L-Carnitine (Acetyl L Carnitine)

Roscilli, 2013 u myší u kterých byl navozen karcinogenní látkou nádor tlustého střeva zpomalil karnitin růst nádorů více než kurkumin. Ovšem při kombinaci kurkuminu a acetyl karnitinu se růst nádorů zcela zastavil.

Acetyl L Carnitine by měl být vhodný ke zmírnění vedlejších účinků chemoterapií, zejména založených na derivátech platiny. Nepomáhá ale u všech léků stejně. Např. u taxanových cytostatik (zejména paclitaxel, docetaxel) zdá se neúčinkuje (viz dvojitě slepá studie u rakoviny prsu Hershman, 2013 došlo i ke zhoršení neuropatie – zde ale až při dlouhodobém užívání 24 týdnů; ani Fojo, 2013 u rakoviny vaječníků a léčivé látky sagopilone). Užití je tedy třeba pečlivě zvážit a vyhodnotit na podkladě která konkrétní chemoterapeutická látka se používá.

Kraft, 2012 u pacientů s pokročilým karcinomem slinivky také našli pozitivní trend u suplementace l-carnitinu, zejména co se týče zabránění úbytku váhy.

V Sun, 2016 dvojitě slepé randomizované studii (celkem 239 pacientů; z toho 118 pacientů užívalo po dobu 8 týdnů 3 gramy ALC denně) byl shledán výrazný benefit jak u redukce neuropatie, tak únavy. Pacienti byli léčeni vincristinem nebo satraplatinou.

Ještě bude hrát roli i forma carnitinu. Acetyl L carnitine je spojen spíše s působením v mozku. L Carnitine pak jinde v těle.

Střízlivé shrnutí je ve van Dam, 2016.

Ze shrnutí vyplývá, že acetyl L carnitin lze doporučit zejména u chemoterapie carboplatinou, cisplatinou a ifosfamidem. A u pacientů trpících kachexií (silná celková sešlost, chátrání a hubnutí, spojené s výraznou slabostí). U části pacientů bude pomáhat i proti únavě, ale zatím se neví u kterých a proč.

Další informace:

článek Memorial Sloan Kettering
článek od examine.com
Baci, 2018 zjistili, že ALCAR může být nadějným blokátorem růstu nových cév k nádorům

Autor: Patrik Schoupal
Publikováno: 23.7.2017
Poslední aktualizace: 21.4.2018