Artemisinin (artesunate, artermether)

Artemisinin je extrakt z rostliny Artemisia annua (pelyněk roční). V rostlině je ho od 0,01 do 1,4% váhy (WHO dokument link). Artemisinin se používá jako jeden z významných léků proti malárii (složka zvaná artermether; Aweeka, 2008, link) a u látky jsou velmi intenzivně zkoumány i její protinádorové účinky. Nezaměnte s pelyňkem pravým. Pelyněk pravý je znám jako složka původního absintu a je doporučován proti parazitům, v léčbě rakovin se ale nezkoumá, ani nepoužívá.

Klinické studie

Krishna, 2015 (link; komentář link) uskutečnili klinickou studii podávání artesunatu (dále “AS”), což je derivát artemisininu, který se také používá v léčbě malárie. Studie se zúčastnilo 23 pacientů s kolorektálním karcinomem (tlusté střevo), které čekal chirurgický zákrok na odstranění nádoru. Pacienti byli náhodně rozděleni do dvou skupin: jedné se podával AS, druhé placebo. Studii dle protokolu dokončilo 20 pacientů. Hodnotila se apoptóza nádorových buněk (nad 7%): v AS skupině se vyskytla u 67% pacientů, v placebo skupině u 55%. Zajímavý je druhý výsledek: pacienti byli sledování po dobu 42 měsíců. K návratu nemoci došlo v AS skupině pouze u 1 z 9 pacientů, ve skupině bez AS u 6 z 11. Je ale třeba poznamenat, že vzhledem k malému vzorku pacientů nemusí mít výsledky žádnou vypovídací hodnotu a mohou být dány náhodou. Ve studii se podávalo 200mg přípravku Arinate denně orálně po dobu 14 dní.

Cui, 2015 (link) popsali mechanismy, kterými AS účinkuje proti nádorovým buňkám rakoviny tlustého střeva.

  • blokuje mechanismy, kterými rakovina potlačuje imunitní reakci
  • blokuje nádorovým buňkám vylučování TGF-β1 a IL-10. Interleukin 10 tlumí imunitní reakci a potlačuje aktivitu Th1 cytokinů (podporuje aktivitu směrem k Th2), což tělu  znemožňuje se rakovině účinně bránit.

Autoři se domnívají, že jeden z hlavních zdrojů účinnosti AS vychází ze snížení až potlačení negativního působení, který má rakovina na imunitu. V tomto smyslu by tedy byla zásadní jeho imunomodulační aktivita. Účinek AS proti potlačení imunity byl popsán i u rakoviny děložního čípku (Zhang, 2014; link).

Deeken, 2015 (link) referovali o výsledcích klinické studie fáze I, která má za cíl určit bezpečné dávkování pro návaznou studii fáze II. Studie se účastnilo 19 pacientů s pevnými nádory v pokročilých stádiích. Studie došla k maximální tolerované dávce intravenózně 18mg/kg váhy. U pacientů byl pozorován jen mírný klinický účinek.

Luo, 2014 (link) zjistili v pokusu ve zkumavce a na myších vyšší účinnost radioterapie u rakoviny děložního čípku ve spojení s podáváním artesunatu.

Zhong, 2008 (link). Klinická studie u pacientů v pokročilém stádiu nemalobuněčného karcinomu plic přinesla malý benefit u přidání artesunatu k chemoterapii: statisticky významný rozdíl byl v delším čase, který uplynul k postupu nemoci (u AS skupiny nemoc postoupila později) a AS skupina také dosáhla lepších výsledků v ukazateli DCR (nemoc byla u více pacientů v AS skupině během léčby stabilizovaná).

Berger, 2005 (link) popisují kazuistiky dvou pacientů s metastazujícím očním melanomem. Oba ve stádiu IV, léčeni standardní léčbou s přidáním AS. U jednoho z pacientů došlo k výraznému úspěchu a v době publikování studie byl ještě stále naživu. 47 měsíců po stanovení diagnózy jako stádium IV.

Singh, 2002 (link) popisují případ pacienta s rakovinou hrtanu, u kterého došlo po 2 měsících léčby AS ke zmenšení nádoru o 70%. AS byl podáván nitrožilně a bylo mu podáváno i železo.

U jakých rakovin použít

V teorii by měl být artemisinin vhodný pro ty druhy rakovin, jejichž buňky vykazují zvýšenou aktivitu transferinových receptorů. To jsou výstupky na povrchu buňky, které k sobě přitahují transferiny. Transferiny jsou bílkoviny, které v těle v krvi přenášejí železo. Nádorové buňky některých rakovin mají velkou poptávku po železe a na svém povrchu si tak vytvářejí velké množství transferinových zachytávačů (Nakase, 2009, link), kterými se krmí železem. Jsou to např. rakovina jater (Lai, 2012, link), rakovina prsu (Righeschi, 2014, link), gliom, rakovina slinivky a rakovina tlustého střeva.

Jak užívat

Dalším tématem je zda-li užívat současně železo ve formě potravinového doplňku či nikoliv (Efferth, 2004, link). Jeden z nejznámějších výzkumníků artemisininu Henry Lai se vyslovuje pro užívání společně s železem (link). Zmiňuje železo ve formě síranu železnatého. Zřejmě by šlo o užití železa ve vyšších dávkách před terapií artemisininem, aby se v nádorových buňkách nakumulovalo.
Výzkumy zjistily, že nejlepší čas na doplňování železa je ráno, cca. dvě hodiny po probuzení, nejlépe však na prázdný žaludek, tedy ještě před snídaní (link). Pokud se rozhodnete přidat železo, doporučuje se pouze ze začátku užívání (prvních 5 dní) nebo ještě lépe po dobu 5 dní před začátkem užívání.

Artemisinin se doporučuje brát také hned ráno, na prázdný žaludek a doporučuje se rozmíchat v bílém tučném jogurtu, neboť je rozpustný v tucích (ale špatně ve vodě; artesunate je naopak rozpustný i ve vodě). Druhá dávka artemisininu se doporučuje před spaním (zde už železo neužívat). Dávkování je nejčastěji zmiňováno 1 kapsle (100mg) ráno a jedna kapsle večer. Vyšší dávky se nedoporučují, tělo reaguje velkým poklesem v efektivitě vstřebávání a látku vylučuje. Není také vhodné užívání časově kombinovat s užíváním antioxidantů, oddělit ho je tedy třeba např. od užívání vitamínu C a vitamínu E. Naopak nevadí souběh s užitím vitamínu D3, v pokusech s léčením rakoviny u psů bylo oboje podáváno současně (link). Podrobný rozbor teorie kolem ART v článku Crespo-Ortiz, 2012, link.

Mechanismus artemisininu spočívá zjednodušeně v tom, že v těle reaguje s železem za vzniku kyslíkových radikálů. Nádorové buňky do sebe hromadí více železa než zdravé a tudíž je i větší šance, že artemisinin bude reagovat právě s nimi. Bouře kyslíkových radikálů, která vznikne během reakce, poškodí nádorovou buňku.

Může grapefruitový džus zvýšit účinnost artemisininu?

Velkou otázkou je jak docílit lepší absorpce a dostupnosti artemisininu v těle. Jednou možnou cestou je užívání spolu s grapefruitovým džusem. Grapefruit obsahuje látky, které působí jako silné inhibitory enzymu CYP3A4, který v těle hraje důležitou roli při metabolismu mnoha léků (a může, podle typu léku, jejich účinek buď snížit nebo zvýšit). Jde např. o složky naringin (link), či bergapten a bergamottin (link; zkoumán u rakoviny prsu link a link). Obdobný účinek by mohl mít i džus z noni (moruše indická, Morinda citrifolia) a džus z granátových jablek (Punica granatum). Věda objevila silný vliv grapefruitu na metabolismus léků v těle až někdy v roce 1989. Jedna z prvních důležitých studií vyšla v časopise Lancet v roce 1991 (Bailey, link) a zjistila u látky felodipine až o 469% vyšší biodostupnost v těle po zapití grapefruitovým džusem než po zapití vodou. Objev byl tak překvapivý, že mu vědci dlouho nemohli uvěřit a do širšího povědomí veřejnosti se dostal až když bylo prokázáno, že došlo k několika úmrtím v důsledku souběžného užití grapefruitového džusu a léků (link).
U Artemisininu je k dispozici studie, která potvrdila zvýšení dostupnosti u jeho derivátu artermetheru (Agtmael, 1999, link). Efekt se týká pouze některých léků a to vždy jen léků přijatých ústy, neboť látky z grapefruitu působí jen ve střevě a někdy v játrech. Více aktivních látek z léku (nebo naopak méně) je pak tělem puštěno dále, až do krevního oběhu, protože grapefruit zablokuje trávící enzym.
Kombinovat některé léky s grapefruitovým džusem může být velmi nebezpečné, u jiných však může jít o zajímavou, dobrodružnou možnost jak výrazně zvýšit jejich léčebný účinek, zvláště u látek, které mají nízkou vstřebatelnost.

S čím kombinovat?

  • Li, 2014 (link) objevili zajímavou synergii s resveratrolem, v poměru 1:2 (ART ku RES), kde kombinace vykázala silnější protinádorovou aktivitu v pokusu ve zkumavce
  • další možnou synergií je spojení s kyselinou máselnou (butyric acid; Singh, 2005, link). Kyselina máselná se dá pořídit i jako doplněk stravy (link).
  • grapefruit. Zřejmě se více ART dostane do krve, díky zablokování enzymu CYP3A4
  • doplňování železa. Nádorové buňky do sebe železo hromadí ve větším množství než zdravé a ART reaguje právě s železem. Např. Lai, 2001 (link) a Efferth, 2004 (link)

Kde se dá koupit?

Aktuálně se dá doporučit nákup produktu Swanson Artemisinin (Wormwood) za akční cenu 15 liber, 90 kapslí po 100mg artemisininu. Pokud by tento produkt nebyl v akci, zkuste iHerb a Doctor´s Best Artemisinin, také 90 kapslí po 100mg. Aktuálně vychází lépe Swanson, v přepočtu za 23 dolarů, Doctor Best je za 28,45, ale to se může průběžně měnit.
V ČR není možno artemisininový extrakt zakoupit jako samostatný potravinový doplněk. Našel jsem nabídku extraktu 10:1, ale zde nejde o extrahovaný artemisinin, ale zřejmě jen o nějakou formu sušené směsi (link), protože artemisininu je kolem 1% v rostlině, tudíž by extrakční poměr musel být 100:1. Tedy nedoporučuju kupovat. Pak se ještě prodává přípravek pro psy PetVet ART, velmi drahý, 60 tablet za 1652 korun, kde je 100mg dihydroartemisininu v tabletě. Přípravek je řazen jako dietologický, ale předpokládám, že ho výrobce dal na trh s cílem ho prodat lidem, kteří se chtějí pokusit o léčbu svého psa z rakoviny.
Dá se pořídit sušená bylinná směs za 40 korun 50 gramů  ale z pohledu analýzy cena/výkon vychází lépe koupit už hotový extrakt, protože pokud koupíme dejme tomu 1 kilo byliny za 600 korun, bude v ní odhadem průměrně jen 5 gramů artemisininu, což je přepočteno jenom 50 kapslí (jedna po 100mg). Za nějakých cca. 500 ale máme u Swansonu 100 kapslí. Navíc je otázka jestli a jak by se artemisinin uvolňoval do čajového výluhu, neboť je špatně rozpustný ve vodě a jeho koncentrace klesá při vysokých teplotách a také špatným skladováním rostlinného materiálu.
Derivát artesunate není součástí žádného doplňku stravy, ale je složkou některých antimalarických léků. U nás ani na Slovensku ale nejsou léky s touto látkou registrovány. Zřejmě by se dal sehnat v lékárně při cestě do Asie či Afriky. Online by mohl jít objednat např. z Indie, kde se vyrábí jeho generická forma.

Artemisinin a jeho derivát artesunate doporučuji jako doplněk k léčbě. Má prokazatelné protinádorové a důležité imunomodulační účinky.

Před užitím prosím prostudujte důkladně kontraindikace. Např. link. Opatrnost je třeba u pacientů s diabetesem a arytmií.