Ukrain

“Skromné” vídeňské sídlo pana Nowického.

Ukrain je lék, který byl objeven Wassilem Nowickym. Před rokem se mu u nás dostalo velké mediální pozornosti díky Igoru Chaunovi, který natočil s Nowickym více než 4 hodinový rozhovor. Nowicky měl pak i přednášku v Praze a dostalo se mu podpory a pozitivní publicity v časopise Nová Regena. Igor Chaun pořádal i sbírku pro zakoupení léku pro ženu s přezdívkou Agnes. Osud Agnes jsme mnozí sledovali. Na začátku se objevily dobré zvěsti o zlepšení stavu, které ale byly následovány smutnou zprávou o úmrtí 31. října 2013. Později se Igor Chaun od podpory léku odklonil a před lékem varoval těmito slovy: “POZOR – UPOZORNĚNÍ! Účinnost léčby, kterou uvádí Nowicky, se NEPROKÁZALA! – Naopak došlo k zadlužení rodin, které vydaly na léčbu statisíce korun, přestože pacient nakonec zemřel nebo musel vyhledat klasickou léčbu. Zvažte pečlivě, zda tento lék opravdu chcete použít! – GOSCHA o.s., 15. 4. 2014”

V Česku mi není znám jediný případ kdy by Ukrain dokázal někoho vyléčit. Na konci cesty zůstali jen mrtví a u každého z nich desítky až stovky tisíc utracených za lék. Odhaduji, že lék u nás neúspěšně zkusily desítky lidí.

Podrobně popsal negativní zkušenost s neúspěšnou léčbou své manželky u Nowického pan Ing. Eduard Prokeš. Text napsal pro zveřejnění v časopise Nová Regena viz tento odkaz.

Jediný kdo zdá se léku stále věří, je Břetislav Nový, známý jako Dědek Kořenář.

Cituji: “Podle mne je Ukrain funkční tak, jak je popsáno v přednáškách Dr. Nowického i klinik v 69-95%. To znamená, že na každých 100 pacientů je asi 15 neúspěšných. Tito se ozývají. Vy si chcete brát na svědomí těch 85 lidí ze sta, kterým by mohl Ukrain pomoci. Já rozhodně ne. Jsem přesvědčen jak chemií účinku, tak statistikami a měnit to nehodlám. Ukrain má svoje přesná pravidla k podávání, včetně nezbytnosti vit. D3. Bedete-li se ptát řidičů, kteří jezdí u nás stále po levé straně, všichni jejich pozůstalí se budou zlobit na výrobce aut.” (z korespondence uveřejněné na FB mezi Otou Nepilým a Břetislavem Novým).

S tímto názorem nesouhlasím. Je tam i logická absurdnost ve tvrzení “na každých 100 pacientů je asi 15 neúspěšných. Tito se ozývají.“ U rakoviny se neúspěšní pacienti neozývají, protože už jsou mrtví. Leda že by pan Nový pořádal spiritistické seance. I ty statistiky jsou vycucané z prstu a chybí odkaz na důvěryhodný zdroj.

Co vlastně je UKRAIN?

Začněme tím čím není. Rozhodně není něčím přírodním, ani žádným bylinným výtažkem. To že se v souvislosti s ním zmiňuje hlavně vlaštovičník může být dáno spíše jen prodejním marketingem, který cílí na skupiny lidí, kteří na to slyší.

Základem Ukrainu je totiž lék používaný v chemoterapii ThioTEPA.

Látka byla objevena na začátku 60. let a dostalo se jí schválení americkým FDA v roce 1994 pod obchodním názvem Thioplex. Používal se při chemoterapii hlavně u rakoviny močového měchýře, prsu a vaječníků. Ani účinností, ani vedlejšími nežádoucími účinky se nijak neliší od běžného chemo léku (tj. účinnost nevalná, vedlejší účinky děsivé).
Bezpečnostní list z roku 1999, vydaný výrobcem (1), hned na první straně charakterizuje látku jako “Highly toxic. Poison B” (Vysoce toxické. Jed skupiny B). S dalším popisem jako “může způsobit poškození ledvin, jater, sleziny, plic, trávícího traktu a srdce”. V sekci “karcinogenní účinek” se uvádí jako prokázaná silná asociace mezi léčbou rakoviny vaječníku a rizikem leukémie. A je toho mnohem, mnohem více.

Takže žádný přírodní lék z bylinky, jak se snaží Ukrain prezentovat, ale běžný chemo lék s přidanými alkaloidy z vlaštovičníku. Tedy v podstatě jde o běžnou chemoterapii, jen s tím rozdílem, že vám ji nezaplatí pojišťovna, ale pod rukou “načerno” prodá doktor, který se navíc nebude účastnit léčby, protože oficiálně ani nemůže, protože Ukrain je neschváleným přípravkem, kterým se u nás léčit nesmí.

Důvěryhodnost doktora Nowického?

V rozhovoru s Igorem Chaunem hovoří o tom, že údajně vyléčil papeže Jana Pavla II. z rakoviny prostaty. Ať jsem se snažil sebevíc, u Jana Pavla II. se nikdy nikde o rakovině nehovořilo, natož o nějakém zázračném vyléčení (myslíte, že by si Vatikán nechal ujít PR příležitost “prodat” úspěšné vyléčení z rakoviny u papeže?). Na kameru ukazuje Nowický jen nějaký diplom s poděkováním, který se ale může fasovat ve Vatikánu ve velkém.


Další poznámka je ke vzdělání pana Nowického. Je “doktorem”, ale v oboru chemie, nikoliv medicíny.

Na webových stránkách Ukrainu http://www.ukrain.ua/ se píše o tom, že Ukrain získal tzv. Orphan Drug Status u americké FDA (speciální “výhodnější” podmínky pro schvalovací proces u léku, který aspiruje na léčbu nemoci, u které doposud není na trhu ještě žádný lék schválen), s uvedením čísla žádosti (2).

Orphan Drug ale neznamená nic víc, než že jde o látku, která se testuje u vzácné nemoci (kritériem je maximálně 200 tisíc pacientů v USA ročně). Schválení této žádosti nabízí nějaké úlevy na poplatcích a daních a jde v prvé řadě o podporu léků v těch oblastech, kde je výzkum na hranici ekonomické návratnosti. Není mi jasné proč se Nowický ucházel o tento status v USA, protože daňové a poplatkové úlevy by využila jen firma, která by podnikala v USA, což Nowicky Pharma není. Jako jediný důvod mě napadá právě jen manipulativní zneužití Orphan statusu v marketingu produktu, který má vytvořit dojem větší „důvěryhodnosti“ (na webovkách je to hned na začátku s velkým titulkem).

Dokonce se snažil Ukrain procpat k FDA tak, že ho zakamufloval jako Thiotepu, aniž by zdá se zmínil, že jde v kombinaci s vlaštovičníkem o novou látku (3).

Verdikt

Nowického na základě výše uvedeného považuji za nedůvěryhodného člověka a léčbu Ukrainem nedoporučuji. Podobných vynálezců jako Nowický jsou stovky, možná tisíce. A mají společné charakteristiky:

  • jejich vynález se nepotkal ve světě s úspěchem

  • důvody neúspěchu hledají vždy ve svém okolí, nikdy v samotném vynálezu nebo v sobě

  • staví se do role mučedníků a hrají na strunu konspirací, myslí si, že se proti nim spiknul celý svět, jen aby potlačil zázrak, který vymysleli.

Ale ve skutečnosti se to má s Nowickým tak, že prodává pokoutně načerno neschválený přípravek pacientům po celé Evropě. Jednu ampulku o 20 mg za 2100 až 8000 tisíc (cenu zřejmě uzpůsobuje kupní síle země kde prodává). S tím, že měsíčně je třeba užít min. 10 ampulí a celkem nejméně 40.

Všechno kolem Ukrainu je vymyšleno velmi manipulativně a přesvědčivě. Nemyslím si, že by Nowický manipuloval své okolí vědomě, jen ve své “dítě” věří naprosto fanaticky. Je obětí neschopnosti kritického myšlení, podobného tomu, když jsme zamilovaní. Jen tahle zamilovanost do vlastní iluze je udržována naživu i mohutnými finančními injekcemi (něco jak když si dvacítka vezme 80ti letého milionáře a přesvědčuje okolí, že ho miluje), které byznys s Ukrainem produkuje a umožňuje tak Nowickému žít v luxusním sídle uprostřed Vídně a snít si sladký sen o dokonalosti svého vynálezu. Jen mezitím jinde bohužel umírají lidé po kterých zůstávají ampule s Ukrainem.

Prostor pro pochybnost?

Přesto je potřeba nechat alespoň malý prostor pro změnu hodnocení. Ukrain má prokázané protinádorové působení. Studií in vitro a in vivo je k dohledání více. Je jen otázkou nakolik je to zásluhou ThioTepy a nakolik zásluhou vlaštovičníku a nakolik je to právě díky jejich kombinaci.

Tohle nikdo nezpochybňuje, ale toto má Ukrain společné s dalšími cca. 80 léky, které se aktuálně používají v chemoterapii!

U těch je také protinádorové působení prokázané in vivo a in vitro a navíc už mají za sebou i klinické studie ve všech třech fázích a schválení pro uvedení na trh, narozdíl od Ukrainu.

Ale Ukrain je prezentován div ne jako zázrak. Dosavadní klinické výzkumy ale jeho “zázračnost” nepotvrdily. V klinických studiích fáze II u rakoviny slinivky pacienti umírali s Ukrainem i bez něho. Jen s Ukrainem žili průměrně o pár měsíců déle (viz Gansauge 2001 níže). I další studie (Gansauge 2007) došla jen k prodloužení dožití.

Studie fáze II Gansauge a kol. 2001 (4) měla u pacientů s pokročilým karcinomem slinivky tři skupiny (A = gemcitabine, B = Ukrain a C = Ukrain + gemcitabine). Medián přežití byl ve skupině A 5,2 měsíců, ve skupině B 7,9 měsícu a ve skupině C 10,4 měsíců (rozdíly statisticky významné). Léčba pouze Ukrainem narozdíl od léčby čistě gemcitabinem ale nezvýšila měřenou kvalitu života. Ta ale vzrostla ve skupině C.

Je ale třeba dodat, že od roku 2001 už i v onkologii existují jiné léčebné režimy (např. FILFIRINOX), které také zvedly mediánovou dobu dožití v porovnání s gemcitabinem. Např. ve studii Conroy a kol. 2011 (5) bylo mediánové přežití v gemcitabine skupině 6,8 měsíců, ve skupině s protokolem FOLFIRINOX to bylo 11,1 měsíců, tedy více než u kombinace Ukrainu a gemcitabinu ve studii Gansauge. Takže alespoň co se týče rakoviny slinivky, není Ukrain nijak “zázračnější” než jiné již schválené chemoterapeutické léky.

Ernst a Schmidt 2005 udělali analýzu předchozích studií a vybrali 7, které splňovaly kritéria (muselo jít o randomizovanou klinickou studii). Došli k závěru, že Ukrain vykazuje potenciál protinádorového působení, ale dostupné studie mají velké metodologické nedostatky a závěr o protinádorovém působení se tak nedá vyslovit s jistotou. http://www.biomedcentral.com/1471-2407/5/69

Gansauge a kol. 2007 (6) se znovu vrátili ke kombinaci gemcitabinu a Ukrainu u pacientů s rakovinou slinivky po chirurgické resekci. A i tady došli k prodloužení mediánové doby dožití u kombinace gemcitabinu a Ukrainu v porovnání s gemcitabinem samostatně.

Savran a kol. 2014 (7) uvádějí synergický účinek u bortezomibu v kombinaci s Ukrainem.

Moc prostoru pro pochybnost nevidím. Ukrain se prezentuje jako zázrak neprávem, jde o obyčejný chemoterapeutický lék, který ani neprošel povinnými testy a ve většině zemí tak nebyl nikdy schválen (schválen je jen v “obskurních” zemích, v takových, kde se “schválení” často dá protlačit spíše úplatkem, než studií).

Léčebný potenciál vlaštovičníku bude zpracován v samostatné kapitole, aby byl odlišen od Ukrainu.

Zdroje:

1 http://www.chemicalsfinder.com/download.php?file=TVNEUy8yNDQxNS1JbW11bmV4LVRoaW9wbGV4LnBkZg==

2 http://www.accessdata.fda.gov/scripts/opdlisting/oopd/OOPD_Results_2.cfm?Index_Number=169303

3 http://www.accessdata.fda.gov/scripts/importrefusals/ir_detail.cfm?EntryId=582-9467870-1&DocId=1&LineId=1&SfxId=

http://www.researchgate.net/publication/11449470_NSC-631570_(Ukrain)_in_the_palliative_treatment_of_pancreatic_cancer._Results_of_a_phase_II_trial/links/0046351d522f765deb000000 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11914932

http://www.cinj.org/sites/cinj/files/documents/Folfinrinox.pdf

http://www.ukrain.ua/enclosures/15_beger3.pdf http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17591092

7 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23919744