Zkušenost s Ukrainem

Huštěnovice ,15.10.2014

Vážená paní šéfredaktorko,

ve Vašem časopise uvádíte, že budete vděčni za všechny náměty a připomínky čtenářů. Věřím, že budete vděčni i za moje připomínky, které se týkají objektivity a pravdivosti informací, které uveřejňujete a které mají i důsledky. V našem případě se jedná o důsledky doslova pro mou rodinu tragické. Pokusím se to vysvětlit.

Moje žena (ročník 1939) se v září 2013 dostavila ke kožní lékařce se zvětšeným  mateřským znaménkem. Po vyšetření následovalo doporučení na příslušné pracoviště Masarykova ústavu v Brně, kde příslušná komise pro melanomy stanovila diagnózu maligní melanom. Současně navrhla manželce operaci s následnou chemoterapií.Asi to byla shoda okolností, na druhý den manželka četla ve Vaší Regeně článek o rakovině s tím, že již nejsou nutné operace nádorů když se použije lék UKRAIN. Vzhledem k tomu, že byla silnou alergičkou, tak měla značné obavy, jak z operace, tak i z chemoterapie , operaci odmítla a věnovala se plně informacím uvedeným ve Vašem časopise .Kontaktovala pana Igora Chauna , který ji doporučil video,které v srpnu 2013 natočil ve Vídni s dr. Nowickym o používání léku UKRAIN. Toto video obsahuje chvalozpěv na lék UKRAIN včetně uvádění příkladů úspěšné léčby.

Za této situace viděla manželka v použití léku UKRAIN východisko ve své nemoci. Pan Chaun nám poskytl telefon na pana dr. Nowického. První návštěva se ve Vídni  uskutečnila 12.9.2013.Dr.Nowicky se seznámil s lékařským nálezem a prohlédl si mateřské znaménko. Připustil, že lék UKRAIN v určitých případech je taky neúčinný. A že není lékařem. V našem případě však zdůraznil, že operace není nutná , že lék UKRAIN je nejvhodnější pro léčbu tohoto melanomu. Jeho metoda léčení pomocí UKRAINu pacienty uzdravuje, zatím co klasické metody pacienta jen vyléčí. Pro zajímavost – v době této návštěvy se již dr. Nowicky pochlubil výtiskem časopisu REGINA s článkem o UKRAINu. Jeho metoda, zda postižený člověk je schopen přijímat lék UKRAIN je velmi jednoduchá. Spočívá v následujícím úkonu : manželce dal do úst obsah jedné ampule UKRAINu s tím, aby mu manželka po ½ hodině oznamovala své tělesné pocity např. teplo, zima apod. Manželka uvedla, že cítí záchvěvy zimy a náznaky návalů teploty. Dr. Nowicky pak prohlásil, že lék UKRAIN bude pro její nemoc účinný s tím,. že po používání léku UKRAIN ve 3 cyklech melanom odpadne. Jeden cyklus se skládá z používání 40 ampulí s rektální aplikací 3x denně. Dále doporučil používat šťávu NONI (zvýšení imunity). Dále doporučil, abychom měřili velikost mateřského znaménka.

Ve Vašem časopise ze srpna 2013 byla uvedena částka 55 tis. Kč za 1 cyklus (40 ampulí) , pro vyléčení postačují 2 cykly, to je 110 tis. Kč V září 20013 již byla cena vyšší – 72 000 Kč. Další podmínkou dr. Nowického byla platba přímo z ruky do ruky.Dr. Nowicky odmítl bankovní převod a trval na přímé platbě v EU.. Takový obnos jsme neměli a proto jsme museli 14.9.2014 jet znovu a za hotovost vyzvednout příslušný počet ampulí. Kdyby byla platba přes bankovní převod , tak jsme mohli ušetřit náklady na cestu cca 1 500 Kč. Po ukončení 1.cyklu jsme se 29.9.2013 opět dostavili k dr.Nowickému, který si mateřské znaménko zběžně prohlédl a předepsal další 2 .dávku 40 ks UKRAINu za 72.000 Kč( doklad o zaplacení opět odmítl vystavit).Uvedl, že organismus se zbavuje toxinů. Po ukončení tohoto cyklu následovala přestávka cca 14 dní. Třetí návštěva se uskutečnila 30.10.2013,průběh obdobný jako 29.9.2013.Ke zmenšení nedocházelo, dr. Nowicky stále tvrdil, že se tělo zbavuje toxinů. V této fázi již začala vytékat z mateřského znaménka tekutina. Další 4.cyklus absolvovala manželka 23.11.2013 – mateřské znaménko neodpadávalo, stále docházelo k úniku tekutiny . Dle dr. Nowického vše bylo v pořádku , do 1 měsíce očekává  odpadnutí nádoru. Manželka již začala projevovat známky nervozity, ale dr. Nowicky vždy ji i nás s dcerou přesvědčil, že je to v pořádku, že je to normální průběh. Nebyl zatím důvod proč mu nevěřit, neboť vždy uváděl informace o úspěšnosti léku UKRAIN.

V pořádku to však již nebylo, neboť v dalším průběhu se mateřské znaménko začalo zvětšovat , unikající tekutina byla často zabarvena krví. Další návštěva v pořadí již pátá, s uskutečnila 17.12.2013 ve lhůtě stanovené dr, Nowickym .Mateřské znaménko se oproti velikosti v září již zvětšilo a nejevilo znaky odpadnutí..Dr.Nowicky nás opět uklidňoval, že je vše v pořádku, že operace není nutná ,nádor již odpadne .Kromě užívání UKRAINU přidal ještě další kusy UKRAINU k povrchovému potírání.U všech návštěv jsme vždy zaplatili na ruku částku již 75 000 Kč ( zvýšení kurzu eura). V této době jsme již vyčerpali všechny finanční prostředky a byli jsme již odkázáni jen na náš důchod. Jelikož k odpadnutí nedošlo, tak jsme 17.1.2014 opět návštívili dr. Nowického. Situace se dále zhoršovala, nádor neodpadl,ale podle dr. Nowického operace není nutná, nádor již odpadne. Kromě tradiční dávky 40 ks UKRAINU přidal další ampule na potírání a způsob potírání nám názorně předvedl a stále opakoval, že nádor musí odpadnout. Tentokráte finance nepožadoval, smířil se symbolickým 1 EU.. Ani další aplikace 40 ks UKRAINu včetně dalšího potírání povrchu nádoru nepomohlo a nádor se zvětšoval včetně vytékání tekutiny a krve. Po telefonickém ohlášení že se stav zhoršuje, stanovil dr. Nowicky další termín – 15.2.2014.. Jednalo se již o 7. návštěvu. Dr. Nowicky po prohlídce nádoru, který již dosáhl velikosti 5 cm x3,3 cm z původní velikosti mateřského znaménka 15mm x 18 mm, prohlásil, že melanom je uzavřen a musí se odstranit. Znovu předepsal dávku 40 ks UKRAINu včetně potírání jak povrchu tak i částí pod nádorem. Po ,operaci se ihned dostavit.Průběh této návštěvy máme zachycen na zvukovém záznamu včetně účasti dalšího svědka. Při této návštěvě jsme zjistili, že od dr.Nowického dostáváme ampule UKRAInu v krabičkách, kde je uvedena doba použitelnosti do 11/2006. Na toto upozornění dr. Nowicky uvedl, že lék UKRAIN je účinný. Jiné léky že nemá. Přesto na jeho stole byly ampule s datem použitelnosti do 12/2014.Když jsme požadovali ampule s touto dobou použitelnosti tak nám dr. Nowicky sdělil, že jiné než doi 11/2006 nemá. Částku 2800 EU jsme již neměli, s obtížemi se nám podařilo dát dohromady jen 800 EU. Dr. Nowicky se zeptal kolik máme a pak uvedenou částku přijal s gestem, že je to v pořádku; doklad opět nevystavil. Jelikož jsme neměli možnost okamžité operace tak jsme tuto skutečnost oznámili dr. Nowickému a 22.2.2014 jsme se k němu dostavili pro stanovení další léčby. Oproti poslední návštěvě dal dr. Nowicky značně najevo, že stav manželky je velmi vážný. Opět nám dal další dávku 40 ks UKRAINU (opět 11/2006) s pokyny užívat jako dosud a současně potírat každou hodinu. Kromě UKRAINu nám dal k užívání křemíkový prášek z ústřic. Tentokrát vše zdarma. Dále uvedl, že operace se  provede na soukromé klinice dr. Hajduka v Praze a pokusil se před námi telefonicky se spojit s MUDr. Hajdukem, což se nepovedlo. Pokračující vytékání s krví označil za odstraňování toxinů a prohlásil, že příčiny růstu melanomu nezná. Krabičky UKRAINu s použitelností do 11/2006 opět prohlásil za účinné, jiné že nemá. Následující dny jsme se pokusili spojit s uvedenou klinikou, Na soukromé klinice MUDr. Hajduka o dr.Nowickém nikdo nevěděl. Kromě toho vzhledem k velkým nákladům bychom si tuto operaci nemohli dovolit. Proto jsme byli nuceni se obrátit na naše lékařská pracoviště. Uspěli jsme v Olomouci, kde ve fakultní nemocnici se 6.3.2014 uskutečnila operace. Po kontrole bylo konstatováno, že nádor byl maligní, zůstalo však podezření na uzliny. Dne 27.3.2014 na návštěvě u dr.Nowického jsme zdarma obdrželi opět 40 ks ampulí UKRAINu (opět  použitelnost do 11/2006) s aplikací 3 dávky obden .Na náš požadavek abychom dostali UKRAIN s použitelností do 12/2014 dr. Nowicky uvedl, že má obdržet dodávku z Německa že termín nám oznámí. Dále požadoval informaci o stavu uzlin. Dne 16.3.2014 požadovala dcera po dr. Nowickém UKRAIN s expozicí 2014. Dr.Nowicky uvedl, že žádný dovoz nebude. Proto jsme mu poslali požadavek formou e-mailu. Dodnes jsme odpověď neobdrželi. Po ukončení aplikace 40 ks UKRAINu jsme 17.5.2014 uskutečnili předposlední návštěvu u dr. Nowického.Uvedl, že e-maily nečte. V této době manželce začaly potíže s kašlem a dýcháním. Dr.Nowicky nám dal 20 ks krabiček s UKRAINem s tím, aby manželka tentokráte UKRAIN inhalovala .Manželka v této době se podrobila další kontrole ve FN Olomouci . Kontrola již ukázala na vznik metastáz. Manželka již dr. Nowickému přestala důvěřovat – opět to byly ampule s použitelností do 11/2006. Přesto byl učiněn poslední pokus a dr. Nowického jsme navštívili 14.6.2014. Opět uvedl, že je nutno pokračovat v inhalacích. Manželčin zdravotní stav se přes veškerou péči stále zhoršoval (aplikovaly se infuse vitamínu C za účelem zvýšení imunity), potíže s dýcháním a kašlem nabíraly na značné intenzitě. Manželka chemoterapii v dubnu odmítla, neboť věřila dr. Nowickému.

Je na zamyšlení proč dr.Nowicky si nedělá žádné záznamy a spoléhal jen na pocity pacienta. Vůbec nevedl evidenci návštěv , po každé návštěvě jsme museli upřesňovat naše adresy. ( jsme ze Slovácka , stále si to pletl se Slovenskem). Rovněž je zarážející, že nepožadoval žádné laboratorní vyšetřování, které by ověřily účinnost jeho léku .A jako nejzávažnější se jeví skutečnost, že nám dále prodával lék UKRAIN s použitelnostrí do 11/2006 ačkoliv máme důkaz, že 15.2.2014 měl na stole UKRAIN s použitelností do 12/2014.

Jsme si vědomi, že jsme tuto léčbu UKRAInem podstoupili dobrovolně. Bylo to ve víře, že manželku dr.Nowicky uzdraví. Tato víra plynula i z informací Vašeho časopisu a Igora Chauna. Že to není v pořádku s účinností léku UKRAIN svědčí informace, kterou musel uvést Igor Chaun na svém webu 15.4.2014 kterou upozorňuje, že účinnost léku UKRAIN se neprokázala ( Goscha TV 1).. Nám však tato informace již nepomohla. Z výše uvedeného vyplývá, že dle našeho názoru bylo jednání dr. Nowického nezodpovědné a bylo hlavní příčinou úmrtí mojí manželky (zemřela 14.9.2014). Dr. Nowickému nechceme upírat jeho medializované úspěchy. Jeho léčitelské metody , které jsme poznali a manželka na své kůži zakusila, jsou doslova za hranicemi léčitelské etiky. Podle mého názoru je dr..Nowicky zdatný manipulátor, který svým šarmem a sugescí dostane člověka tam, kam potřebuje. Proto Vám píši o svých zkušenostech a byl bych velmi rád, kdyby o našich zkušenostech s léčitelstvím dr. Nowického byla seznámena širší veřejnost. Skutečnosti, ,které uvádím, můžeme dokázat – máme k dispozici fotografie zachycující stav mateřského znaménka v období září 2013 –únor 2014, krabičky od UKRAINu s použitelností do 11/2006, krabičku s použitelností do 12/2014, svědectví osoby z 15.2.2014 včetně zvukového záznamu z mobilního telefonu.

Na závěr jenom malou poznámku. Spočítal jsem veškeré náklady spojené s léčením u dr. Nowického , které dosáhly cca 500 tis. Kč. Manželka si prakticky za tuto sumu zaplatila svou smrt. Dr..Nowicky je si vědom své viny , svědčí o tom skutečnost, že se s námi odmítá sejít. Rádi bychom vzájemně chtěli celou záležitost vyrovnat . Zvažujeme, zda se máme obrátit na příslušné orgány Rakouské republiky. .

Lidé, kteří vážně onemocní , mnohdy se dostanou do situací, kdy jediné východisko vidí v alternativním léčitelství. Solidní léčitelé , které jsme mohli u nás poznat , jako pan Vojáček, pan Doubrava, paní Suchánková , si to, co dělá dr. Nowický . nikdy nedovolí.

A informace, které jsou uváděny v Nové Regeně a dalších médiích mají na pacienty značný dopad. Většina lidí stále věří tomu, co je napsáno. Proto je nutné si tak závažné informace jako je používání obdobných léku jako UKRAIN pečlivě prověřovat.

Děkuji za Váš čas, který jste věnovala četbě našeho smutného příběhu.

S pozdravem

Ing. Eduard Prokeš

Huštěnovice 233, 687 03 p. Babice u Uherského Hradiště