Jak číst krevní rozbory u onko pacientů

Stav jater

Je dobré během onkologické léčby sledovat. Čím nižší hodnoty, tím lépe. Zjišťuje se z krve. Během onkologické léčby, obzvláště u některých chemoterapií, jsou játra vystavena silné toxicitě. Je nezbytné dělat maximum pro jejich ochranu. Níže uvedu kombinaci látek, které se mi osvědčily a pomohly pacientům si udržet jaterní hodnoty v normálu i během náročných chemoterapií. Jde o látky, které nenarušují účinnost léčby, ale mají výrazný ochranný vliv zejména na játra.

P_AST (mělo by být do 0,75)
P_ALT (mělo by být do 0,78)
P_GGT (do 0,72)
P_ALP (do 2,2)
Bilirubin (cca. do 20 μmol/l)

Pro optimální zdraví jater během léčby je nejlepší užívat kombinaci:

  • kyselina alfa lipoová (nejlepší poměr cena/výkon Healthy Origins)
  • extrakt z ostropestřce (za složením optimální považuju Now Foods)
  • extrakt z reishi (doporučuji Mycomedicu)
  • čaj z kořene pampelišky

Albumin (ALB)

Velmi důležitá hodnota u rakovin. Čím vyšší, tím lepší (samozřejmě ne do extrému).

  • může naznačovat přítomnost rakoviny. Jeden výzkum sledoval přes 100 tisíc lidí a jejich krevní rozbory. 6% z nich mělo nízký albumin. Oproti lidem s normálním nebo vysokým albuminem u této skupiny bylo diagnostikováno více rakovin v následujících 12 měsících (článek).
  • v metastudii Gupta, 2010 byla souvislost mezi hladinou albuminu a délkou přežití u onkopacientů. Čím vyšší hladiny před zahájením léčby, tím delší přežití.

Je třeba ale vyloučit jiné důvody nízkého albuminu (článek), které nemusí souviset s rakovinou, byť je ale většinou vše propojené. Jsou to např. poškozená játra (třeba kvůli toxicitě léčby) nebo podvýživa.

U kolorektálního karcinomu (studie): pacienti rozděleni na 4 skupiny podle hodnot CEA (jeden z hlavních onkomarkerů) a Albuminu. 5leté přežití bylo 66% ve skupině nízké CEA a vysoký albumin; nízké CEA a nízký albumin 63%; vysoké CEA a vysoký albumin 46%. A vysoké CEA a nízký albumin 34%.
U adenokarcinomu plic Jin, 2013. U karcinomu vaječníků Gupta, 2009. U rakovin hlavy a krku (Chang, 2012).

Výzkumů na téma albuminu u rakovin je dlouhá řada. Považuju albumin za jednu z důležitých hodnot, které naznačují úspěšnost léčby (hodnota by se měla držet nebo stoupat). Naopak velký pokles většinou znamená, že rakovina již ovládla tělo.

Poměr albumin / globulin

Zajímavým ukazatelem je  AGR (poměr albuminu ke globulinu). Čím nižší, tím horší prognóza dožití. Tedy nejhorší je nízký albumin a současně vysoký globulin (Suh, 2014). U nás se ale v rozborech běžně poměr albuminu ke globulinu nedělá, ale dá se snadno spočítat tímto kalkulátorem. Podrobněji viz články a studie. Tento ukazatel je dobrým vodítkem ohledně celkového stavu pacienta, když se porovnává v čase (samozřejmě, může být ovlivněn i některými nemocemi, které nesouvisí s rakovinou).

Laktátdehydrogenáza (LD nebo LDH)

Další důležitá hodnota u rakovin. Čím nižší, tím lepší (Liu, 2016). Van Hemelrijck, 2016 na vzorku skoro 8 tisíc pacientů. Inverzní vztah. Čím nižší hodnoty LDH, tím delší doba přežití.

Jako u albuminu je potřeba zvážit jiné důvody pro zvýšené hodnoty (článek).

Informace: Miao, 2013

CRP (C-Reaktivní Protein)

Ukazatel zánětlivých procesů v těle. Čím nižší hodnota, tím lépe. Záněty v těle zvyšují jak riziko vzniku rakovin, tak mají lidé s vysokým CRP horší statistiky přežití (Allin, 2011; Lee, 2011; Ko, 2012). Hodnoty CRP mohou stoupat i během onkologické léčby. Optimální je se snažit CRP snížit. K tomu mohou pomoci některé protizánětlivé doplňky stravy jako kurkumin, extrakt ze zázvoru, extrakt z boswellia serrata, melatonin, rybí olej, l-carnitine aj. Více o CRP v článku od Life Extension.

Stav ledvin

Stav ledvin ve zprávě poznáte z hodnot: kreatinin, UREA, kyselina močová a vv_eGFRepi. Níže uvedu běžné hodnoty (v těchto mezích by se měly pohybovat vaše hodnoty).

Kreatinin (věk/mmol/l)

0 – 4 dny 27 – 88
4 dny – 1 rok 18 – 35
1 rok – 15 roků 27 – 62
15 – 18 roků 44 – 88
18 – 99 roků ženy: 53 – 97
18 – 99 roků muži: 62 – 115

UREA (věk/mmol/l)

0 – 6 týdnů
6 týdnů – 1 rok
1 – 15 let
15 – 60 let muži
15 – 60 let ženy
60 – 90 let
> 90 let
0,7 – 5,0 mmol/l
0,4 – 5,4 mmol/l
1,8 – 6,7 mmol/l
2,0 – 6,7 mmol/l
2,8 – 8,0 mmol/l
2,9 – 8,2 mmol/l
3,6 -11,1 mmol/l

Kyselina močová (µmol/l)

0 – 15 let
> 15 let muži
> 15 let ženy
120 – 320 µmol/l
210 – 420 µmol/l
150 – 350 µmol/l

eGFRepi (ml/s)

Zhruba mezi 1.10 – 2.00.

 

Autor: Patrik Schoupal
Datum publikování: 19/11/2017
Poslední aktualizace: 4/2/2019