Onkomarkery

Základní informace viz článek na linkos.cz

CEA

CEA je bílkovina, která v krvi zdravé osoby není měřitelná. Když se objeví v krvi dospělého člověka, může znamenat přítomnost nádoru, ale neurčuje jeho druh. CEA se často používá k monitorování pacientů s nádory zažívacího traktu. Může se zvyšovat ale i u onemocnění jiných, než nádorových.

Referenční hodnoty: Negativní < 4,7 µg/l
Pozitivní >/= 4,7 µg/l

Zvýšené hodnoty: kolorektální karcinom, karcinom žaludku, karcinom prsu
bronchogenní karcinom, karcinom jater
mírně zvýšené hodnoty nemaligního původu nalézáme u benigních onemocnění pankreatitidou, jater, plic, chronickou renální insuficiencí, hraniční hodnoty nalézáme u kuřáků

Podrobné info