Typy rakovin a analýza doplňků

Graf zobrazuje jak silně jsou zastoupeny jednotlivé položky ve výzkumech rakovin ve světě – zdrojem pro vstupní data je databáze Google Scholar.
Graf je výsledkem kvantitativní analýzy a vyjadřuje hrubý odhad toho čemu se ve výzkumu věnuje největší pozornost. Výsledky v grafu jsou orientační a slouží pro inspiraci pro další hlubší, již kvalitativní, analýzu.
Lze si všimnout, že v grafech se velmi dobře umisťuje např. lykopen, což může být do velké míry dáno jeho rolí v prevenci rakovin, kde rajčata jsou důležitou položkou v tzv. středomořské stravě (mediterranean diet), jejíž konzumace je u některých druhů rakovin spojena s jejich nižším výskytem a nižší úmrtností.
Zajímavé je i srovnání konkrétních položek napříč jednotlivými rakovinami. Např. vitamín D3 je u rakoviny děložního čípku a rakoviny plic až v poslední části, kdežto u kolorektálního karcinomu je v popředí druhé části. Nalezení důvodů už je ale věcí další kvalitativní analýzy. U vitamínu D3 se zdá, že má u kolorektálního karcinomu velkou preventivní roli proti vzniku této rakoviny, což je zvláště důležitá informace pro Česko, které má jeden z nejvyšších výskytů této rakoviny na světě. Užívání 2000IU D3 denně by dle odhadu mohlo snížit výskyt této rakoviny až o 2/3 (Gorham, 2007; link). Kromě preventivní úlohy může mít vitamín D3 u této rakoviny vliv i na zvýšenou šanci na přežití u pacientů (Gorham, 2015; link).

X Baron a kol., 2015; klinická studie dvojitě slepá, randomizovaná; 2259 účastníků; nebyl nalezen statisticky významný rozdíl v počtu nových polypů u pacientů, kteří užívali 1000IU vitamínu D3 denně oproti pacientům, kteří D3 neužívali. Když to srovnáme s výsledky v Gorhamově studii, tak Gorham hovoří o výsledcích, které platily pro skupinu s hodnotou D3 v krvi vyšší než 33 ng/mL.
Studie Wesa, 2015 zjistila u pacientů s kolorektálním karcinomem, že více než 80% z nich má velký deficit vitamínu D3 (30 ng/mL a méně s mediánem 21). Zdá se, že suplementace 1000IU denně není dostatečná a že u mnoha pacientů nedokáže vrátit hodnoty v krvi ani na normální úroveň. Ve studii Baron a kol. měli pacienti v D3 skupině jen v průměru o 7,83 ng/mL vyšší hodnoty než pacienti bez suplementace, což znamená, že velká většina z nich měla i po suplementaci hodnoty pořád pod 30 ng/mL. Optimální se tedy jeví užívání 2000 až cca. 10000 IU denně.
Nižší úmrtnost u pacientů s kolorektálním karcinonem a rakovinou prsu našla i studie Maalmi, 2014 a to také u skupiny, která měla hodnoty vyšší než 30 ng/mL.

Ke grafům budu postupně přidávat komentář. Celkově bude zpracováno 18 nejčastějších druhů rakovin.

Jak číst graf?
Položky jsou řazeny po směru hodinových ručiček. Nejnadějnější jsou položky na 13:00, 14:00 atd. Na posledním místě je pak položka na 24:00. Analyzováno je cca. 40 položek, do grafu je pak zařazeno prvních cca. 20. Takto to je zatím pouze pro graf rakoviny prsu. Další grafy, pokud jsou již hotové, jsou zatím jen v pracovní, neúplné verzi. Komentář je zatím pouze ke grafu pro rakovinu prsu.

Rakovina prsu
Rakovina děložního čípku
Nádory tlustého střeva a konečníku
Rakovina plic
Rakovina žaludku
Nádory prostaty
Nádory močového měchýře
Nádory mozku
Rakovina jícnu
Nádory hlavy a krku
Nádory ledvin
Nádor jater
Nádory lymfatického systému
Melanomy
Mnohočetný myelom
Nádory vaječníků
Nádory slinivky břišní
Sarkom