melanom BRAF pozitivní

Chtěl bych přiblížit můj přístup k doplňkové léčbě rakovin. Jde o přístup, který plně akceptuje klasickou onkologickou léčbu (pokud je zvolena citlivě a správně) a snaží se nalézt její co nejlepší doplnění látkami, které jsou používány v doplňkové léčbě klasické či alternativní medicíny, na základě nejaktuálnějšího stavu současného poznání. Příklad popsaný níže právě probíhá a popisuje návrhy pro pacientku, která prochází cílenou léčbou s použitím léků Tafinlar a Mekinist.

Pacientka 31 let, metastáze melanomu do sleziny a jater. BRAF pozitivní mutace V600E

Onkologická léčba

Nasazen lék Tafinlar (účinná látka dabrafenib), který bude doplněn lékem Mekinist (účinná látka trametinib). Tato dvojkombinace má za cíl zablokovat dvě důležité signální dráhy, které používají nádorové buňky k růstu. Jde o cílenou léčbu a tato kombinace léků je podávána pouze pacientům, u kterých je v nádorových buňkách zjištěna přítomnost mutace B-Raf genu.
Mutovaný B-Raf gen způsobuje nadměrnou tvorbu BRAF proteinů, které uvnitř buněk vysílají signály k růstu. Cílem Tafinlaru je zablokovat aktivitu těchto BRAF proteinů. Tafinlar je tedy lék z kategorie BRAF inhibitorů  blokuje přílišnou aktivitu BRAF proteinů v nádorových buňkách a tak se jim snaží zpomalit či zastavit růst.

Největším problémem léčby BRAF inhibitory je to, že po určitě době, nejčastěji po několika měsících až jednom roku, si rakovina u většiny pacientů vytvoří rezistenci. Rezistence znamená, že se nádorové buňky naučí léčivé látce bránit a lék už nadále nefunguje. Z tohoto důvodu se Tafinlar kombinuje s Mekinistem, který blokuje další signální dráhu, kterou nádorové buňky často využívají jako náhradní alternativu, pokud je jim omezeno užívání BRAFu. Tuto dráhu volí jako objíždku, pro případ, že je jejich hlavní trasa zablokována. Pokud je léčebný zásah veden dvěma směry najednou, zvyšuje se šance, že si rakovina nebude schopna tak rychle najít obranu. Mekinist je lék z kategorie MEK inhibitorů. Kombinace Tafinlaru a Mekinistu vykázala ve studiích lepší výsledky než léčbou jedním nebo druhým samostatně. Jedinou daní za zvýšení účinnosti léčby je i možné zvýšení četnosti a intenzity vedlejších nežádoucích účinků.

Pokud se chceme pokusit vhodně doplnit hlavní onkologickou léčbu o doplňkovou, musíme v prvé řadě nastudovat jakým způsobem oba léky fungují, jak jsou v těle zpracovávány a jaké mají nejčastější nežádoucí vedlejší účinky. Potřebujeme vybrat takové doplňky, které nebudou negativně zasahovat do účinku obou léků, ale naopak budou buď ve vztahu k jejich účinku neutrální, nebo budou oba léky vhodně doplňovat (synergie). Kromě toho mají doplňky samy o sobě řadu pozitivních účinků.

 

Tafinlar / Mekinist

Prostudováním Tafinlaru jsem zjistil, že tento lék je v játrech zpracováván enzymy, kterým se říká CYP3A4 a CYP2C8. Některé přírodní extrakty, které se používají v doplňkové léčbě, mají silný vliv na produkci těchto enzymů. Např. třezalkový extrakt výrazně zvyšuje produkci enzymů CYP3A4. Pokud bychom užili vysokou dávku třezalkového extraktu a poté vzali Tafinlar, tak přílišná aktivita CYP3A4 způsobí, že bude většina léčivé látky metabolizována na neúčinné sloučeniny a vyloučena ven z těla. Citelně bychom tak oslabili účinnost Tafinlaru.
Naopak látky, které jsou obsaženy v grapefruitech, piperin (extrakt z černého pepře), vilcacora, lékořice, kapsaicin (účinná látka z chilli papriček), či extrakt ze zeleného čaje EGCG jsou inhibitory CYP3A4. Na určitou dobu tedy jsou schopny zablokovat aktivitu tohoto enzymu. Pokud bychom užili např. větší dávku piperinu, stalo by se to, že by se do krve dostalo mnohem více účinné látky z léku Tafinlar, což by mohlo vést ke zvýšení nežádoucích vedlejších účinků, díky vyšší toxicitě.

To samé platí o enzymu CYP2C8. Zde se v doplňkové léčba používá quercetin, což je silný koncentrovaný extrakt z cibule nebo sophorica japonica. Užití quercetinu by působilo podobně jako užití piperinu, tj. mnohem více léku by se dostalo přes játra do krve, což by mohlo zvýšit jeho toxicitu. Nicméně, u quercetinu se ovlivnění CYP2C8 prokázalo pouze ve výzkumu ve zkumavce, při pokusu u lidí (Kim, 2005) se vliv neukázal. Můžeme tedy zacházet s quercetinem sice opatrně, ale poněkud volněji.

Dále jsem prostudoval Mekinist. Zde dosavadní studie prozatím neprokázaly, že by jeho vstřebávání bylo ovlivněno CYP enzymy, či např. p-glykoproteinem. Z tohoto pohledu se zdá interakce s doplňky bezpečná. Nicméně, oba léky jsou relativně nové a nejsou k dispozici všechna data. Namístě je tak opatrnost.

Z vedlejších nežádoucích účinků se objevuje např. neutropenie (výrazný pokles bílých krvinek) a anémie (pokles železa). Proto doporučím medicinální houby (reishi, shiitake), u kterých je prokázán pozitivní vliv na stimulaci tvorby bílých krvinek a také ashwagandhu. U anémie jsem pacientce doporučil doplňovat ráno železo, spolu s vitamínem C (pro posílení vstřebávání železa) – nutno se též ráno zdržet kofeinových nápojů. Jako produkt jsem vybral za cca. 100 korun 120 kapslí od Swansonu, kde je železo z černé melasy. V ČR bychom za tuto cenu dostali produkt pouze s 30 kapslemi a ještě pochybné kvality.
U kombinované léčby Tafinlar + Mekinist se dále často objevují kožní vyrážky. Bude tedy dobré mít po ruce kvalitní konopnou mast. Průjmům bychom mohli předcházet včasným nasazením probiotik a prebiotik. Častý je také výskyt zvýšených teplot. Tady je k úvaze, zda-li by nebylo lepší je kontrolovaně nechat (mírně až středně zvýšené teploty) a nesnižovat antipyretiky. Teoretický podklad viz článek o spontánní remisi.

 

Cesty jak zamezit vytvoření rezistenci vůči BRAF/MEK inhibitorům

Nejdůležitější pro pacientku je se pokusit o to, aby oba hlavní léky působily co nejdéle a aby si rakovina nebyla schopna vytvořit rezistenci vůči léčivým látkám. Proto jsem si dohledal teoretické články, které mapují výsledky aktuálního výzkumu v této oblasti a zkoumají jak se chová rakovina poté, co si vytvoří rezistenci. Jaké odbočky/únikové cesty využívá a jakými způsoby se proti lékům brání. Tyto informace pak využiji, abych co nejlépe vybral účinné látky pro doplňkovou léčbu.

Dvě nejzajímavější pojednání v této oblasti jsou Eroglu, 2016 a Lesinski, 2013. Z těchto textů jsem vybral 4 hlavní oblasti na které bude dobré zacílit.

 

  1. HSP90 inhibice
  2. inhibice PI3K/AKT signální dráhy spojená s aktivací PTENu
  3. MDM2 inhibice, která vede k reaktivaci p53
  4. blokace STAT3 signální dráhy

 

Blokování HSP90

Hsp90 chrání buňky před „nepřízní počasí“ v jejich bezprostředním okolí. Kromě toho má Hsp90 v nádorových buňkách i roli ochránce malých a slabých, konkrétně chrání méně stabilní pro-rakovinové proteiny, které vznikly z mutovaných genů. U rakovin hraje roli u rakoviny prsu, gastro, slinivky, střev, chronické myeloidní leukémie, BRAF melanomu, myelomu, prostaty, plic a ledvin.
Z přírodních látek dokážou blokovat Hsp90 např. EGCG, ashwaganda a kurkumin.

V onkologickém výzkumu se v tomto směru testuje látka XL888 (teoretické pojednání Paraiso, 2012). Otevřel se nábor pacientů do klinické studie NCT02721459, kde se bude podávat XL888 + Vemurafenib (je BRAF inhibitorem, jako Tafinlar) + Cobimetinib (je MEK inhibitorem, jako Mekinist). Kombinace vemurafenibu a cobimetinibu je založena na stejném principu jako Tafinlar + Mekinist, jen vyvinutá jinými firmami. Tafi + Meki je vyvinutá firmou Novartis.

Blokování PI3K/AKT a aktivace PTENu

Výzkum zjistil, že u nádorových buněk, které si vytvořili rezistenci vůči BRAF inhibitorům, začínají být aktivní signální dráhy PI3K/AKT. Ty představují signální dráhy, které jsou u rakovin obzvláště aktivované pokud jsou nádorové buňky pod útokem např. během chemoterapie. Nádorová buňka PI3K/Akt signalizací stimuluje co nejvíce procesů, které pomáhají řešit život ohrožující situace s jediným cílem – přežít. Tyto procesy hrají důležitou roli ve schopnosti rakovin si během léčby u části svých buněk vytvořit vůči léčbě rezistenci. Je to jakási forma evakuačního protokolu během požáru s cílem utéct do bezpečí a zachránit si holý život. Poruchy v regulaci této signalizace se objevují napříč rakovinami, jak u pevných nádorů, tak i u rakovin krve. V případě BRAF melanomu tedy rakovina přepíná z BRAF/MEK na PI3K/AKT. Tuto únikovou cestu bychom ji chtěli zablokovat.

Nepřímo toto můžeme udělat i přes aktivaci tumor supresoru PTEN (tumor supresor je gen, který v těle pracuje jako hlídač před vznikem mutací).

Aktivace PTENu: resveratrol, honokiol (extrakt z magnólie)
Blokace PI3K-AKT: kurkumin, resveratrol a luteolin (nepřímo přes Nrf2 inhibici)

V klinickém výzkumu aktuálně běží nábor do klinické studie NCT01902173 experimentálního inhibitoru AKT s názvem GSK2141795, který se bude pacientům podávat právě v kombinaci s Tafinlarem a Mekinistem. Nicméně, první výsledky budou publikovány nejdříve za 2 roky.

MDM2 inhibice

MDM2 je enzym, který je u rakovin nadprodukován a výsledkem je např. i negativní vliv na fungování hlavního tumor supresoru p53 (hlavní hlídač nádorového bujení v lidském těle). V onkologickém výzkumu běží studie NCT02110355, která zkoumá účinek Tafinlar+Mekinist kombinace doplněné právě o experimentální blokátor MDM2, látku s názvem AMG 232.

Z přírodních extraktů, které prokázaly blokační vliv na MDM2 můžeme do léčby zařadit: kurkumin (Li, 2015), ženšen nepravý (Panax notoginseng; Zhang, 2012) a berberine (Zhang, 2010).

STAT3 inhibice

STAT3  je signální dráha, která je považována za jednu z klíčových v nádorových buňkách melanomu. Považuje se za důležitou pro přežití buněk a hraje zřejmě i velkou roli u metastáz (Fofaria, 2014), v podpoře růstu nových zásobovacích cév k nádoru a také k úniku před imunitou (potlačuje aktivitu nádor zabíjejících Th1 lymfocytů a zvyšuje aktivitu TREGů; lymfocytů, které regulují sílu imunitní reakce).
Zjistilo se také, že při obraně před BRAF/MEK inhibitory se část nádorových buněk (zhruba 20%) brání právě zvýšenou aktivitou STAT3. Současná blokace všech tří drah by tak mohla být teoreticky velmi účinná (Vultur, 2014).
Výraznější aktivita STAT3 se ukazuje hlavně u nádorových buněk, které si vytvořily rezistenci vůči BRAF/MEK. Jde tedy o jednu z únikových cest, kterou si část melanomových buněk volí, aby dokázala přežít. Pokud víme, že se rakovina během útoku Tafinlar/Mekinist léčby vydává právě tudy, je rozumné ji chůzi po této cestě udělat co nejobtížnější.

Z přírodních látek: kyselina ursolová (jablečné slupky), kurkumin, AKBA (kyselina boswellová), kapsaicinhonokiol (magnólie), danshen, resveratrol. Pro tuto oblast a vůbec pro konkrétní diagnózu pacientky, by byl zřejmě nejvhodnější Resveratrol protokol, tak jak je navržen na mých stránkách. Aby byl resveratrol v těle účinně využit, musí být doplněn o piperin a quercetin. Tyto látky by ale bohužel mohly negativně intervenovat do účinku léku Tafinlar. Jako alternativní řešení tedy pacientce doporučuji pterostilben, což je látka velmi podobná strukturou resveratrolu, ale má oproti resveratrolu mnohem lepší biodostupnost (více účinné formy se dostává do krevního oběhu), i bez použití piperinu a quercetinu. Podrobně o přírodních inhibitorech STAT3 viz Jin, 2016; Trécul, 2012. Přehled přírodních STAT3 inhibitorů z GreenMED info. GreenMed uvádí, že v nejvíce studiích se objevuje cucurbitacin B (není dostupný jako doplněk stravy), kurkumin (látka z kurkumy) a 6-shogaol (látka v zázvoru).

Vybrané doplňky k léčbě

Jako hlavní doplňky pro léčbu na základě výše uvedených zjištění pacientce doporučuji:

Kurkumin

Zde musíme vybrat alternativní produkt, neboť většina produktů na trhu řeší špatnou biodostupnost kurkuminu přidáním piperinu, který zlepšuje biodostupnost až o 1000%. Piperin ale pacientka dlouhodobě užívat nesmí, kvůli Tafinlaru. Volím tedy doporučení patentovaného lipozomálního obalu od Merivy, který by měl mít podobnou účinnost. Alternativou je jiný patent a produkt od Life Extension. Kurkumin se objevuje ve všech 4 hlavních oblastech, tedy navrhuji nasadit vyšší dávky. Zhruba kolem 2 gramů denně po dobu prvního měsíce a pak pokračovat ob týdenními cykly, zhruba po dobu dalších 2 měsíců. Podrobné informace v článku.

EGCG

Extrakt ze zeleného čaje volím produkt od Life Extension, se sníženým obsahem kofeinu. EGCG má při dlouhodobém užívání výrazný vliv na CYP3A4, což pacientka nemůže. Oproti EGCG protokolu doporučenému na stránkách (6 dávek denně), musím doporučit pouze jednu dávku EGCG denně, která bude časově následovat alespoň 2 hodiny po ranní dávce Tafinlaru a bude mít co nejdelší odstup od večerní dávky.
Kvůli biodostupnosti EGCG je nutné s kapslí užít i quercetin a kapsaicin. Obojí je kontraindikováno s Tafinlarem. Tedy obojí musí být užito s co největším odstupem od večerní dávky a v rozumném množství. Quercetin vybírám tento a kapsaicin jako extrakt kayenského pepře. Vyhodnocuji, že jedna denní dávka nebude mít vliv na účinnost léku, neboť vliv na CYP enzymy v játrech, který vykazuje quercetin a kapsaicin, netrvá tak dlouho, aby došlo k výraznějšímu ovlivnění vstřebatelnosti večerní dávky léku (ranní dávka nemůže být ovlivněna zpětně, neboť lék již prošel játry).
U kapsaicinu doporučuji ho při užití zkombinovat se šálkem zázvorového čaje. Dle výzkumů se tak zvýší účinnost obojího (vzájemná synergie). Ke zvážení je výše jednorázové denní dávky EGCG. Myslím, že by šlo použít 2 kapsle najednou, což bude kolem 650mg čistého EGCG. Možná dokonce i 3 kapsle (975mg), ale to by bylo třeba ještě zvážit. Studie Chow, 2003 prokázala bezpečnost 4 týdny trvajícího užívání jednorázové denní dávky 800mg EGCG.
Zcela zásadní je užívat EGCG nalačno (alespoň 2 hodiny po posledním jídle či půl hodiny před jídlem). Více viz EGCG protokol.

Pterostilben

Jak již bylo diskutováno, pterostilben je vybrán jako alternativa k resveratrolu. Za úvahu stojí nastudovat synergii mezi pterostilbenem a inositolem (IP6), která se prokázala v pokusu ve zkumavce na nádorových buňkách melanomu (Schneider, 2009). Pterostilben vykázal synergii i s quercetinem (Ferrer, 2005). Otázkou ale je, zda-li, byť má pterostilben vyšší biodostupnost než resveratrol, bude tato vyšší dostupnost stačit na vytvoření koncentrací v krevní plasmě, které jsou dostatečné (viz článek). Další synergii vykazuje pterostilben s astragalusem (Huang, 2014). Zde se nabízí kombinace s čajovým vývarem z astragalusu.
Každopádně bude vhodné pterostilben brát zhruba půl hodiny po užití quercetinu, což by mělo výrazněji napomoci jeho biodostupnosti.

Honokiol

Honokiol je extrakt z magnólie. Výše je uveden jako látka, která pozitivně ovlivňuje PTEN a blokuje STAT3. Může být tedy vhodné ji přidat také. Jako nejlepší produkt jsem vyhodnotil Swanson. Nástin výzkumů honokiolu u melanomu viz články.

Gamma/delta tocotrienoly

Z dalších možností doporučuji pacientce zejména: vložení krátkého intenzivního protokolu užívání gamma/delta tocotrienolů, které jsou podrobněji diskutovány v článku. Tocotrienoly považuji za velmi nadějnou doplňkovou léčbu s již slušným výzkumným pokrytím (u melanomu Chang, 2009; Fernandes, 2010; Marelli, 2016 aj.). Sesamin doporučuji tento produkt (je nutné užít před tocotrienoly, kvůli zvýšení biodostupnosti), a tocotrienoly tento. Zvolíme intenzivní 14 denní užívání vysokých dávek.

Sulphoraphane

U quercetinu v po obědové dávce navrhuji kombinovat se sulphoraphanem (Pradhan, 2010). Jako produkt je potřeba zvolit ten s obsaženou myrosinázou.

Reishi, Shiitake

Pro nákup medicinálních hub pro posílení/aktivaci imunity odkazuji na článek o reishi.

Bifidobakterie

Upozorňuji také na článek o probioticích, kde je zajímavá studie Sivan, 2015, kde se ukázalo, že probiotika (konkrétně Bifidobakterie) měly u myší stejně silný účinek na zpomalení růstu melanomu jako podání imunoterapeutického léku na bázi anti-PD-L1, což je výsledek dle mého názoru extrémně nečekaný, až převratný. Popis studie viz článek. Je sotva uvěřitelné, že lék, který se vyvíjí třeba 20 let, má pak stejnou účinnost jako pouhé přidání probiotik myším do stravy. Pro pacientku jsem našel produkt, který obsahuje právě a pouze bifidobakterie, ve velkých dávkách. U vysokých dávek probiotik je potřeba mít na paměti, že je nutno užívání zastavit pokud by se objevila u pacientky neutropenie (výrazný pokles množství bílých krvinek – neutrofilů).

Berberine

Berberin je zmíněn v důležité oblasti blokování MDM2. Z produktů je nejvýhodnější asi ten z Vitacostu. Kvůli zvýšení protinádorového účinku je vhodné berberin kombinovat s melatoninem. Užíval by se večer.

Ashwagandha

Ashwagandha má vliv na blokaci HSP90, ale má široké protinádorové účinky viz popis v tomto článku. Pomáhá i lepšímu spánku a působí jako relaxant.

Doporučení pro stravu

Vhodná strava je bohatá na luteolin a apigenin. Významným zdrojem luteolinu jsou brokolice a capsicum frutescens (druh chilli papričky). V menším množství cibule, tymián (čerstvý), petržel, zelená paprika, artyčok, pepermint, oregáno (sušené koření), heřmánek, šalvěj a rozmarýn. Zdrojem apigeninu je heřmánek (nejlepší zdroj), meduňka, oregáno, levandule, petržel, celer, artyčoky a špenát. Některé z výše uvedených položek (dle chuti) doporučuji zařadit do běžného jídelníčku. Z čajů bych doporučil heřmánkový jako zdroj apigeninu. A do stravy ještě zařadit zázvor, který blokuje STAT3 a navíc synergicky působí s kapsaicinem, kurkuminem, ale i EGCG. Z doplňků extrakt zázvoru asi tento. Nebo koupit kurkumin s obsahem gingerolů.

Pacientka již sama před nějakou dobou upravila svůj jídelníček a mimo jiné nekonzumuje mléčné výrobky a červené maso. Občas zařadí bílé maso a rybu. Vyhýbá se potravinám s vysokým obsahem cukru a fruktózy. Vyloučila pečivo z bílé mouky. Dělává si šťávu z kadeřábku, brokolice, mrkve, špenátu, zázvoru a řapíkatého celeru. Upozornil jsem na nevhodnost pravidelného pití kupovaných či i doma dělaných čistě ovocných šťáv, zejména jablečných, z důvodu vysokého obsahu fruktózy. Z mlečných výrobků jsem se přimluvil za občasnou konzumaci jogurtů (Hollandia) z důvodu obsahu probiotických kultur. Celkově je jídelníček vyvážený a sestavený tak, že odpovídá jak doporučením klasické medicíny, tak většině doporučení z alternativních kruhů.

Role laktát dehydrogenázy (LDH)

V klinických studiích se ukázalo, že pacienti s normálními hladinami LDH dosahovali v léčbě lepších výsledků (studie). U pacientů s rakovinami bývají koncentrace LDH vyšší a nádorové buňky LDH využívají k výrobě energie (laktátu). Pacienti s melanomem ve stádiu IV. se zvýšenými hladinami LDH mají zhruba o polovinu kratší dobu přežití než pacienti s normálními hodnotami (Weinstein, 2014). Totéž platí u pacientů, kteří jsou léčení imunoterapií s anti PD1 léky (Diem, 2016). Tyto závěry potvrzuje i řada dalších studií. Nabízí se tedy pokusit se snížit hladiny LDH u nemocných melanomem (a případně jinými rakovinami, kde LDH hraje roli; zejména zřejmě nádory mozku Arora, 2016).

Z přírodních látek mají inhibiční vliv na LDH-A při nejnižších koncentracích tyto látky (Deiab, 2013): Chinese gallnut (Melaphis chinensis gallnut), bladderwrack (Fucus vesiculosus), kelp (Laminaria japonica) a babul (Acacia arabica) Valvona, 2015.
Z těchto látek je dostupná mořská řada Laminaria japonica např. na iHerbu. Bladderwrack má Natures Way. Všechny tyto byliny mají v sobě účinné látky fucoidan a fucoxanthin. Z dalších známějších bylin mají inhibiční vliv na LDH-A skořice, vilcacora či Rhodiola.
Téma je však nutno prozkoumat do hloubky a rozdělit vliv LDH-A a LDH-B. U “A” verze jsou pozitivní nízké hodnoty, u verze “B” naopak zdá se vysoké (Arora, 2015).

K průzkumu

MEK + ERK inhibitory patent

Harmonogram užívání

Spolu s pacientkou sestavíme podrobný harmonogram užívání jednotlivých látek, tak abychom se vyhnuli kontraindikacím a naopak užívali pospolu látky, které vykazují vzájemnou synergii. Dále je třeba přihlédnou k tomu, které látky se berou nalačno a které po jídle. Např. u EGCG je nutné brát nalačno, kurkumin po jídle atp.

Předběžný návrh, zřejmě budeme najíždět postupně a některé kombinace alternovat, aby nebylo celkové denní množství tablet tak vysoké např. se dá obden střídat pterostilben protokol (s grape seed a honokiolem) a kurkumin protokol (s berberinem). Tocotrienol protokol bude pouze cca. 14 dní (pak se vysadí i SesaPlex). Vhodné je vkládat dejme tomu jednou za 2 týdny jeden den, kdy se všechny doplňky vysadí (snad kromě probiotik). Základní jádro doplňkové léčby je v užívání resveratrolu, EGCG a kurkuminu. Tyto tři základní doplňky jsou pak spojeny s látkami, které s nimi vykazují synergii, tj. zvyšují jejich protinádorovou účinnost a zlepšují jejich biodostupnost. Obojí je zásadní.

Časy jsou uvedeny pouze orientačně.

08:00
* 1 kapsle železo Black Molassa (nesmí být v časové blízkosti s kofeinovými nápoji)
* vitamín C 500mg (výrazně napomáhá vstřebávání železa)

08:30
Tafinlar 2x75mg (čas se dá posunout, ale tak, aby Tafinlar o hodinu před dávkou quercetinu)
Mekinist 2mg

09:00
Během snídaně
* probiotikum inulin
* 1 kapsle Bifido GL Balance
* 1 kapsle SesaPlex (pro zvýšení biodostupnosti tocotrienolů)

Po snídani
* 2 kapsle quercetinu (kvůli zablokování CYP2C8 a zvýšení biodostupnosti EGCG a pterostilbenu)
MUSÍ být s odstupem alespoň hodiny od Tafinlaru!
* 1 kapsle pterostilben + 1 kapsle grape seed extraktu 1 kapsle honokiolu
* 1 kapsle kurkumin Meriva + 1 kapsle berberinu
* 1 kapsle BroccoMax (má synergii s quercetinem)
* 2 kapsle tocotrienolu

12:00
* 2 kapsle EGCG Life Extension (po dobu prvního týdne, pokud bude vše v pořádku, zkusit 3 kapsle; musí být vždy nalačno)
* 2 kapsle kayenského pepře Nature’s Way
– po EGCG s kapsaicinem nalačno se může objevit nepříjemný pocit v žaludku, pálení
– zapít zázvorovým čajem (zázvor má synergii s kayenem i EGCG) či případně 1 kapsle Swanson Ginger extraktu

* 1 kapsle pterostilben + 1 kapsle grape seed extraktu + 1 kapsle honokiolu
– může být přidán vitamín C

Oběd 13:00
* 1 kapsle SesaPlex

Po obědě
* 2 kapsle kurkumin Meriva + 1 kapsle berberinu
* 2 kapsle tocotrienolu

17:00
Během večeře
* probiotikum inulin
* Bifido GL Balance 1 kapsle
* 1 kapsle SesaPlex
* 1 kapsle BroccoMax

Po večeři
* 1 kapsle kurkumin Meriva
* 2 kapsle tocotrienolu
* 1 kapsle pterostilbenu + 1 kapsle grape seed extraktu + 1 kapsle honokiolu
* 1 kapsle quercetinu (musí být odestup alespoň 3 hodiny od noční dávky Tafinlaru)

21:00
* 1 kapsle pterostilben (již bez grape seed, kvůli potenciálnímu ovlivnění Tafinlaru; bez honokiolu, jehož denní dávka se doporučuje zhruba kolem 300mg)
– lze doplnit vývarem z Astragalusu (kozinec blanitý)
* 1 kapsle melatonin + 1 kapsle berberinu
– u melatoninu začínat první dny jen na třetině tablety (cca. 3mg) a postupně se dostat až k celé tabletě (10mg)
* 1 kapsle Ashwagandha

22:00
Tafinlar 2x75mg

 

Po 14 denním tocotrienol protokolu lze zkusit týdenní luteolin protokol. Jediný produkt na trhu (za ještě rozumnou cenu) vyrábí Swanson. Je zde ale jenom 30 kapslí po 100mg. Optimálně bychom se ale chtěli dostat až na 1 gram denně (Abel, 2016). 1. den 100-100-100 (vždy postupně během dne, dávka ráno, odpoledne, večer); 2.den 4×100; 3. den 5×100; 4. den 6x 100; 5. den 7×100; 6.den 8×100; 7. den 9×100. Celkem 42 kapslí. Optimálně by bylo pořídit 2 balení a rozložit všech 60 kapslí do těch 7 dnů. Začít tedy postupně od nižších dávek a přejít až na 1 gram denně (takovou dávku doporučuje i příbalová informace k produktu LutiMax). Hlavní účinek vysokých dávek luteolinu je znovuaktivace nejdůležitějšího tumor supresoru p53 a blokace Nrf2, která by měla mít pozitivní vliv na účinnost hlavní léčby.

Hlavní položky, celková denní dávka:
kurkumin 3 dávky (2 gramy)
tocotrienoly 3 dávky (300mg)
EGCG 1 dávka (652,5mg)
pterostilben 4 dávky (200mg)

 

Publikováno: 3/10/2016
Datum poslední aktualizace: 7/1/2017
Autor: Patrik Schoupal