CBD pro psy

Samara, 1988 zjistili velmi nízkou biodostupnost CBD u psů při podání ústně. U 3 psů nebylo CBD v krvi nalezeno vůbec, u dalších 3 pouze mezi 13-19% z dávky. Dávka byla 180mg jednorázově.

Osteoartritida u psů (bolestivé kloubní onemocnění) Gamble, 2018 zjistila pozitivní výsledek na onemocnění. Dávkoval se CBD olej 2mg nebo 8mg na kilogram váhy 2x denně. U psů, kteří dostávali olej, byla zaznamenána vyšší aktivita a snížení bolesti. U všech psů bylo CBD detekováno v krvi, oproti výzkumu Samara (může být způsobenou jinou metodou detekce nebo jinou formou CBD -olej vs želatinová kapsle; nebo vyšší dávkou). Pravděpodobně navázání CBD na tuky pomáhá vstřebatelnosti (CBD je rozpustné v tucích, hůře ve vodě), proto je nejlepší formou rozpuštění CBD v oleji (potvrzuje i Bartner, 2018). Kromě toho nejlepší metoda je nakapat pod jazyk.
Studie ještě poukazuje na to, že při dlouhodobém podávání CBD psům by se mělo sledovat jaterní hodnoty. V jejich výzkumu měli psi v CBD skupině zvýšenou hodnotu ALP. Nejistota se týká dlouhodobého užívání. Aktuální výzkum trval 2 týdny, 2 týdny přestávka a znovu 2 týdny. Bartner, 2018 ještě zmiňují, že v jejich výzkumu se u všech psů objevil slabší průjem. Testovali 3 různé formy CBD (olej, kapluse s olejem a krém) na 30 psech, v různých dávkách. Průjmy se objevily nezávisle na dávce nebo formě. Také zde se projevilo zvýšení ALP.  Zvýšená hodnota ALP může naznačovat problém s játry. Výzkum trval 6 týdnů.

McGrath, 2019 zjistili, že CBD může u psů pomáhat snižovat četnost epileptických záchvatů. Nicméně, ve studii bylo nakonec jen 9 psů v CBD skupině a 7 psů v placebo skupině a rozdíly mezi skupinami (v obou došlo ke zlepšení u zhruba stejného počtu psů) nebyly přesvědčivé.

U psů je potřeba dávat pozor na kontaminaci. CBD je ne vždy čisté a kontaminované může obsahovat THC, které je pro psy a kočky toxické.