Rakovina prsu

Rakovina prsu update 102

Tento článek se bude podrobně zabývat analýzou potravinových doplňků u rakoviny prsu. Podíváme se na to, co je vhodné u různých druhů rakoviny prsu jako např. ER+. Zjistíme kdy jsou prospěšné extrakty z brukvovité zeleniny DIM a I3C, kdy a jestli jsou vhodné sójové produkty a jejich účinné látky genistein a daidzein. Podíváme se na benefity užívání melatoninu a doplňování vitamínu D3. Na závěr pak doporučím vhodnou stravu a proberu vhodné a nevhodné doplňky k léčbě Tamoxifenem. Doporučení zde uvedená lze porovnat s článkem a doporučeními potravinových doplňků podle Life Extension.

Graf je řazen po směru hodinových ručiček dle potenciálu jednotlivých látek od nejvyššího (DIM), až po nejnižší (kyselina alfa lipoová). Do analýzy bylo zařazeno přes 40 položek, v grafu jsou jen ty, které se umístily nejlépe.

Kromě komentáře k položkám v grafu obsahuje článek na konci:

 

Diindolylmethane (DIM) + Indol-3-carbinol (I3C)

broccoliI3C je látka, která se hojně nachází v zelenině z čeledi brukvovité (např. brokolice, kapusta, květák, růžičková kapusta aj.). DIM je látka, která vzniká v žaludku z indol-3-carbinolu. DIM je hlavním metabolitem I3C (zhruba 20-30% I3C se v těle promění na DIM). I3C i DIM jsou u rakoviny prsu vhodné a brukvovitou zeleninu doporučuji zařadit do jídelníčku.

Méně jasná je situace u ER+ typu rakoviny prsu, což je nejčastější podtyp. Asi 2/3 všech rakovin prsu jsou ER pozitivní (v lékařské zprávě bude nejčastěji někde napsáno ER 100%; PR xx%). Růst nádorových buněk je závislý na přítomnosti ženského pohlavního hormonu estrogenu. Léčba tohoto podtypu se snaží aktivitu estrogenu v těle utlumit a zastavit tak růst nádoru.

DIM a I3C dokážou regulovat ženský pohlavní hormon estrogen (Meng, 2000; Marconett, 2010; Caruso, 2014), ale ve výzkumu není jasno za jakých přesně podmínek.
Podrobně referuje o aktuálním stavu výzkumu Fares, 2014, který užívání doporučuje. Skeptický pohled na užívání DIM a I3C má Kaniklidis (2013), která podrobně rozebírá možná teoretická rizika.
Jedna z obav je výsledek studie Marques (2014), která zjistila, že DIM vykazoval odlišné působení u ER+ nádorových buněk a to v běžných dávkách směrem k stimulaci růstu, ve vysokých koncentracích protirůstově. Šlo ale pouze o pokus ve zkumavce, navíc byl proveden bez přítomnosti estradiolu, tedy v hypotetické situaci, která v běžné realitě lidské těla nikdy nenastane. Mezi DIM a estradiolem probíhá velmi komplexní interakce (Mulvey, 2007).

Celkový závěr, pokud vezmeme v potaz všechny výzkumy, ale hovoří pro užívání u ER+ typu.

Pokud bychom reflektovali připomínky Kaniklides, pak z nich vyplývá, že mnohem vhodnější jako potravinový doplněk je DIM, jako hlavní metabolit I3C, který je stabilní a má dobrou biodostupnost. Narozdíl od něj I3C je nestabilní a v těle se mění na mnoho různých metabolitů, jejichž působení je mnohem těžší zmapovat. Užívání DIM tedy ano, užívání 3IC ne.

Na základě výše uvedeného je možno doporučit užívání DIM u ER+ a užívání DIM a 3IC u všech dalších typů rakoviny prsu. Ale DIM a 3IC kapsle by nepatřily k hlavním látkám, které bych u rakovin prsu doporučil.

Ještě dalším pozitivem DIM je jeho schopnost stimulovat produkci proteinu BRCA1 (Narod, 2014). Toto by mohlo být obzvlášť důležité u žen s mutací BRCA1 genu.

U kontraindikací s jinými léky je třeba se zaměřit na ty, které jsou metabolizovány enzymem CYP1A2, protože DIM i I3C zvyšují aktivitu tohoto enzymu a mohou tak potenciálně snížit účinek léků této kategorie.
Seznam léků (účinných látek), které by mohly DIM a I3C negativně ovlivnit jsou uvedeny ve Wiki článku ve sloupci “Substrates”. Jsou to např. Tamoxifen, melatonin, Warfarin, některá antidepresiva aj.
Jen mírný vliv mají obě látky při dlouhodobém užívání na enzym CYP3A4. To by nemělo představovat problém.

Tamoxifen a Diindolylmethane (DIM)

Při užívání Tamoxifenu doporučuji časově oddělit. DIM i I3C jsou stimulanty enzymu CYP1A2 (Reed, 2005), který ovlivňuje aktivitu Tamoxifenu. Mohlo by dojít ke snížení jeho účinnosti. Podrobné informace o vlivu některých látek na Tamoxifen jsou na konci tohoto článku.

Daidzein + Genistein

Daidzein a genistein obsahují hlavně:soy-foods (1)

 • sója (mouka, lusky, maso apod.)
 • produkty ze sóji jako např. tofu, miso, natto, tempeh.
 • různé druhy fazolí.

Daidzein a genistein proberu dohromady, protože se v potravinových doplňcích nachází vždy pospolu, stejně tak v potravinách. Uvádějí se v kategorii isoflavony. Např. v sóji je o něco více genisteinu než daidzeinu. Optimální zdroj jsou zelené a ještě lépe černé sójové lusky. Některé zpracované potraviny ze sóje mohou mít skoro nulový obsah isoflavonů a tak by byla jejich konzumace kvůli příjmu isoflavonů velmi nejistou sázkou (link).

Rakovina prsu je značně komplexní onemocnění s velkou škálou variant, které se od sebe liší biologickými parametry a dle těchto hodnot se pak stanovuje druh léčby. U genisteinu se objevila určitá nejasnost ohledně působení na nádor. Genistein totiž reaguje s estrogenovými receptory a do určité míry se v těle chová stejně jako ženský pohlavní hormon estrogen. Jedna z variant rakoviny prsu se vyznačuje zvýšenou aktivitou estrogen pozitivních receptorů, označuje se jako typ ER+ a právě u tohoto typu bylo ve výzkumu na myších zjištěno, že déledobá konzumace stravy s genisteinem podporovala růst tohoto typu nádoru a zvyšovala jeho agresivitu (Andrade, 2014; link). Na tomto základě vznikly obavy, že by u tohoto typu mohla být zvýšená konzumace genisteinu na škodu. U ostatních typů rakoviny prsu ale genistein vykazuje naopak protinádorovou aktivitu, např. u ER negativního typu (ER-; De La Parra, 2015; link).

Z pohledu prevence se ukazuje, že konzumace sóji (hlavní zdroj genisteinu) zřejmě vede ke sníženému riziku vzniku rakoviny prsu, jak ukázala např. studie u japonských žen (Nagata, 2014; link). Výsledek může být ale dán nějakých specifikem (Bouker, 2000; link) typickým pouze pro asijskou populaci, nebo tím, že je zde sója konzumována ve velkém množství dlouhodobě, už od dětství (předmět výzkumu oboru zvaného epigenetika). A také může být rozdíl v působení samotného genisteinu, třeba ve formě extraktu v potravinovém doplňku a v působení genisteinu v sóji, která obsahuje celou řadu dalších látek, z nichž nejznámější z hlediska protinádorového působení je daidzein. Genistein v sóji tedy může působit jinak, díky ovlivnění procesů dalšími látkami, než samostatný genistein.
Genistein zřejmě vykazuje synergický vliv ve spojení s doxorubicinem (Wang, 2014; link). Doxorubicin je jedním z chemoterapeutických léků, které se u rakoviny prsu používají. Také zdá se zvyšuje citlivost nádorových buněk vůči ozařování (Sims-Mourtada, 2015; link).
Genistein u rakovin dále působí jako silný blokátor angiogeneze (link), tedy omezuje růst nových cév pro zásobování rychle rostoucích nádorů.

U jednoho z hlavních léků u rakoviny prsu, tamoxifenu, je úloha genisteinu nejasná. U některých typů vykazuje synergické působí (Tanos, 2002; link), ale u typů, které jsou závislé na estrogenu, zase naopak snižuje účinek tamoxifenu (Ju, 2002; link; Du, 2012; link). Z důvodu panující nejasnosti je třeba doporučit neužívat genistein u ER+ typu rakoviny prsu. Jedno z vysvětlení viz článek z roku 2017.
Z obdobných důvodů je třeba vysadit genistein a potraviny, které ho obsahují, během léčby pomocí inhibitorů aromatázy, což jsou např. léky Aromasin. Arimidex či Femara (letrozole) (podrobnosti viz link), které v těle omezují tvorbu estrogenu.

Shrnuto. Konzumace potravin, které obsahují genistein, je vhodná jako prevence před vznikem rakoviny prsu, zřejmě zejména pokud se konzumují dlouhodobě, už od dětství. Užívání genisteinu a daidzeinu je vhodné také jako doplněk při léčbě rakoviny prsu, ovšem s jednou výjimkou a tou je typ ER+, který je léčen tamoxifenem či inhibitory aromatázy. V tomto případě je třeba se genisteinu vyhnout. Vzhledem k některým nejasnostem je také vhodné, pokud se rozhodnete užívat potravinový doplněk s extraktem genisteinu, k tomuto přidat také daidzein, který může mít určitou vyvažovací roli v účinku u rakovin. Většinou jsou ale obě tyto složky v nabízených produktech již pospolu.

Resveratrol

Oproti genisteinu může být resveratrol vhodným doplňkem k léčbě u ER+ typu. Látka je totiž inhibitorem aromatázy, tedy snižuje produkci estrogenu. V tomto je ale výrazně účinnější melatonin (až 1000x).
Role resveratrolu ve studiích na myších a krysách u rakovin je zatím nejednoznačná (Carter, 2014; link). Přehled studií v tabulce.
Užívání resveratrolu u rakoviny prsu zatím nedoporučuji a to z těchto důvodů:

 1. výzkumy jsou nejednoznačné a málo průkazné
 2. potravinové doplňky s resveratrolem jsou drahé
 3. není spolehlivě vyřešena biodostupnost resveratrolu. Výzkumy uvádějí, že do krve se dostane méně než 5% nezměněného resveratrolu a takto se nedá ani přiblížit koncentracím, které se používají ve výzkumech ve zkumavce a na zvířatech. Prozatím nejspíše nejsme schopni u člověka dosáhnout terapeuticky dostatečně vysokých koncentrací v krvi, aby mohl resveratrol u rakovin výrazněji účinkovat. Téma je podrobněji diskutováno v Amri, 2012; Smoliga, 2014  a Gambini, 2015.

Zajímavého výsledku ale dosáhl u zvýšení biodostupnosti Johnson, 2011 při podávání resveratrolu spolu s piperinem.
Resveratrol vykazuje synergii s quercetinem, kurkuminem, melatoninem, sójovými isoflavony a indole-3-carbinolem.
U resveratrolu bych to řekl takto: pokud vás v léčbě netlačí rozpočet, pak můžete resveratrol přidat v kombinaci s výše zmíněným látkami, zvláště třeba večer s melatoninem.

Lněná semínka (flaxseed; lignany)flax seed

 • vhodné u ER- typu; u ER+ typu je situace nejasná
 • nevhodné pro těhotné a kojící ženy
 • vhodné u HER2- spolu s léčbou trastazumabem (Mason, 2015)
 • konzumace omega-3 mastných kyselin snižuje riziko vzniku rakoviny prsu (Khankari, 2015)
 • v klinické studii Thompson, 2005 byl zaznamenán pomalejší růst nádoru (o 30-71%) u skupiny žen, která konzumovala lněná semínka ve stravě (každý den po dobu něco přes jednoho měsíce 1 muffin, který obsahoval 25 gramů semínek)
 • výzkum Buck, 2011 (komentář link) zjistil u postmenopauzálních žen s rakovinou prsu, že vysoké hladiny enterolaktonu znamenaly lepší šanci na delší přežití. Enterolakton vzniká v těle z lignanů, které lněná semínka obsahují ve velkém množství. Efekt se objevil u ER- typu, nikoliv však u ER+. Ženy, které 1-2 roky před diagnózou rakoviny konzumovaly potraviny bohaté na lignany měly po diagnóze o 71% nižší riziko úmrtí na rakovinu než ženy, které konzumovaly malé množství těchto potravin.
 • ve studiích se užívalo průměrně zhruba 25 gramů semínek denně

Sulforaphanebroccoli-sprouts-product

Je látka, která se nachází v brukvovité zelenině (stejně jako I3C) a to zejména v brokolici a v brokolicových klíčcích (nejbohatší zdroj; link). Brokolicové klíčky se dají koupit jako semínka (link) a pěstovat doma. Vyrostou už za týden.

Obsah sulforaphanu se zvyšuje vystavením teplu na krátkou dobu; delší vaření naopak může obsah snížit až na nulu (resp. přeměnit do formy, kterou lidské tělo neumí zpracovat).

Způsob přípravy

 • mikrovlná trouba 800W nejvyšší hodnoty přesně za 1 minutu; 3 minuty a více už velký úbytek
 • do vařící vody max. 30 vteřin (pak je ale potřeba okamžitě zchladit ledem, protože jinak by vliv tepla pokračoval); po minutě a více už velký úbytek
 • vaření v páře 1-3 minuty maximální hodnoty; 5 minut+ již velký úbytek. Vaření v páře je tak nejvhodnější metodou přípravy pro zvýšení obsahu sulforaphanu.
 • čerstvá brokolice má 10x více sulforaphanu než zmrazená

Sulforaphane je HDAC inhibitorem. Jde o účinek, který je nyní mohutně zkoumán ve výzkumu rakovin v klinických studiích (Wiki HDAC).
Sulforaphane může být schopen zneškodnit nádorové kmenové buňky (link; Li, 2010), což jsou buňky, které umí nejvíce odolávat onkologické léčbě.
Burnett, 2013 zjistili, že sulforaphane je účinný proti nádorovým buňkám HER+, které se staly odolnými vůči léčbě Herceptinem (trastazumab). Shrnutí nejnovějších poznatků v práci Ullah, 2015.

 • Sulforaphane vykazuje synergii s kurkuminem a EGCG
 • Zdá se, že může mít ochranný vliv na ledviny (link)
 • potenciálně protimetastatický potenciál Roy, 2015
 • může se dobře doplňovat s imunoterapeutickou léčbou PD-1 inhibitory Zheng, 2016

Lentinan

Jde o složku, která se nachází v houbách, zejména v shiitake a reishi.

Melatonin

Oproti genisteinu je melatonin naopak výborným doplňkem k léčbě a to obzvláště u ER+ typu. Jde totiž o inhibitor aromatázy, tedy snižuje produkci estrogenu. Melatonin je v tomto až 1000x silnější než resveratrol a vykazuje účinek na úrovni léku Femara (letrozole; Van den Berg, 2014; link).
V klinické studii pacientek u kterých nezabíral tamoxifen (během užívání došlo k postupu nemoci) se zjistilo, že přidáním 20mg melatoninu k tamoxifenu se u 28% z nich objevila částečná léčebná odpověď (Lissoni, 1996).
Výzkum kolem melatoninu u rakoviny prsu vypadá velmi nadějně (např. link). Jeho přidání během terapie prosím konzultujte s onkologem. Melatoninu je na webu věnován samostatný článek. Další podrobné informace v článku Examine.com.

 • vhodné užívat spolu s Tamoxifenem
 • vhodné užívat spolu s inhibitory aromatázy
 • synergii má melatonin s resveratrolem, vitamínem C a kyselinou alfa lipoovou
 • optimální denní dávka 3-10mg; užívat večer cca. půl hodiny před spaním; může být vhodné užít před spaním spolu s reishi, které napomáhá relaxaci
 • je potřeba časově oddělit od užívání EGCG a kofeinu
 • konzultujte s lékařem pokud užíváte léky na ředění krve (např. Warfarin) a kortikosteroidy. Melatonin také může snížit účinek některých antidepresiv.

EGCG

egcgPřehled stavu výzkumu viz např. Yang-fu, 2014. Účinkům EGCG u rakovin obecně je věnována pozornost v článku Čím se živí rakoviny. Při užívání EGCG kapslí je nutno vždy zhruba 10 minut předtím užít kapsli s quercetinovým extraktem, či alternativně 30 minut předtím zkonzumovat jídlo s obsahem quercetinu (nejvíce je ho v cibulích). Tímto způsobem pomůžeme tělu využít co nejvíce EGCG (až 2-4x více). Ještě o trochu vylepšit biodostupnost lze tím, že EGCG kapsle zapijeme zeleným čajem a do vody si rozmícháme asi 200mg vitamínu C (link).

EGCG vykazuje synergii s kurkuminem, vitamínem C, rybím olejem, quercetinem, l-theaninem a katechiny ze zeleného čaje. Zelený čaj je slabým inhibitorem CYP3A4. Pozor však na konzumaci velkých dávek zeleného čaje (několikrát denně) po delší dobu (měsíce). V takových případech se vliv na CYP3A4 kumuluje a může mít zásadnější vliv na různé léky např. Warfarin. A také na některé chemoterapeutické léky – 48 hodinový odstup v tomto konkrétním případě nemusí stačit.

Kurkumin

Role kurkuminu u rakoviny prsu je mohutně podložena studiemi jak ve zkumavce, tak na myších a krysách. Jen v letošním roce (2015) se dá dohledat již přes 3000 studií, které zmiňují rakovinu prsu a kurkumin. V běhu jsou už také první klinické studie kurkuminu u lidí. Obecně u rakovin jde o látku s nejrozsáhlejší škálou působení. Více viz samostatný článek na tomto webu.

U rakoviny prsu

 • při léčbě mitomycinem C snižuje toxické nežádoucí účinky (Liu, 2013)
 • aplikace krému s obsahem kurkumy chrání před onemocněním kůže při radioterapii (Pallaty, 2014)
 • první klinické studie potvrdily bezpečnost užívání kurkuminu spolu s docetaxelem (link) a gemcitabinem (link; link).

Apigenin

heřmánekApigenin se nachází zejména v:

 • heřmánku (nejlepší zdroj), meduňce, oregánu, levanduli
 • petrželi, celeru, artyčocích, špenátu
 • lékořici, grapefruitu aj.

Zdá se, že apigenin např. výrazně zvyšuje účinnost chemoterapie docetaxelem, kterého tak lze použít mnohem menší dávku k dosažení stejného léčebného účinku, ale při mnohem nižší toxicitě (King, 2015; link). Zde ale pozor! Pokud bychom neinformovali lékaře, že užíváme apigenin, či on to nijak nereflektoval, a byla by použita standardní dávka chemoterapie, hrozí výrazné zvýšení toxicity a tedy nežádoucích vedlejších účinků. V tomto případě lze užívat apigenin během chemoterapie docetaxelem pouze s vědomím lékaře a pouze pokud by vzal v úvahu výsledky studie a změnil (snížil) dávkování docetaxelu. Toto je další příklad choulostivosti situace při kombinování specifických bylinných extraktů s chemoterapií, kde nevědomost může člověka zabít. Je potřeba si uvědomit, že při některých kombinacích prostředků alternativní a klasické medicíny hrozí reálné riziko ohrožení života. Laická úvaha o tom, že spojím to nejlepší z klasické a alternativní medicíny tedy neplatí vždy. Vždy je nutné působení látek podrobně prozkoumat. V chemoterapeutické léčbě se používá až 100 různých léků a v podstatě pokud chcete něco užívat souběžně, je potřeba každý z léků prozkoumat zvlášť a do hloubky.
Apigenin může zřejmě také napomoci u rakovin, které jsou rezistentní vůči tamoxifenu (Long, 2008; link).

Kontraindikace: apigenin je inhibitorem CYP1A2 a CYP1B1. Seznam látek, které může potenciálně ovlivnit je uveden ve Wiki článku v kolonce “Substrates”.

Vitamín D3

U vitamínu D3 se prokázal pozitivní preventivní vliv před vznikem rakovin. V pokusech ve zkumavce a na myších vykázal také vliv na zpomalení růstu nádorů a zabránění jejich vzniku (link). Vitamín D3 je u pacientek vhodný také jako prevence úbytku kostní hmoty (osteoporózy), který bývá průvodní jevem rakoviny prsu (Chlebowski, 2013; link). Dále je vhodný také jako doplněk při léčbě inhibitory aromatázy, kde snižuje vedlejší nežádoucí následky léčby (link; link). Vitamín D3 by měl mít i slabý vliv na snížení hladiny estrogenu a progesteronu u žen, což je u rakoviny prsu pozitivní (Knight, 2010; link).
U vitamínu D3 je vhodná dávka 5000IU denně a současné užívání hořčíku a vitamínu K2. Pro léčebný benefit je potřeba dosáhnout hladiny vitamínu D3 v krvi alespoň 30 ng/mL, optimálně přes 50 ng/mL. Hodnoty se dozvíte z krevních rozborů, které se během léčby pravidelně provádí. Informace o vitamínu D3 jsou i v tomto článku.

 • minimální hladina vitamínu d3 v krvi pacientů by měla být přes 30 ng/mL, optimálně mezi 50-100 (link). Onkologičtí pacienti mívají často výrazný nedostatek a hodnoty pod 30. Suplementace dávkou 5000IU denně by měla dostat hodnoty do normálu. Je vhodné si nechat udělat během užívání krevní rozbor na hladinu vitamínu D3 a dávkování pak přizpůsobit výsledku. Hodnoty by se neměly dostat přes 100.

Disulfiram

Viz samostatný článek na tomto webu. Disulfiram by se mohl osvědčit např. u agresivního trojitě negativního karcinomu prsu ve spojení s doxorubicinem (Robinson, 2013; link). V klinické studii vykázal ditiocarb (hlavní metabolit disulfiramu) pozitivní vliv na dobu přežití pacientek v porovnání s placebem (Dufour, 1993; link). Jde o velmi zajímavou a levnou možnost léku, který je už desítky let schválen regulačními autoritami pro léčení závislosti na alkoholu. Jde tedy o bezpečnou látku, u níž jsou známa rizika užívání i vhodné dávkování a která vykazuje protinádorový účinek.

Další zajímavé látky u rakoviny prsu

Uvádím jen pro inspiraci pro další podrobný průzkum.

 • jetel luční (red clover)
 • extrakt z hroznových jader (GSE; grape seed extract). V pokusu ve zkumavce (Kijima, 2006) vycházelo GSE jako silný inhibitor aromatázy, bohužel ve studii u lidí se tento závěr neprokázal (Wahner-Roedler, 2014). Na vině může být nízká biodostupnost GSE v těle. Bude třeba najít cesty jak tělu pomoci z GSE dostat více.
 • Eurycoma Longifolia. Extrakt z této rostliny je také považován za nadějného kandidáta v blokování aromatázy.
 • snižování hladiny mědi (zejména u trojitě negativního karcinomu prsu; link; Nackos, 2015)
 • vysoké dávky koenzymu Q10 (Lockwood, 1995)
 • za pozornost stojí nízké dávky aspirinu (cca. 70-80mg)

 

Stravovací doporučení při rakovině prsu

Carrot-juice-carrotsMnoho výzkumů došlo k závěru, že strava s obsahem karatenoidů má pozitivní vliv na snížení rizika vzniku rakoviny prsu (např. link). Dá se tak předpokládat, že strava založená na karatenoidech bude vhodná i u nemocných. Pod pojmem karatenoidy máme na mysli např. alfa a beta karoten (mrkev aj.), lutein, zeaxanthinlykopen či astaxanthin. Základní informace v článku na celostnimedicina.cz.

Lutein a zeaxanthin jsou výrazně obsaženy např. ve vaječném žloutku, kukuřici a špenátu (žebříček dle obsahu). Už 1 žloutek denně zvýší průměrnou koncentraci luteinu v těle o 20-30% (link). 1 vařený žloutek je ekvivalentem asi 50 gramů špenátu z pohledu koncentrace luteinu v těle po jídle. Astaxanthin obsahují mořské ryby a plody (link). Další informace o luteinu a zeaxanthinu v článku Life Extension.
Beta karoten obsahuje hlavně mrkev a brukvovitá zelenina (brokolice, kapusta aj.) a dále také dýně, meloun, sladká paprika a hrášek. Lykopen je hlavně v rajčatech (obsah se zvyšuje tepelnou úpravou), ale i v melounu.

Karatenoidy jsou rozpustné v tucích. Je tedy důležité do čerstvě připravené šťávy třeba z mrkví zamíchat polévkovou lžíci např. lněného nebo olivového oleje.

Také je vhodné doplňovat selen společně s jódem (link; link), který zřejmě vykazuje anti estrogenovou aktivitu a může tak být vhodným doplňkem k terapiím inhibitory aromatázy (link; link).

Při užívání inhibitorů aromatázy je nežádoucím vedlejším účinkem řídnutí kostí; nemoc se nazývá osteoporóza a vede např. k vyššímu riziku zlomenin. Pokud se osteoporóza již objeví, lékaři nasazují bisfosfonáty. Předcházet a zmenšit toto riziko lze současným užíváním vitamínu D3 a vápníku (resp. stravy bohaté na vápník). Při vysokých dávkách D3 (5000 IU a výše) ale užívejte vápník pouze ve stravě, nikoliv jako potravinový doplněk navíc, protože by mohlo hrozit předávkování vápníkem (hyperkalcémie), protože vitamín D3 zlepšuje absorpci vápníku. Vhodné je do stravy zařadit i cibuli a česnek, celer a mrkvovou štávu s citronem.

Nejnovější studie na myších ukázala, že cukr v potravě zvyšuje u rakoviny prsu riziko metastáz (link). Jde o sacharózu (běžná forma cukru jako řepný a třtinový), ale také o fruktózu. Specificky je zmíněn i HFCS, což je cukr z kukuřice s vysokým obsahem fruktózy, který se používá v potravinářství. Typ stravy měl u myší vliv také na růst nádoru. 30% myší ve skupině se stravou s omezením cukrů mělo viditelný nádor, kdežto ve skupině, které se do stravy přidávala sacharóza, to bylo 50-58%.
Bude tedy vhodné omezit množství cukrů ve stravě. U ovoce a zeleniny je třeba vždy porovnat benefity vůči rizikům. Např. může být vhodné vyhnout se konzumaci datlí a fíků, které mají vysoký obsah fruktózy (a do kterých bývá i přidáván cukr navíc). A omezit konzumaci jablek, které mají také vyšší obsah fruktózy (zde lze využít benefitů pouze konzumací jablečných slupek). Mrkve obsahují fruktózu také, ale v menším množství, zde převládají benefity.
Jde ale hlavně o to vyhnout se v této kategorii zjevně nevhodným položkám. Např. v produktech McDonald´s se používá HFCS. Velmi častý je v různých potravinách od nápojů, džusů, zmrzlin, nanuků až po jogurty a kečupy glukózo-fruktózový sirup. To je také položka, které by se člověk měl vyhnout, protože v potravinách je ho často velmi velké množství.
Jako zcela nevhodné se jeví také každodenní odšťavňování ovoce s vysokým obsahem fruktózy. Až 50% fruktózy se v játrech mění na glukózu. A dále, nádorové buňky některých linií rakoviny prsu mají výrazné vylučování proteinu GLUT5, narozdíl od zdravých buněk, které ho nevylučují vůbec. Protein GLUT5 je nosičem fruktózy do buněk. U některých rakovin prsu tedy nádory cíleně produkují GLUT5, aby se mohly fruktózou krmit.

Nezbývá nic jiného, než pozorně číst složení potravin, které kupujeme a výrazně omezit ty, které mají ve složení na prvních místech položky „cukr“, „glukózo-fruktózový sirup“, „invertní cukr“, „kukuřičný sirup“, “fruktózový sirup” apod.

Platí obecné doporučení, že 48 hodin před a 48 hodin po chemo cyklu nebo cyklu ozařování by se neměly užívat žádné potravinové doplňky ve větších dávkách. Jakékoliv výjimky musí být pečlivě zváženy a podloženy (tak, aby jasně převládaly benefity).
Užívání antioxidantů před radioterapií je komplexní téma a ve výzkumu nepanuje shoda, proto bude rozumné 48 hodin před ozařováním jíst vše jen v běžných dávkách a vyhnout se třeba velkým množstvím šťáv a určitě se vyhnout extraktům účinných látek v potravinových doplňcích. Po absolvování ozařování (cca. po 24 až 72 hodinách) je ale naopak vhodné dodat tělu antioxidanty ve vyšších dávkách, abychom mu pomohli zregenerovat se. U ozařování se jako bezpečné jeví pouze přidání kurkuminu, thymoquinonu a melatoninu. U dalších doplňků už by byla potřeba konkrétní analýza. Pokud docházíte na ozařování každý pracovní den, pak jediný den, který přichází v úvahu pro vysoké dávky antioxidantů (třeba i ve formě ovocných a zeleninový šťáv) zůstává sobota.
Klíčové je období před zahájením cyklu ozařování, kdy se mohou několik týdnu užívat různé doplňky, které potenciálně učiní nádorové buňky citlivějšími k ozařování a naruší některé důležité metabolické procesy, které nádoru ztíží obranu a vytvoření odolnosti. Vše se pak pár dnů před začátkem ozařování vysadí.
Druhé klíčové období je pak na konci celého radioterapeutického cyklu. Zde by zase měl zásah směřovat směrem k regeneraci organismu, posílení imunity apod.

 

Tamoxifen – vhodné a nevhodné kombinace

Následující přehled nejsou dané pravdy, ale jde jen o pravděpodobnou vhodnost nebo nevhodnost, protože jde o velmi komplexní, složité téma. Pokud pacientka užívá tamoxifen, jsou následující látky:

Vhodné

Neví se

 • indole 3 carbinol (link; časově oddělit)
 • DIM (vhodné časově oddělit = užívat až pár hodin po Tamoxifenu)

Nevhodné

 • vysoké dávky vitamínu C (link)
 • jetel luční (link)
 • genistein, daidzein (sója aj.)

 

Interakce Tamoxifenu s inhibitory a stimulanty CYP enzymů

Nejvýznamnější roli u Tamoxifenu hraje enzym CYP2D6. Aktivita enzymu CYP2D6 (Jordan, 2006) je velmi důležitá, aby se v těle Tamoxifen proměnil na aktivní látky. Enzym je zodpovědný za vytváření dvou hlavních účinných metabolitů Tamoxifenu (link).

Neměly by se před a současně s dávkou užívat léky a přírodní doplňky, které v těle potlačují aktivitu CYP2D6. Jde např. o antidepresiva paroxetine (Paxil), fluoxetine (Prozac), bupropion (Wellbutrin) a duloxetine (Cymbalta). Téma je podrobně rozvedeno viz link.

Nicméně, oblast je málo probádaná. Teoreticky by mělo dojít k ovlivnění, ale v praxi se to dít nemusí viz Dezentje, 2010, kde zkoumali užívání Tamoxifenu a CYP2D6 inhibitorů. U žen v pokusné skupině sice byly naměřeny nižší hladiny endoxifenu, což je jeden z hlavních účinných metabolitů, které vznikají v těle z Tamoxifenu, ale mezi skupinami nebyl rozdíl v návratu nemoci.

Další velké téma jsou existující velké rozdíly mezi jednotlivci v geneticky dané aktivitě enzymu CYP2D6 (link). Některým prostě funguje špatně. A nízké hladiny tohoto enzymu – tak říkajíc od přírody – znamenají u Tamoxifenu sníženou účinnost = nízké hladiny endoxifenu (Goetz, 2014, link).
Otazník zůstává nad tím, proč se v onkologické praxi aktivita enzymu u pacientů netestuje. Pokud by byla nedostatečná, mohly by pacientky spolu s TMX užívat stimulanty CYP2D6 a vrozený nedostatek tak kompenzovat. Za stávající situace jsou možná připraveny o podstatnou část terapeutického benefitu TMX.

 • CYP2D6 inhibitory jsou např. Nigella Sativa, piperin, extrakt z granátových jablek, goldenseal extrakt (link) aj. Vliv na TMX = snížení účinku (nižší hladiny endoxifenu). U Nigella Sativa se ale zdá, že výrazně převládá synergický účinek, oproti teoretickému riziku snížení účinnosti TMX.
 • CYP2D6 stimulanty jsou např. Dexamethasone, Rifampin aj. Vliv na TMX= zvýšení účinku.

Na zpracování Tamoxifenu se dále podílí i enzym CYP3A4, ale v méně důležité míře. Přesto může být rozumné před Tamoxifenem neužívat některé silné inhibitory nebo stimulanty CYP3A4 (zejména inhibitory na bázi citrusových plodů).

 • stimulanty CYP3A4 snižují účinek Tamoxifenu
 • inhibitory CYP3A4 zvyšují jeho sílu (což ale může znamenat zvýraznění nežádoucích vedlejších účinků)

Z potravinových doplňků jsou to např. extrakt z grapefruitových semínek (inhibitor) a třezalka (stimulant). Odstup mezi Tamoxifenem a potravinovými doplňky – extrakty by měl být min. 4 hodiny, ale optimálně alespoň 8 hodin. Pravidelné užívání silných extraktů je lépe vynechat úplně, protože vliv např. velkých dávek grapefruitového džusu či extraktu z grapefruitových semínek může přetrvat i několik dní.

Při užívání Tamoxifenu by se tedy neměly PŘED a BĚHEM užívat žádné léky a doplňky stravy, které silně ovlivňují aktivitu enzymů CYP1A2, CYP2D6 a CYP3A4. To můžou být např. DIM, některé antidepresiva, antipsychotika, extrakt z grapefruitových semínek (GRE), grapefruitová šťáva, vyšší dávky piperinu apod. “Před” je myšleno alespoň 4 hodiny, optimálně 10 hodin.

Užít tyto látky POTOM (dejme tomu 1 hodinu po užití Tamoxifenu) už nevadí. V tento moment již nemohou narušit zpracování Tamoxifenu, ten už bude tou dobou v krvi.
V krvi se látky potkají tak jako tak. Tomu se nedá vyhnout, protože Tamoxifen se v krvi během dlouhodobého užívání drží velmi dlouho (z krve se větší polovina ztratí až po 7 dnech; při dlouhodobém užívání až během 4 týdnů).

U Tamoxifenu se ukázalo, že může být vhodné ho kombinovat s inhibitory CYP1A2, což ukázal např. výzkum pití kávy (kofein je mírným inhibitorem), kde ve skupině 2 a více šálků denně měly ženy např. o 49% nižší riziko návratu nemoci oproti skupině s jedním šálkem nebo bez kávy (link).

Čistě teoreticky by se mohl výzkum věnovat možnostem spojení Tamoxifenu s některými látkami, které by umožnily snížit dávky Tamoxifenu při zachování síly jeho účinnosti (což by mělo současně vést ke snížení nežádoucích vedlejších účinků). A to např. spojením se stimulanty CYP2D6 a inhibitory CYP3A4. Jde ale o málo probádanou oblast.

Inhibitory aromatázy

Jako alternativu nebo doplněk k tamoxifenu lze zkusit melatonin a grape seed extrakt.

Publikováno: 25.9. 2015
Poslední aktualizace: 9.6. 2016
Autor: Patrik Schoupal