Jmelí bílé (Viscum album; Iskador)

jmelíJmelí je parazitická rostlina, která roste na stromech (velké zelené chuchvalce v korunách stromů i během podzimu a zimy). Výzkum v medicíně se zabývá jmelím bílým (Viscum Album), což je druh který se vyskytuje i u nás.
Jmelí jako alternativní léčbu rakovin zřejmě poprvé použil Rudolf Steiner, zakladatel antroposofie. Přípravek nazval Iscador. Šlo o výluh jmelí připravený jako homeopatikum.

Iskador a další homeopatika

Než se budu věnovat alkaloidům ze jmelí a výzkumům působení u rakovin (viz další kapitola), rozeberu Iskador. Jako účinná látka se uvádí extrakt ze jmelí, ale je důležité zmínit, že se jedná o homeopatický přípravek (tedy jmelí je tam žádné nebo skoro žádné množství). Účinek Iskadoru tedy nezávisí na léčebných účincích látek ve jmelí, ale spíše na víře nebo nevíře v homeopatika. Účinné látky totiž homeopatikum fyzicky neobsahuje.

Ostermann, 2009 (link) provedli analýzu klinických studií ve kterých se objevoval Iskador. Vyhodnotili 49 studií a sledovali dobu přežití pacientů. Jejich závěr byl že použití Iskadoru jako doplňkové léčby přineslo lepší výsledky u doby přežití. Bohužel zde jde spíše o hrátky se statistikou. Po podrobnějším nahlédnutí do výsledků se tento závěr jeví přitažený za vlasy. Důležité je poznamenat, že výzkum financoval výrobce Iskadoru.

Můj osobní postoj k homeopatikům: nemám proti nim nic. Klidně mohou být účinné (připouštím tu možnost), ať už díky autosugesci a placebo efektu, nebo mohou působit nefyzicky na tzv. nehmotné tělo. Účinnost homeopatik je věcí víry a vědou doposud nebyla prokázána (jsou studie pro i studie proti). V čem vidím problém a co se ohledně homeopatie málo zmiňuje, je obří, dle mého soudu, nemorální byznys, který se kolem homeopatických preparátu vytvořil.
Jde o cenu těchto přípravků a o to, že homeopatické přípravky

  • nemusí investovat do výzkumu a klinických studií, jako je tomu u vývoje nových klasických léčiv
  • jejich výroba je velmi levná, protože materiálové náklady jsou blízké nule.

Porovnejme bylinné kapky, kde potřebujeme mnoho desítek gramů bylinek a alkohol na rozpuštění a homeopatické bylinné kapky, kde nepotřebujeme ani gram, ani půl gramu, ani čtvrtinu gramu. Přesto cena homeopatických bylinných kapek není o mnoho nižší než těch klasických.
Někteří namítnou, že 80 korun za homeopatikum není moc, ale je třeba si uvědomit, že náklady jsou v řádu jednotek korun (skleněná lahvička, obal, voda a jednorázové vstupní náklady na míchací stroj).
Obří firmy jako Boiron produkují miliony přípravků denně a jejich náklady na jednu lahvičku nezáležně na obsahu jsou haléřové.

Proč jsou tedy homeopatika tak drahá, když jde jen o stovkykrát protřepanou vodu?

Zastánci homeopatik se této otázce vyhýbají, protože uspokojivá odpověď neexistuje. Někteří by museli přiznat, že jde jen o obří byznys.

Zrůdnost této nemorální ziskové přirážky je extrémně viditelná u Iskadoru. Na Amazonu se nabízí 14 ampulí za něco přes 4000 korun. Z hlediska homeopatické metody přípravy ale není skutečného rozdílu mezi Iskadorem za 4000 korun a homeopatickým přípravkem ze jmelí bílého, který se dá u nás pořídit za 55 korun u Jukla (link). Ve světě homeopatie neexistuje lepší a horší protřepání (ředění a dynamizace). Existuje jen rozředit a protřepat.
Pokud člověk věří tomu, že homeopatie funguje, pak její účinnost nestojí a nepadá na ceně přípravku (drahý není účinnější než levný; ani v něm není více “účinné látky”), ale jen na správně vybrané složce a správném postupu výroby a užití. Pokud má nějaký homeopat na toto jiný názor, rád si ho vyslechnu. Prozatím se domnívám, že působení homeopatické tinktury od Jukla za 55 korun musí být srovnatelné s Iskadorem za 4000.

Z výše uvedených důvodů se mi homeopatické přípravky na bázi jmelí typu Iskador jeví jen jako sprostý byznys.

Weleda, výrobce Iskadoru, dokonce vyrábí i verzi určenou pro intravenózní podání. Smysl podávání homeopatika injekčně do žíly ale netuším. Myslím si, že jde jen o “hru na efekt”. Další homeopatické přípravky se jmelím jsou Iscucin Lektinol. 

Léky obsahující jmelí

Klasickým nehomeopatickým přípravkem je Isorel (také Vysorel), jehož výrobcem je Novipharm, kde je 60 mg jmelí v 1 ml směsi.
Lék Isorel se ukázal účinným ve studii u pacientů s rakovinou, kterým byl podán před chirurgickou operací (Enesel, 2005, link). Isorel skupina měla výrazně lepší výsledky imunologických ukazatelů než skupina kontrolní.
Pozitivní vliv Isorelu na délku doby přežití potvrdila i studie Cazacu, 2003 (link). Isorel byl aplikován jako doplňek k chemoterapii u pacientů s kolorektálním karcinomem.
Webové stránky firmy Novipharm již ale nefungují a vypadá to, že firma zanikla a lék se už nedá sehnat.

Dalším přípravkem je Helixor. Jedna ampule obsahuje jen 1mg čerstvého jmelí, ale k dispozici byly ve studii u rakoviny prsu i ampule s až 50mg (link).

Dalším přípravkem, který obsahuje jmelí z jasanu je Viscum Fraxini 2 (link). Klinická studie fáze II (Mabed, 2004, link) zahrnula 23 pacientů s pokročilým hepatocelulárním karcinomem (HCC; játra), u kterých nešel nádor odstranit chirurgicky a kteří nepodstoupili chemoterapii. Lék byl aplikován injekčně do podkoží. U tří pacientů z 23 došlo ke kompletní remisi (vymizení primárního nádoru) a jejich průměrná doba přežití byla 29 měsíců. U dvou došlo k částečné remisi (jejich průměrná doba přežití byla 6,5 měsíců). U 9 nemoc postupovala bez vlivu léku na nádor a 9 nebylo hodnoceno, protože zemřeli před dokončením léčebného cyklu. Průměrná doba přežití u všech pacientů byla 5 měsíců. U pokročilého stádia HCC je průměrná doba dožití pacientů zhruba mezi 3 až 6 měsíci. Kompletní remise s přežitím 3 pacientů od 12 do 38 měsíců je tedy výborný a ojedinělý výsledek. Mechanismy působení Fraxini na nádorové buňky HCC popsal Ding, 2014 (link).

U jmelí se používají extrakty u kterých se uvádí obsah lektinů (jedna z hlavních účinných látek). Viscum Fraxini 2 obsahuje v ampuli 10000 ng lektinů. Helixor obsah lektinů neuvádí, ale 1 ampule obsahuje běžně jen 1mg jmelí, tedy půjde spíše o homeo množství. Abnobaviscum v klinické studii (viz níže) používala ampule s obsahem 8500ng lektinů na ml. Pozor však, protože na internetu firma prodává pouze homeopatické ampule ve kterých žádné jmelí není! Kšeftování s produkty z jmelí se objevilo už i u nás viz např. článek. Může jít hlavně o to, že někdo prodává homeopatické přípravky a vydává je za léky, které skutečně obsahují jmelí nebo si jen nemístně přirazí k ceně při přeprodeji. Na místě je velká opatrnost.
Nejvíce používané je jmelí jako doplňková terapie v Německu, kde je možno ho získat i na lékařský předpis.

Klinické studie

Longhi, 2014 (link) přináší výsledky klinické studie u pacientů s rakovinou kostí, která sledovala dobu přežití bez návratu nemoci. 20 pacientů bylo náhodně rozděleno do skupiny, která dostávala injekčně jmelí a skupiny, které byl podáván lék Etoposide. V době publikování výsledků bylo mediánové přežití bez návratu nemoci ve skupině s Etoposidem 4 měsíce, ve skupině se jmelím 39 měsíců. Pacienti ve skupině se jmelím také dosáhli lepších výsledku v hodnocení kvality života během léčby (díky menší toxicitě oproti Etoposidu).

Mansky, 2013 (link) podávali v klinické studii fáze I injekce jmelí spolu s chemoterapií gemcitabinem u 44 pacientů s pokročilými pevnými nádory. Odpověď na léčbu ve skupině chemo + jmelí byla zhruba stejné jako ve skupině pouze s chemoterapií. U chemoterapie gemcitabinem tedy jmelí nemělo jako přidaná léčba účinek.

Kim, 2012 (link). Studie 32 pacientů s rakovinou trávícího traktu, kterým byla podávána chemoterapie (5-fluorouracil) s nebo bez injekcí jmelí (podával se přípravek Abnobaviscum). Pacienti v pokusné skupině vykazovali lepší hodnocení v kvalitě života, měli méně časté průjmy, lepší hodnocení celkového zdraví a oproti kontrolní skupině vyšší počty bílých krvinek.

Goebell, 2002 (link). Studie fáze II. 45 pacientů po operačním zákroku u rakoviny močového měchýře bylo rozděleno do dvou skupin a sledováno po dobu 18 měsíců. Jedna skupina užívala jmelí, druhá neměla žádnou další léčbu. Zkoumala se doba trvání období bez návratu nemoci. U obou skupin byla zhruba stejná. Podávání jmelí tedy v tomto případě nemělo vliv na riziko návratu nemoci.
Ve studii fáze II Rose, 2015 (link) také u rakoviny močového měchýře ale došlo u větší poloviny pacientů ke zmizení nádoru (36 pacientů, remise u 55,6%) po 6 týdnech podávání jmelí. Studie bude pokračovat fází III.

Orange, 2012 (link) popisují případovou studiu dvou pacientů, kteří odmítli standardní léčbu a užívali pouze jmelí ve vysokých dávkách, které vyvolávalo horečky. U pacientů došlo k vyléčení b-buněčného lymfomu a v době publikování zprávy byli 3 a půl roku bez nemoci. Horečka a její vztah k léčbě rakovin je na webu podrobně diskutován v článku o spontánní remisi.

Mechanismy působení

  • Protizánětlivé působení. Jmelí je inhibitorem COX-2 proteinu (Hedge, 2011, link). COX-2 je protein, který v těle podporuje záněty. U rakovin je důležité zánětlivé procesy tlumit. Podobně působí na COX-2 i kurkumin. U nás se dá na předpis získat lék Celebrex (link), který se aktuálně zkouší v klinických studiích (celecoxib; link) u rakovin prsu, močového měchýře a prostaty. Celebrex je také inhibitorem COX-2.
  • Aktivátor dendritických buněk (link, link). Vytváří předpoklad pro mohutnou aktivaci T-buněk, které bojují s rakovinou. V tomto smyslu je jmelí potenciálně silným stimulátorem imunity. 

Další informace:

  • nežádoucí vedlejší účinky jmelí jsou podrobně rozebrány v článku Steele, 2014 link. Článek vychází ze zkušeností s užíváním v Německu.
  • přehledový článek o lektinech v léčbě rakovin Yau, 2015, link

Jmelí se jako doplněk léčby dá doporučit. Zdá se, že působí hned ve 3 důležitých oblastech: má protizánětlivé působení, stimuluje imunitu a současně vykazuje i protinádorové působení. Není mnoho látek, který by působily ve všech třech těchto oblastech současně. Jde však o látku, která vykazuje jistou míru toxicity a její užívání by bylo vhodné pod lékařským dohledem. Nejen kvůli tomu, že se ve studiích vždy aplikovalo injekčně (výjimečně do žíly, většinou injekcí do podbřišní oblasti). Nejde tedy o běžný doplněk pro který by se člověk mohl rozhodnout bez rizik jen tak z fleku. Další otázkou je kde jmelí koupit, abychom měli záruku kvality. Z tohoto pohledu je dobrá situace v Německu, kde může jmelí předepsat onkolog.
Ve studiích se nejčastěji hovoří o zlepšení kvality života u pacientů. Nejde tedy o žádný zázračný lék, který by vyléčil všechny rakoviny světa. U některých typů bude jmelí působit lépe, u některých hůře. Ale je zde potenciálně obrovský prostor pro užití jmelí jako doplňku k dalším metodám léčby, kde by se metody vzájemně doplňovaly a posilovaly.
Poslední věc, kterou je nutno u jmelí mít na paměti je, že na trhu jsou k dostaní homeopatické a nehomeopatické přípravky. Orientovat se lze např. podle údaje o obsahu lektinů v nanogramech.