swansonvitamins aj.), pak melatonin vždy objednejte samostatně. Jen jedno nebo dvě balení a tak, aby cena celé zásilky včetně poštovného byla pod 22 euro (přepočítejte si ekvivalent v USD podle aktuálního kurzu). Takto se vyhnete celními odbavení a melatonin vám dorazí v pořádku. Pokud pošlete melatonin s dalšími produkty v ceně dohromady s poštovným nad 22 euro, tak vám zásilku na celnici zastaví.

Jiná situace je při objednávce ze zemí EU. V těch zemích, kde je melatonin povolen (např. Slovensko), není s objednáním a dovozem problém. V rámci EU musí celníci ctít volný pohyb zboží.

Na Slovensku vypadá ok produkt od Swansonu, který má 60 tablet po 10mg za něco kolem 6 euro. Přímo na stránkách swanson.sk (link). UPDATE 07/09 Obchod swanson.sk již nedoporučuji. Měl jsem s ním při objednávce velmi špatnou zkušenost. Nechali mě zaplatit úplně jinou cenu v korunách než byla cena v eurech při uzavření objednávky, kdy bez toho, aby mě na to upozornili, přepočítali částku v eurech kurzem 29, místo aktuálního kurzu 27. Cena, kterou po mně chtěli převést na účet, tak byla o více než 10% vyšší než cena na kterou jsme uzavřeli závaznou kupní smlouvu. Nebo se alespoň dopředu ujistěte o tom, jaký kurz budou používat.

Obchody ČR a Slovensko

V ČR není melatonin jako doplněk stravy povolen, byť třeba na Slovensku i v Polsku se již běžně prodává. Povolena není výroba v ČR a dovoz ze zemí mimo EU. Oproti tomu je povolen dovoz ze zemí EU a současně i prodej v ČR, pokud melatonin pochází ze země EU.

V ČR je k dispozici pouze lék na předpis Circadin, ale pouze pro lidi starší 55 let. Možno pořídit doplněk stravy s L-tryptofanem ze kterého si tělo melatonin vytváří samo.

Rozdíl v ceně mezi Slovenskem a USA: USA 200 tablet za něco kolem 200 korun i s poštovným, kdežto na Slovensku je v běžné nabídce 60 tablet za 13 euro tj. cca. 350 korun. 200 tablet tedy na Slovensku vyjde o více než 700 korun dráž. Nákup na Slovensku viz heureka.sk. Strnulá česká byrokracie evidentně nemá zájem, aby byly levné účinné látky volně dostupné. Údajně by důvod mohl být lobbování za exkluzivitu Circadinu (už to to nikdy nikdo nekupoval), nebo to je prostě jen lenost zákonodárců a lidí na ministerstvu. Stav zákazu vychází ze zákona z roku 2008, který od té doby zřejmě ještě nebyl novelizován (link).

Pokud u nás v eshopech melatonin naleznete, pak jde o výrobky, které jsou vyrobeny v zemích EU, kde je výroba povolena a dovozeny do ČR. Přehled např. na heuréce.

Obchody v USA (objednávejte samostatně)

Pro nákup uvedu jako referenční (pro porovnání) produkt iHerb NowFoods (link) 180 kapslí, v každé 3mg za 7,64 dolaru (cca. 190 korun). 180 kapslí je dávka na půl roku, za necelé dvě stovky.
Nejlevnější možnost je melatonin od 21st Century Health (link) kde je 200 kapslí po 3mg za 5,67 dolaru (nabídka je z iHerbu). Tableta je určena pro rozpuštění pod jazykem.

Pokud objednáte z iHerbu balíček pouze s melatoninem, do 22 euro hodnoty (ekvivalent v USD), tak mi zatím pokaždé došel bez problémů. Takže pokud objednáváte melatonin, tak vždy takto, samostatně.

Autor: Patrik Schoupal
Datum publikování:4.6.2015
Poslední aktualizace: 21.2.2018