Atavistická chemoterapie

Unikátní ve své exotičnosti je studie NCT02366884, která by měla přinést první výsledky v roce 2018. Jde o experimentální léčebný protokol nazvaný Atavistic Chemotherapy u pacientů v terminálních stádiích rakovin a podávají se kombinace různých protibakteriálních, protiplísňových a protiparazitických léků. Jde o studii sponzorovanou ze soukromých zdrojů. Prvotní výsledky metody jsou zveřejněny na stránkách bratrů Arguellových, kteří protokol vymysleli (odkaz; ale poslední update je někdy kolem 2015).

Pro zajímavost. Podobným směrem jde studie METRICS kde se podávají statiny, metformin, doxycykline, mebendazole a ibuprofen. Studie běží pod NCT02201381 a první výsledky budou někdy v roce 2018.

Unikátní je tento léčebný protokol v tom, že neobsahuje žádný klasický chemoterapeutický lék, ani žádný extrakt z rostliny nebo stromu či ovoce/zeleniny apod. Jedna ze skupin pacientů ve studii užívá 6 různých léků, po dvou z každé kategorie:

  • Kategorie 1: protibakteriální: Doxycycline, Paramomycin, Clarithromycin, Clindamycin, Dapsone, Miltefosine
  • Kategorie 2: protiplísňové: Itraconazole, Amphotericin B liposomal, Fluconazole, Terbinafine, Voriconazole
  • Kategorie 3: proti prvokům (byť by se dalo říci spíše “proti parazitům”, protože tato kategorie obsahuje hlavně proti parazitické léky): Nitazoxanide, Chloroquine, Albendazole, Ivermectin, Mebendazole, Metronidazole, Praziquantel, Levamisole.

Jakou přesnou kombinaci pacienti v této skupině dostávají není uvedeno. Zřejmě kvůli potenciální patentové ochraně? Nebo kvůli koncepci studie, kde lze kombinace upravovat, pokud by pacient na léčbu neodpovídal. Důležité je zmínit, že do studie jsou zařazeni jen pacienti, kteří jsou klasifikováni jako nevyléčitelní, s prognózou úmrtí do 16 měsíců (s tím, že do studie nejsou zařazení pacienti, kteří mají prognózu přežití menší než 3 měsíce).

Protibakteriální léky

Doxycycline

U nás na lékařský předpis jako Doxybene nebo Deoxymykoin (SÚKL). Používá se u nás i u onkologických pacientů, ale ne kvůli protinádorovému účinku, ale jako antibiotikum, které se může nasadit preventivně u některých léčebných protokolů (např. s cetuximabem).

Lisanti, 2017 letos publikovali v peer-reviewed časopise Oncotarget důležitou studii o účinnosti doxycyclinu v kombinaci s vitamínem C proti kmenovým nádorovým buňkám. Doxycycline je třeba podávat i s látkami, které jsou protizánětlivé, abychom se vyhnuli možným problémům, které zmiňuje studie na krysách Nanda, 2016. Závěr z Nanda, 2016 je ale ojedinělý. Jiné studie na zvířatech dospěly k výraznému protinádorovému účinku např. Singh, 2002; Kroon, 1998. Janes, 2009 akcentují znovu proti metastatický potenciál doxycyclinu, odvislý od působení na kmenové buňky nádoru (MSC).

Doxycyclin je zejména protibakteriální (široko-spektrální antibiotikum s mimořádně širokým okruhem působení), ale působí i proti některým prvokům a i proti parazitům (např. mikrofiláriím – vlasovcům). Funguje na bázi blokace výroby bílkovin.

Důležité je užívat doxycycline nalačno.

Celkově se zdá, že doxycycline má výrazný potenciál, zejména pokud je nasazen spolu s onkologickými léky. Jde o generický lék (vypršela mu patentová ochrana), který je velmi levný.

Paramomycin

Antibiotikum, účinné také proti některým prvokům (pro léčbu giardiázy) a parazitům (např. některým tasemnicím).

Clarithromycin

Účinný zejména proti mykobakteriím. Shrnutí výzkumů u rakovin Bouche, 2015. Zmíněny zejména mnohočetný myelom, lymfomy, leukémie (CML) a rakovina plic.

Clindamycin

Nemá zmínky o protinádorovém působení.

Dapsone

Má relativně úzké protibakteriální působení, ale navíc vykazuje působení protizánětlivé a imunomodulační. Kast, 2015 zjistil snížení vyrážek a zvýšení účinku při aplikaci s lékem erlotinib. Kast, 2011 poukazuje i na možnosti použití v léčbě glioblastomu.

Účinná látka je k dispozici např. na Slovensku jako lék Disulone.

Miltefosine

Používá se proti některým bakteriím, proti fungálním infekcím a u parazitů proti Schistosoma Mansoni. Zejména se ale používá u leishmaniózy.

Miltefosine se původně zkoumal jako lék proti rakovině, ale kvůli vedlejším účinkům se od výzkumu upustilo, byť to nedává příliš smysl, protože v porovnání s chemoterapeutickými léky jsou vedlejší účinky zanedbatelné.

Miltefosin není v ČR registrován, ale lze získat na vyžádání lékaře individuálním dovozem pro pacienta (lék se jmenuje Impavido).

V klinických studiích ale miltefosine, pokud byl podán samostatně, nevykázal u onkologických pacientů úspěchy (Verhaar, 2014). Nicméně, jak to u léčby rakovin nejspíše je, nebude nikdy existovat jeden lék účinný napříč. Vždy bude třeba vhodně zkombinovat více léků a každý příspěje svým účinkem k celkovému výsledku. Tedy je otázkou nakolik je účinek miltefosinu synergický s třeba doxycyclinem?

Třeba Engel, 1992 fungoval miltefosine dobře v kombinaci s cisplatinou.

Z této kategorie bych vybral určitě doxycycline, zřejmě ve spojení s clarithromycinem nebo dapsonem.

 

Protiplísňové léky

Itraconazole

Širší spektrum působení než fluconazole, ale menší než voriconazole. Používá se proti nákaze plísním z rodu Aspergillus. Působení proti rakovinám shrnuje Pounds, 2017 a Tsubamoto, 2017 a Pantziarka, 2015.

Zajímavé výsledky přinesla malá klinická studie (23 pacientů) u adenokarcinomu plic (Rudin, 2013) léčených pemetrexedem. Lék + itraconazole skupina měla přežití 32 měsíců (medián), skupina bez itraconazolu jen 8 měsíců.

Dostupnost u nás na předpis (SÚKL).

Amphotericin B liposomal

Nemá výraznější záznamy o protinádorové účinnosti.

Fluconazole

Velmi levné generikum (lék už bez patentové ochrany). U nás dostupný na lékařský předpis viz SÚKL databáze. Účinný zejména proti kandidám. Vykazuje synergii s berberinem (Li, 2013).

Terbinafine

Má nějaké okrajové zmínky ohledně protinádorového působení, např. Lee, 2003, Chien, 2012.

Voriconazole

Zejména proti plísním z rodu Scedosporium a Fusarium. Existuje podezření, že u specifické populace pacientů po transplantaci může zvyšovat riziko vzniku rakoviny kůže.

Z této kategorie bych vybral itraconazole a fluconazole.

Léky proti prvokům/parazitům

Nitazoxanide

Chloroquine

Albendazole

Ivermectin

Mebendazole

Metronidazole

Praziquantel

Levamisole