IGF-1R

IGF-1R je protein, který se nachází na povrchu buňky a aktivují ho hormony IGF-1 a IGF-2. Hraje roli u mnoha rakovin včetně rakoviny prsu, prostaty a plic. Má schopnost zamezit buněčné smrti a hraje tak úlohu v obraně nádorové buňky před onkologickou léčbou. Např. u rakoviny prsu se spolupodílí na rezistenci vůči léčbě erlotinibem a zřejmě napomáhá metastázování.

Pokud bychom nádorovým buňkám byli schopni produkci tohoto proteinu potlačit, mohlo by to zvýšit účinnost léčby.

Ve studii Heskamp, 2015 se u pacientek s rakovinou prsu (62 pacientek) zjistilo, že pokud se před operací podávala chemoterapie, došlo k ovlivnění koncentrací IGF-1R a to tímto způsobem:
u 65% pacientek zůstaly hodnoty před a po léčbě stejné, u 18% se snížily a u 18% zvýšily. Mělo to zásadní vliv na průměrnou dobu přežití a to:  3.0 ± 0.5 roky u žen, u kterých došlo ke zvýšení; 7.3 ± 1.0 roků u žen u kterých nedošlo ke změně a 15.0 ± 1.8 roků u žen u kterých se po chemoterapii hodnoty snížily.

To v praxi znamená, že u 18% žen to přineslo obrovský benefit (více než 2x delší přežití), ale u jiných 18% žen zase výrazné zhoršení stavu. V takovém případě je třeba zjistit, proč chemoterapii způsobila u části žen zvýšení IGF-1R a proč. Na místě je v takovém případě uvažovat o přidání inhibitorů IGF-1R k chemoterapii, protože se z výsledků studie zdá, že nízké hladiny IGF-1R proteinu mají pozitivní souvislost s délkou přežití.

Z přírodních látek jsou to látky viz obrázek (Brahmkhatri, 2015)

 

Inhibitory IGF-1R

  • lykopen (v rajčatech, melounu aj.)
  • apigenin (heřmánkový čaj)
  • kurkumin
  • EGCG (extrakt ze zeleného čaje)
  • resveratrol
  • až 50% nádorových buněk u rakoviny prsu má na svém povrchu tyto receptory
  • optimální kombinovat IGF inhibitory spolu s AKT inhibitory a redukcí estrogenu zejména u Luminal A a B podtypů nádorů prsu (Fox, 2013)
  • u nádorových cirkulujících buněk (CTC) se zjistilo, že pokud na svém povrchu nemají IGF-1R receptory, že se chovají mnohem agresivněji (Gennari, 2017). Jde o tu druhou polovinu nádorů prsu, která nemá IGG-1 receptory a u které tedy inhibitory nebudou mít žádný potenciální léčebný benefit?
  • Yee, 2017 u léků, které se zkoušely v klinických studiích s cílem blokovat IGF-1R, nebylo zatím dosaženo úspěchu. Vedlejším účinkem silné blokace byla u pacientů hyperglykémie (nadlimitní nárůst krevního cukru) a rozvoj metabolického syndromu.
  • Kostler, 2006 u pacientek s metastázujícím karcinomem prsu podtypu Her2/neu, které byly léčeny trastuzumabem, nezjistil žádnou spojitost mezi úspěchem léčby a stavem IGF-1R

Celkově je situace velmi nepřehledná. Např. u trojitě negativní varianty nádoru prsu hraje roli i jiný IGF receptor (IGF-2R) a zjistilo se, že až blokace obou má výraznější vliv (Hamilton, 2016). Tedy jestli zařadit přírodní inhibitory bude záviset na variantě nádoru, nejspíše na pokročilosti nádoru (stagingu; jestli jde o časně zachycenou fázi nebo o pokročilou rakovinu) a na druhu léků, který bude použit. Pak samozřejmě na tom, jestli nádorové buňky u konkrétního pacienta vůbec na svém povrchu tyto receptory mají.