Wobenzym

Často v různých diskuzích o léčbě nemocí narážím na Wobenzym. Jde o produkt, který má i dobrý marketing. Nicméně, pokud věříte v účinnost enzymů, pak jsou na trhu dostupné výhodnější alternativy v poměru cena/množství účinných látek. Přikládám krátké srovnání s 2 jinými produkty.

U léčby rakovin nemá užívání enzymů žádné prokázané benefity (shrnutí v článku MSK). Možnou úlohu mají při podpoře trávení a svým protizánětlivým účinkem. Některé proteolytické enzymy mohou zvyšovat účinnost antibiotik (zvláště serapeptáza; ta ale není v žádném zde analyzovaném produktu obsažena).
Z alternativních léčebných protokolů jde o tzv. Gonzalesův protokol, který podává mega dávky slinivkových proteolytických enzymů. Ve studii u pacientů s neoperovatelnými nádory slinivky ale měli pacienti, kterým byla podávána chemoterapie gemcitabinu, 3x delší přežití než pacienti, kteří dostávali pouze enzymy (Chabot, 2010).

Ceny

Wobenzym. 800 tablet. Cena zhruba 2440 korun.
Now Foods, Pancreatin, 10X – 200 mg, 250 kapslí. Cena cca. 460 korun (v přepočtu na 800 tablet by vycházela cena 1472)
Jarrow Formulas, Jarro-Zymes Plus, 100 kapslí. Cena cca. 320 korun (v přepočtu na 800 tablet by vycházela cena na 2560)
update 11/06 Swanson 300 tablet cca. 430 korun (800 tablet 1146)

Složení

Složení Wobenzymu (v 1 tabletě):
celková proteolytická aktivita: 570 F.I.P.-j.
celková amylolytická aktivita: 4030 F.I.P.-j.
celková lipolytická aktivita: 4525 F.I.P.-j.

UPDATE 10/06/2016
S Wobenzymem to může být ještě trochu jinak než je uvedeno v příbalovém letáku. Doporučuje se totiž začít užívat 3×10 tablet denně, kdežto Now Foods i Jarrow doporučují 1 a 1-3 kapsle. Zdá se, že “celková aktivita” není pro 1 tabletu, ale pro denní dávku? Prodejce toto ale rozporuje.
Přesné složení jedné tablety uvádějí takto:
Složení v 1 enterosolventní tabletě: Pancreatinum 300 Protease Ph. Eur.-j., papainum 90 F.I.P.-j., bromelaina 225 F.I.P.-j., lipasum 34 F.I.P.-j., amylasum 50 F.I.P.-j, trypsinum 360 F.I.P.-j., chymotrypsinum 300 F.I.P.-j., rutosidum trihydricum 50 mg. To když sečteme, tak máme 1359 FIP jednotek, kdežto v celkové aktivitě se najednou objevuje 9125 jednotek!? 
Pro zajímavost, německý výrobce Wobenzymu píše u svého výrobky Wobenzym plus, že jde o nejsilnější Wobenzym, který byl kdy vyroben a uvádí, že v jedné tabletě je 1215 FIP enzymatické aktivity celkem (odkaz). Prodejce k tomuto číslu uvádí, že český Wobenzym má celkovou proteolytickou aktivitu 570 jednotek na tabletu a ta má zahrnovat aktivitu všech obsažených enzymů. 
Napsal jsem českému prodejci o vysvětlení. Vysvětlení už jsem dostal, je pro mě neuspokojivé a zmatené. Pro čtenáře ho přikládám na konci článku, pokud to někomu z vás dává smysl, tak mi napište.

Složení NowFoods (1 kapsle):
proteáza 50,000 USP
amyláza 50,000 USP
lipáza 4,000 USP

Složení Jarrow (1 kapsle)
proteáza 55,000 USP
amyláza 55,000 USP
lipáza 10,000 USP

update 11/06
Složení Swanson (1 tableta)
proteáza 37,500 USP
amyláza 37,500 USP
lipáza 3,000 USP

Přepočty pro porovnání jsou trochu složitější (USP na FIP)

Wobenzym vs Now Foods

  • Proteáza Wobenzym 570 FIP. Now Foods 50000 USP. 1 FIP u proteasy je 62,5 USP. Now Foods tedy má 800 FIP, tj. 1,4x více na jednu kapsli.
  • Amyláza aktivita Wobenzym 4030 FIP, Now Foods má 50000 USP. 1 FIP je u amylázy 4,15 USP. Tedy Now Foods má 12000 FIP, což je 3x více v každé kapsli.
  • Lipáza U lipázy FIP hodnota = USP hodnotě. Wobenzym má 4525, Now Foods má 4000.

V jednom balení 800 tablet získáme u Now Foods o 184000 FIP proteázy více, o 6 376 000 FIP amylázy více a o 420 000 lipázy méně. Celkově tedy má Now Foods o něco přes 6 milionů FIP jednotek účinných látek více než Wobenzym.  Cena Wobenzymu 2400, cena Now Foods pouze 1472. Tedy ve srovnání je jasně výhodnější volbou Now Foods.

Wobenzym vs Jarrow

  • Proteáza Wobenzym 570 FIP vs Jarrow 880 FIP
  • Amyláza Wobenzym 4030 FIP vs Jarrow 13253 FIP
  • Lipáza Wobenzym 4525 vs Jarrow 10000

V jednom balení (800 tablet) získáme u Jarrow o 248000 FIP více proteázy, o 7 378 400 více amyláza a o 4 380 000 FIP lipázy více. Celkově u Jarrow produktu získáme o více než 12 milionů FIP účinných látek víc. Cena Wobenzym 2400, cena Jarrow 2560. Znovu jasně výhodnější volbou Jarrow. Jarrow využívá k získání pancreatinu extrakci za studena.

Srovnání množství účinných látek, které získáme za 1 korunu

  • Now Foods za 1 korunu 9130 FIP jednotek
  • Jarrow za 1 korunu 7541 FIP jednotek
  • Wobenzym za 1 korunu 3041 FIP jednotek účinných látek

Pomocné látky

Pro některé z vás může být faktorem, podle kterého se budete rozhodovat, i obsah přídavných látek v tabletě:

Wobenzym Pomocné látky: Jádro: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, magnesium-stearát, kyselina stearová 95%, čištěná voda, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek.
Potahová vrstva: sacharosa, mastek, uhličitan vápenatý, kopolymer MA/MMA 1:1, triethylcitrát, šelak, oxid titaničitý, kaolin, oranž E110/124 (oranžová žluť, ponceau 4R, síran sodný), povidon, makrogol 6000, vanilin, žlutý vosk, karnaubský vosk.

Swanson. Calcium carbonate, whey (milk), stearic acid, magnesium stearate, enteric coating (methacrylic acid copolymer, polyethylene glycol).

Jarrow. Cellulose, magnesium stearate (vegetable source) and silicon dioxide.

Now Foods. Rice flour, gelatin (capsule), magnesium stearate (vegetable source) and silica.

 

> Od: Křemenáková Pavla <pkremenakova@mucos.cz>
> Komu: “sedmfialek@centrum.cz” <sedmfialek@centrum.cz>
> Datum: 13.06.2016 20:53
> Předmět: RE: Složení Wobenzymu

Vážený pane Schoupale,

Jedná se o problematiku enzymové specifity – amylolytická (či lipolytická) aktivita je obecně odlišná od proteolytické – nelze je jednoduše sčítat.Proteolytická aktivita jednotlivých enzymů a celková proteolytická aktivita je stanovována za různých podmínek (zejména pH) s odlišnými substráty.

Proto nelze získat celkovou proteolytickou aktivitu jednoduchým součtem proteolytických aktivit, nýbrž pouze přímým stanovením celkové proteolytické aktivity. Což je těch deklarovaných 570 FIP jednotek.

V tabulce níže najdete ideální podmínky stanovení včetně konkrétních substrátů.

 

Activity substrate pH Temperature (°C)
TPA L-BAEE 7,0 25
Chymotrypsin ATEE 8,0 25
Papain L-BAEE 7,0 25
Trypsin L-BAEE 8,0 25

 

Doufám, že jsem Vám alespoň trochu pomohla. Pokud potřebujete objasnit ještě něco dalšího, neváhejte mě, prosím, kontaktovat.

 

From: sedmfialek@centrum.cz [mailto:sedmfialek@centrum.cz]
Sent: Monday, June 13, 2016 9:06 PM
To: Křemenáková Pavla
Subject: RE: Složení Wobenzymu

Dobrý den,
vaše vysvětlení je pro mě nesrozumitelné. Jak jste třeba došli k amylolytické aktivitě 4030 FIP? Je to aktivita v jedné tabletě? Naprosto nechápu, jak můžete dojít k číslu 4030. Můžete mi potvrdit, že to jsou hodnoty pro 1 tabletu? Stejně tak lipolytická aktivita 4525?

Snažíte se mi vysvětlit proteolytickou, což je ale ještě nejpochopitelnější a těch 570 FIP zhruba odpovídá složení v 1 tabletě. U těch dvou dalších ale mi to nijak smysl nedává.

Německý výrobce Wobenzymu píše u svého výrobky Wobenzym plus, že jde o nejsilnější Wobenzym, který byl kdy vyroben a uvádí, že v jedné tabletě je 1215 FIP enzymatické aktivity (odkaz).

Kde by se v českém produktu najednou vzala celková aktivita 9000?

Děkuji.

S pozdravem
Patrik Schoupal

 

> Od: Křemenáková Pavla <pkremenakova@mucos.cz>
> Komu: “sedmfialek@centrum.cz” <sedmfialek@centrum.cz>
> Datum: 14.06.2016 05:46
> Předmět: RE: Složení Wobenzymu
>

Dobrý den,

Veškeré aktivity jsou uvedené na jednu tabletu, jak sám píšete ve svém úvodním emailu.

Každá aktivita konkrétního  je měřená samostatně, nic nevychází žádným součtem – jak jsem psala, každé měření enzymové aktivity je odvislé od daných podmínek pro to konkrétní měření  (pro daný enzym), zejména pH, teplota, konkrétní substrát. Tzn. každý enzym je stanovován samostatně a jinou metodikou – opravdu nelze nic sčítat.

Amylolytická aktivita v jedné tabletě je 4030 FIP jednotek – vztahuje se čistě na stanovenou amylolytickou aktivitu v jedné tabletě – nesčítá žádné aktivity jednotlivých enzymů (amylolytickou aktivitu má nejen amyláza ale i pankreatin).

Lipolytická aktivita v jedné tabletě je 4525 FIP jednotek – vztahuje se na stanovenou  lipolytickou aktivitu v jedné tabletě – opět nesčítá žádné aktivity jednotlivých enzymů (lipolytickou aktivitu má nejen lipáza ale i pankreatin).

Nejzásadnější údaj je celková proteolytická aktivita, opět je přímo (a samostatně) stanovená a deklaruje 570 jednotek na tabletu. Tady jsou zahrnuty proteolytické aktivity všech obsažených enzymů ale nikoliv součtem, ale tím, že jejich podíl na celkové aktivitě je změřen! Metoda na stanovení celkové proteolytické aktivity je určena International Pharmaceutical Federation (výrobce si metodiku nevybírá!)  a v zásadě se jedná o tzv. papainovou metodu, tzn. že její podmínky nejlépe odpovídají stanovení papainu, nicméně dokáže zahrnout i trypsin, bromelain a další enzymy.

Porovnávat se tudíž dají jen výsledky stanovené stejnou metodou za shodných podmínek. V případě Wobenzymu plus je to 1215 jednotek a v případě Wobenzymu 570 jednotek (zde se jedná o stejnou metodu!). Pokud byste měl zájem o produkt odpovídající německému Wobenzymu plus (čili s vyšíí celkovou proteolytickou aktivitou než je Wobenzym na českém trhu) jedná se o Phlogenzym, ten má taktéž 1215 jednotek celkové proteolytické aktivity.

S pozdravem
Pavla Křemenáková