Karcinom vaječníků

paclitaxel (Taxol), carboplatina (CBDCA)

 

 

Nobiletin – může zvýšit účinnost chemoterapie. Uesato, 2014 synergie paclitaxelu + carboplatiny + nobiletinu

Produkty Sytrinol.

Kurkumin

Anto, 2011 kurkumin + paclitaxel zvyšuje účinnost paclitaxelu. Produkt Life Extension

Kar, 2016 kurkumin + paclitaxel stejně účinný jako paclitaxel + carboplatina. Nejlepé fungovala kombinace všech tří.

Šišák bajkalský wogonin Wang, 2013

Scutellaria barbatae Powell, 2003 jako jediná z 15 testovaných bylin účinkovala u všech 11 buněčných linií karcinomu vaječníků. Jednalo se ale pouze o pokus ve zkumavce.

Gingko biloba Ye, 2007 u epiteliálního serosního typu, ale bez účinku u mucinosního typu.

Chen, 2013 EGCG + sulphoraphane účinkovaly u nádorové linie, která si vyvinula rezistenci na paclitaxel.

Li, 2016 zmiňuje ještě thymoquinone. Ale Wilson, 2015 poukázal na možná rizika.

Quercetin Ren, 2015; Surowiak, 2013. Během chemoterapie velmi problematické. Viz Li, 2014, kde quercetin v nízkých dávkách snižuje účinnost cisplatiny. Autoři ale nezkoumali vysoké dávky.